Nowelizacja rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników – nowe uprawienia dla lekarzy medycyny pracy

Opublikowane 25 maja 2020
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników – nowe uprawienia dla lekarzy medycyny pracy

Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich.

 
Wprowadzane w nowelizacji zmiany mają na celu optymalizację dostępności do badań profilaktycznych i racjonalizację ich przeprowadzania. W tym celu zrezygnowano z obligatoryjnych konsultacji specjalistycznych, na które dotąd kierował lekarz medycyny pracy. 
„Projektowane zmiany to krok w dobrym kierunku. Pacjenci oraz eksperci od lat podkreślają jak ważny jest dostęp do szybkiej diagnostyki, pozwalającej na wczesne wykrycie objawów wielu chorób, a proces ten niewątpliwie może usprawnić lekarz medycyny pracy. Doceniamy działania regulatora w tym zakresie.– mówi Szymon Chrostowski, Prezes Zarządu Fundacji Wygrajmy Zdrowie.
Zmieniony kilka lat temu programu specjalizacji w zakresie medycyny pracy przygotował lekarzy specjalistów do samodzielnej oceny podstawowych parametrów objętych badaniami. Lekarz medycyny pracy będzie miał natomiast możliwość skierowania pacjenta na specjalistyczne badania konsultacyjne w zależności od wskazań, w szczególności: otolaryngologicznych, neurologicznych, okulistycznych, dermatologicznych, alergologicznych lub psychologicznych.

Ministerstwo Zdrowia wskazuje, że projektowane zmiany pozwolą na zidentyfikowanie u pracowników czynników ryzyka zdrowotnego oraz wczesne wykrycie symptomów najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, tj. chorób układu sercowo-naczyniowego, metabolicznych oraz onkologicznych. Ponadto pozwolą na edukację zdrowotną pracowników, oraz w razie potrzeby na wdrożenie dalszego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Zdaniem regulatora projektowane zmiany przyczynią się do obniżenia kosztów badań profilaktycznych.

Obecnie rozporządzenie jest na etapie konsultacji publicznych. Podmioty zaproszone do udziału w konsultacjach projektu mają 30 dni na zgłoszenie uwag.

Źródło: komunikat prasowy
Foto: pressfoto