Artykuły powiązane z hasłem

#MZ

170 wyników

Terapie dla chorych na opornego nawrotowego chłoniaka DLBCL pozytywnie ocenione przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Na stronach Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowano Stanowiska Rady Przejrzystości oraz Rekomendacje Prezesa AOTMiT w sprawie oceny 2 przeciwciał bispecyficznych w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe”. Rada Przejrzystości uznała za zasadne objęcie glofitamabu oraz epkorytamabu refundacją wskazując jednocześnie na potrzebę wprowadzenia instrumentu dzielenia ryzyka ograniczającego w większym stopniu wydatki płatnika publicznego. Również Rekomendacje Prezesa dla obu technologii są pozytywne.

Min. Izabela Leszczyna powołuje zespół ds. zmian systemowych w ochronie zdrowie

W Dz.U. MZ opublikowano Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zmian systemowych w ochronie zdrowia.

8 Maja – Światowy Dzień Świadomości Raka Jajnika

Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Rakiem Jajnika „Niebieski Motyl” apeluje do decydentów o pilne zakończenie prac nad włączeniem do koszyka świadczeń gwarantowanych świadczeń z zakresu diagnostyki molekularnej w kierunku raka jajnika. Proces zainicjowany przez ekspertów i środowiska pacjentów w 2022 r. wciąż nie doczekał się finalizacji, mimo licznych debat i interwencji ekspertów w sprawie.

HematoKoalicja o priorytetach refundacyjnych w hematoonkologii

Lista TOP 10 HEMATO to zestawienie najważniejszych terapii i leków przeznaczonych do leczenia nowotworów krwi i układu chłonnego, które zdaniem ekspertów powinny zostać objęte refundacją. Niedawno opublikowano najnowszą wersję rankingu wypracowanego na podstawie opinii czołowych polskich hematologów – członków Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. W zestawieniu znajduje się wiele technologii, na udostępnienie których czekają polscy pacjenci.

Największe rozszerzenie listy refundacyjnej od 2012 roku

Z dniem 1 kwietnia br. obowiązywać zaczęła nowa lista refundacyjna. Do wykazu dodano niemal 90 nowych pozycji, w tym m.in. preparaty stosowane w leczeniu nowotworów złośliwych, leki z grupy flozyn, z których skorzystają chorzy na cukrzycę typu 2, a także nowe formuły leków biologicznych dla pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Dzięki dodaniu na listę refundacyjną leku w formie ampułko-strzykawek oraz wstrzykiwaczy pacjenci ci będą mieli możliwość odbywania leczenia w warunkach domowych.

Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach jako pierwszy w Polsce zastosował u pacjentów radioterapię adaptacyjną

Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach jest pierwszym i jak do tej pory jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym chorzy na nowotwory są leczeni przy użyciu nowej, bardzo precyzyjnej metody naświetlania – radioterapii adaptacyjnej. Umożliwia to akcelerator terapeutyczny Ethos wyposażony w technologię HyperSight, który został zakupiony w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Co zrobić, by dostawy leków do domów pacjentów stały się rzeczywistością?

W ubiegłym tygodniu odbyła się konferencja zorganizowana przez Fundację MY PACJENCI oraz firmę Nettle S.A. pod patronatem Izby Gospodarczej Farmacja Polska, podczas której, w szerokim gronie, dyskutowano kwestię dostaw leków do domów pacjentów. Dostawy leków do domów pacjentów są rozwiązaniem społecznie potrzebnym, wynikającym zarówno ze zmian demograficznych, charakterystycznych dla państw europejskich, jak i zmieniającego się modelu pacjenta, niemniej, aby stały się one możliwe, niezbędne są zmiany legislacyjne.

Stanowisko KRDL w sprawie procedury oceniającej z dn.15.04.2024 r.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych przyjęła stanowisko do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzenia procedury oceniającej, wzoru certyfikatu akredytacyjnego oraz sposobu obliczenia wysokości opłat za przeprowadzenie procedury oceniającej.

Współpraca pacjentów z agendami rządowymi rozwija się, ale nadal ok. 1/3 organizacji pacjentów ma poczucie, że ich głos „nic nie zmienia”

34% przedstawicieli organizacji pacjentów uważa, że ich głos nie jest wcale lub jest rzadko uwzględniany przez urzędy centralne i tylko 26%, że jest brany pod uwagę w dużym lub bardzo dużym stopniu – wynika z Raportu „Barometr zaangażowania organizacji pacjentów w procesy kształtowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce w latach 2022-2023”. Jakie są oczekiwania pacjentów i ich organizacji w obszarze współpracy i dialogu z administracją publiczną? A jakie są oczekiwania ze strony instytucji publicznych?

Choroba Parkinsona nie śpi - z jakimi wyzwaniami mierzą się pacjenci i ich opiekunowie?

Mimo że życie osób z chorobą Parkinsona wydłużyło się, a jego jakość się poprawiła, to nadal brakuje dostępu do nowoczesnych terapii, a także kompleksowej i skoordynowanej opieki. Jak wygląda ta choroba z perspektywy lekarzy, chorych i ich opiekunów? Z okazji Światowego Dnia Chorych na Chorobę Parkinsona, eksperci i przedstawiciele organizacji pacjentów opowiedzieli o najpilniejszych wyzwaniach, z którymi się mierzą.

Parlamentarny Zespół ds. Kardiologii o priorytetach leczenia chorób układu krążenia

11 kwietnia br. Parlamentarny Zespół ds. Kardiologii dyskutował na temat priorytetów dla tej dziedziny medycyny na najbliższe lata. W posiedzeniu udział wzięli wybitni specjaliści w dziedzinie chorób krążenia, m.in. dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii prof. Janina Stępińska, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Robert Gil i prezes Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego prof. Maciej Banach. W pracach Zespołu ds. Kardiologii uczestniczyła też rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.

Rejestr zdarzeń niepożądanych kluczowy w poprawie bezpieczeństwa pacjentów

Konferencja "Bezpieczeństwo Pacjenta", zorganizowana już po raz trzeci przez Rzecznika Praw Pacjenta oraz Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, zgromadziła ekspertów reprezentujących różne dziedziny, w tym naukę, sektor publiczny, prawników oraz kadrę zarządzającą w placówkach medycznych. Dyskutowano na temat obecnego stanu bezpieczeństwa pacjentów w Polsce oraz roli szpitali klinicznych w zapewnianiu wysokich standardów opieki medycznej.