Artykuły powiązane z hasłem

#medycynapracy

4 wyników

Prof. Fal: każdy dolar wydany na profilaktykę zdrowotną zwraca się po 10 latach 5-krotnie, a po 20 latach 10-krotnie

Wieloośrodkowe badanie przeprowadzone w krajach Europy, Ameryki Północnej i Australii wykazało, że inwestycja 1 EUR w ochronę zdrowia pracujących zwraca się w kwocie 2,2 EUR[1], a korzyści obejmują zwiększone bezpieczeństwo i lepszy stan zdrowia pracowników. Pracodawcy, inwestując w zintegrowany model ochrony zdrowia i zwiększenia produktywności, dążą do ograniczenia bezpośrednich wydatków związanych z problemami zdrowotnymi. W wielu krajach, obok przykładania szczególnej wagi do działań profilaktycznych, podkreśla się również ich opłacalność.

Jak pracodawcy mogą zadbać o zdrowie swoich pracowników

Otyłość i choroby jej towarzyszące, niski poziom aktywności fizycznej oraz starzenie się - to istotne czynniki obniżające sprawność i wydajność pracowników, a także przyczyniające się do ich częstszych absencji. Dlatego eksperci apelują, aby aktywnie przeciwdziałać tym problemom i podpowiadają, jak to robić.

Profilaktyka chorób zakaźnych to dobra praktyka CSR i przykład efektywnej współpracy międzysektorowej

Szczepienia ochronne są najskuteczniejszą metodą zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych, dlatego właśnie teraz, podczas pandemii COVID-19 warto inwestować środki i energię w profilaktykę i edukację związaną ze szczepieniami. Miejsce pracy jest często niedocenianym ogniwem w profilaktyce i prewencji chorób zakaźnych.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników – nowe uprawienia dla lekarzy medycyny pracy

Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich.