Artykuły powiązane z hasłem

#nowelizacja

20 wyników

Komentarz Pracodawców RP w związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy „Apteka dla Aptekarza 2.0”

Wejście w życie znowelizowanej ustawy zwanej „Apteką dla Aptekarza 2.0” spowoduje zmianę zasad funkcjonowania rynku aptecznego w Polsce, wprowadzając całą masę ograniczeń. Podkreślenia wymaga fakt, że nowelizacja została uchwalona przez Sejm i Senat z naruszeniem podstawowych konstytucyjnych, ustawowych i regulaminowych standardów stanowienia prawa, doprowadzając w szczególności do tego, że rola Sejmu i ogółu Posłów została ograniczona w sposób zaprzeczający demokratycznym zasadom stanowienia prawa.

Prawo.pl: apteki wreszcie doczekają się dofinansowania za nocne i świąteczne dyżury

Około 140 złotych za godzinę dyżuru otrzymają niebawem od NFZ wszystkie apteki pracujące w godzinach nocnych oraz dniach wolnych - wynika z zapisów nowelizacji ustawy refundacyjnej procedowanej aktualnie przez Senat. Finansowanie obejmie jednak tylko placówki w miastach z siedzibą władz powiatu, liczących do 40 tys. mieszkańców - informuje serwis Prawo.pl.

Nowelizacja postępowania przed ZUS. Wątpliwości będzie rozstrzygał sąd, nie ZUS

Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) zwraca uwagę, że procedowany obecnie w Sejmie projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych (druk nr 3502) zawiera ciekawą propozycję nowelizacji postępowania przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (art. 12 pkt 2 projektu). Zmiana polega na tym, że w sprawach, w których kluczowe jest ustalenie czy płatnika i ubezpieczonego łączy istotny z perspektywy ubezpieczeń społecznych stosunek prawny (np. stosunek pracy, zlecenia czy dzieła), ZUS zamiast rozstrzygać tę kwestię samodzielnie, wystąpi do sądu o ustalenie czy taki stosunek rzeczywiście istnieje. Na etapie dalszych prac legislacyjnych należy precyzyjniej określić sytuacje, w których organ występuje do sądu – gdyż obecna treść przepisu nadal pozostawi ZUS zbyt daleko idącą swobodę.

Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie Apteki dla Aptekarza 2.0

Naczelna Rada Aptekarska wyraża całkowite poparcie dla zmian przepisów, których celem jest zatrzymanie obchodzenia prawa regulującego funkcjonowanie aptek w Polsce. Działania podmiotów, które posługują się firmami słupami, spółkami zarejestrowanymi w rajach podatkowych, przejmujących strategiczny rynek, są zagrożeniem dla bezpieczeństwa lekowego polskich pacjentów.

Pracodawcy sektora farmaceutycznego apelują o wykreślenie z projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej przepisu umożliwiającego ministrowi zdrowia obejmowanie refundacją i regulowanie cen leków dostępnych bez recepty

6 lipca 2023 roku projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie. Kolejnym etapem prac jest drugie czytanie zaplanowane najpewniej na 11 lipca br. Pracodawcy sektora farmaceutycznego apelują o wykreślenie z projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej przepisu umożliwiającego ministrowi zdrowia obejmowanie refundacją i regulowanie cen leków dostępnych bez recepty.

Sejmowa Komisja Zdrowia za nowelizacją ustawy refundacyjnej

W czwartek, 6 lipca 2023 r., posłowie sejmowej Komisji Zdrowia przyjęli projekt nowelizacji ustaw refundacyjnej, odrzucając jednocześnie większość poprawek opozycji. Projekt będzie dalej procedowany przez Sejm.

Rozpoczyna się procedowanie ustawy refundacyjnej. Data nadchodzącego posiedzenia komisji zdrowia ustalona

Za kilka dni, dokładnie 5 lipca 2023 roku (środa) o godzinie 12:30, zostanie przeprowadzone pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także niektórych innych ustaw. Ta nowelizacja jest pierwszą tego rodzaju od dziesięciu lat.

Seniorzy nadal muszą oszczędzać na lekach - oczekiwanie na zmiany legislacyjne

Politycy prześcigają się w  kolejnych obietnicach dotyczących programu bezpłatnych leków dla seniorów. Najpierw prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział w połowie maja podczas dwudniowej konwencji programowej partii obniżenie kryterium wiekowego do 65. roku życia. Niedługo potem potwierdzili to w kolejnych wystąpieniach publicznych minister Adam Niedzielski i premier Mateusz Morawiecki, z wypowiedzi którego wynikało, że ustawa ma być przyjęta przez rząd najpóźniej do końca czerwca. Pacjentów niepokoją jednak informacje płynące z KPRM, że ustawy, która ma wprowadzić przedmiotowe zmiany, rząd nie przedyskutował na dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Ministrów, choć wcześniej było to zapowiadane.

Nawet milion zł kary za niezgodną z przepisami reklamę suplementu diety

Proponowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia dotyczą m.in. reklam suplementów diety. Nie będą mogli w nich występować prawdziwi i fikcyjni przedstawiciele zawodów medycznych, zakazane będzie także wykorzystywanie przedmiotów kojarzonych z zawodem lekarza. Za reklamę suplementu niezgodną z przepisami firma zapłaci karę od 10 tys. do miliona złotych - informuje Prawo.pl.

Projekt nowelizacji ustawy prawo farmaceutyczne trafił do konsultacji społecznych

Do konsultacji społecznych został przedstawiony projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego.  Projekt zawiera cztery zasadnicze obszary zmian: pionizację inspekcji farmaceutycznej, rozbudowanie i uszczegółowienie kompetencji inspekcji w zakresie kontroli, wprowadzenie okresowych opłat od posiadaczy wszystkich zezwoleń obejmujących wytwarzanie i obrót produktami leczniczymi, wprowadzenie systemu nadzoru nad medycznymi laboratoriami diagnostycznymi.

Irena Rej: zgłaszamy propozycje zmian w nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym

W związku z informacjami o podjęciu prac nad projektem nowelizacji Ustawy o Funduszu Medycznym - jako Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”, skierowaliśmy do Prezydenta RP oraz Ministra Zdrowia pismo zawierające propozycje wprowadzenia istotnych zmian do ustawy. - informuje Irena Rej, prezes Izby.

Prawo.pl: za „kłamstwo covidowe” nawet 30 tys. zł kary

Sanepid zyska prawo do karania finansowego osób, które świadomie wprowadzą go w błąd podczas prowadzenia wywiadu epidemicznego – podaje Prawo.pl. Projekt nowelizacji przepisów zakłada, że każdy, kto nie poda informacji o osobach podejrzanych o zakażenie będzie musiał zapłacić grzywnę w wysokości od 5 do 30 tys. zł.