FDA: zatwierdza nowy schemat leczenia nawrotowego szpiczaka mnogiego

Opublikowane 28 sierpnia 2020
FDA: zatwierdza nowy schemat leczenia nawrotowego szpiczaka mnogiego
FDA zatwierdza nowy schemat leczenie skojarzonego - karfilzomibu i daratumumabu z deksametazonem zarówno w schemacie dawkowania raz, jak i dwa razy w tygodniu na podstawie wyników badań klinicznych CANDOR i EQUULEUS u pacjentów z nawrotowym, opornym na leczenie szpiczakiem mnogim.
- To rozszerzone zatwierdzenie dla karflizomibu demonstruje krok naprzód w paradygmacie leczenia tej złożonej choroby poprzez połączenie dwóch silnych leków wskazanych dla pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim - powiedział MD David M. Reese, wiceprezes wykonawczy działu badań i rozwoju w firmie Amgen.

Szpiczak mnogi jest rakiem krwi charakteryzującym się wzorami remisji i nawrotów. Wyniki pacjentów pogarszają się z każdym nawrotem.1 Wraz ze wzrostem stosowania w pierwszej linii terapii immunomodulujących leków (IMiD) w miarę progresji, liczba pacjentów leczonych tymi lekami, u których nastąpi progresja, prawdopodobnie wzrośnie z czasem. Stwarza to nowe zapotrzebowanie na skuteczne schematy leczenia wolne od lMiD w przypadku nawrotu choroby

- Teraz możemy zapewnić pracownikom służby zdrowia i pacjentom skuteczny schemat z dwiema opcjami dawkowania w krytycznym momencie leczenia pacjenta: pierwszego nawrótu  - kontynuuje Reese.

- Schemat DKD stanowi ważną, silną opcję tripletową w przypadku nawrotu po pierwszej terapii skojarzonej IMiD
 - powiedział Brian G.M. Durie, MD, przewodniczący International Myeloma Foundation.

Badanie III fazy CANDOR było pierwszym randomizowanym badaniem III fazy, w którym porównano nowy schemat DKD z karlizomibem i samym deksametazonem (Kd) u pacjentów z nawrotowym szpiczakiem mnogim. Badanie osiągnęło swój pierwszorzędowy punkt końcowy i spowodowało 37% zmniejszenie ryzyka progresji choroby lub zgonu u pacjentów otrzymujących DKD.
- Pomimo ciągłych postępów w leczeniu szpiczaka mnogiego choroba pozostaje nieuleczalna i stanowi szczególne wyzwanie dla pacjentów, u których doszło do nawrotu lub stają się oporni na znane terapie” - powiedział dr Saad Z. Usmani, dyrektor badań klinicznych nad nowotworami hematologicznymi; dyrektor chorób komórek plazmatycznych; profesor kliniczny medycyny, Levine Cancer Institute Atrium Health. - Jako klinicysta posiadanie schematu DKd jako opcji oznacza, że ​​możemy teraz łączyć dwa skuteczne, ukierunkowane leki w nowym, wolnym od leków immunomodulującym schemacie trójlekowym, który wykazał głęboką i trwałą odpowiedź u pacjentów po nawrocie.

W badaniu CANDOR bezpieczeństwo DKD było ogólnie zgodne ze znanymi profilami bezpieczeństwa poszczególnych środków. Do najczęściej zgłaszanych (≥ 20% pacjentów w obu grupach leczenia [DKd, Kd]) związanych z leczeniem zdarzeń niepożądanych (AE) należały reakcje związane z wlewem, niedokrwistość, biegunka, zmęczenie, nadciśnienie tętnicze, gorączka, zakażenie górnych dróg oddechowych, trombocytopenia , neutropenia, limfopenia, kaszel, duszność i bezsenność, ból głowy i pleców. Częstość występowania poważnych i śmiertelnych zdarzeń niepożądanych stopnia 3. lub wyższego, związanych z leczeniem, była większa w grupie DKd w porównaniu z ramieniem Kd. Najczęstszą przyczyną śmiertelnych zdarzeń niepożądanych w obu ramionach, związanych z leczeniem, była infekcja. Wskaźnik przerwania leczenia z powodu zdarzeń niepożądanych był podobny w obu ramionach.
Badanie CANDOR powstał w ramach współpracy Amgen z Janssen.

Źródło: AMGEN
Foto: freepik