Artykuły powiązane z hasłem

#hematoonkologia

23 wyników

Klinika Hematologii UCK WUM będzie leczyć terapią CAR-T

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Klinika Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie ukończyła techniczny, jakościowy i edukacyjny program wymagany przez Europejską Agencję Leków (EMA) do podawania terapii CAR-T firmy Novartis (tisagenlecleucel)4. Tym samym przeszła proces kwalifikacji potwierdzający gotowość ośrodka do stosowania tej formy terapii. CAR-T to metoda leczenia, która po jednorazowym podaniu może przynieść wieloletni efekt. To fundamentalna zmiana w sposobie leczenia, ale także ewolucja paradygmatu dla systemów opieki zdrowotnej i ekspertów zajmujących się kwestią finansowania terapii.

Terapia CAR-T w ostrej białaczce limfoblastycznej: rok od pierwszego podania

W marcu minął rok, odkąd pierwszy pacjent w Polsce otrzymał komórki CAR-T we wskazaniu oporna/nawrotowa ostra białaczka limfoblastyczna z komórek B u dzieci i dorosłych do 25. r.ż.[1] Po wieloletnich zmaganiach z chorobą, po raz pierwszy nie nastąpił jej nawrót. Obecnie chłopiec jest zdrowy, ma niewykrywalną chorobę resztkową[2]. Do tej pory z innowacyjnej terapii CAR-T w Polsce skorzystało kilkoro dzieci[3]. Metoda CAR-T wykorzystuje własny układ odpornościowy pacjenta i zaawansowaną inżynierię genetyczną, by walczyć z nowotworami dzięki zmodyfikowanym genetycznie limfocytom T[4].

Fundacja DKMS wsparła kliniki hematoonkologiczne w Polsce

1 360 380,00 PLN to suma darowizn pieniężnych, którą Fundacja DKMS przekazała 18 klinikom hematoonkologicznym w Polsce na zakup urządzeń oraz płynów do dezynfekcji pomieszczeń szpitalnych takich jak: sale operacyjne i zabiegowe, OIOM, sale pacjentów czy izolatki, w których przebywają chorzy w trakcie przygotowania do procedury przeszczepienia szpiku.

Komisja Europejska zarejestrowała fedratynib Bristol Myers Squibb do leczenia dorosłych pacjentów z nowo rozpoznaną i z wtórną mielofibrozą

Fedratynib – doustny lek stosowany raz na dobę – jest pierwszą nową opcją leczenia mielofibrozy zarejestrowaną w Europie od niemal dekady Zastosowanie fedratynibu spowodowało klinicznie znaczące zmniejszenie objętości śledziony i objawów choroby u pacjentów z mielofibrozą, u których leczenie ruksolitynibem zakończyło się niepowodzeniem, którzy nie tolerują ruksolitynibu lub nie byli dotychczas leczeni inhibitorami JAK.

Prof. Maciej Giefing: chłoniak Hodgkina ma podłoże epigenetyczne

Odkrycie, a właściwie doprecyzowanie molekularnego podłoża danego typu nowotworu może znacząco zmienić zarówno skuteczność diagnostyki, jak i samej terapii. To właśnie chłoniak Hodgkina, wielki nauczyciel w onkologii, jak określają go naukowcy, po raz kolejny okazał się pomocny w zrozumieniu znaczenia zmian epigenetycznych w nowotworach otwierając tym samym nowy rozdział w onko- i hematoonkologii w zakresie naukowym i medycznym.

Polski instytut liderem przełomowego międzynarodowego projektu w hematoonkologii

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu wraz z międzynarodowym konsorcjum rozpoczyna przełomowy europejski projekt mający na celu budowanie doskonałości naukowej w dziedzinie hematoonkologii. Celem projektu jest transfer wiedzy, wymiana dobrych praktyk, innowacje, rozwój zasobów ludzkich, zwłaszcza początkujących naukowców oraz zwiększenie wyników badań na poziomie europejskim, a poprzez te działania wyniesienie polskiej hematoonkologii na następny poziom naukowy - stąd nazwa projektu - Next Level.

SOWIM OKIEM - interdyscyplinarne warsztaty diagnostyki PET-CT w chłoniaku Hodgkina

21 stycznia 2021 roku odbędą się Interdyscyplinarne warsztaty diagnostyki PET-CT w chłoniaku Hodgkina. Specjaliści medycyny nuklearnej i hematologii podyskutują o tym, jak lepiej interpretować informacje diagnostyczno-terapeutyczne, by terapia pacjentów przynosiła lepsze efekty kliniczne. Warsztaty odbędą się w formule online i będą pierwszym z cyklu spotkaniem poświęconym nowotworowi krwi jeszcze zaledwie kilkanaście lat temu uznawanemu za nieuleczalny.

Bayer i Atara Biotherapeutics rozpoczynają współpracę strategiczną dotyczącą terapii komórkowej nowej generacji CAR-T

Bayer i Atara Biotherapeutics rozpoczynają współpracę strategiczną dotyczącą terapii komórkowej nowej generacji CAR-T – ukierunkowanej na mezotelinę w leczeniu nowotworów litych.

Przełom w medycynie i w podejściu do modelu finansowania CAR-T w Polsce: dostęp, doświadczenia polskich ośrodków i perspektywy na rynku polskim po dwóch latach od rejestracji w Europie

Terapie komórkowe i genowe CAR-T są określane przez ekspertów przełomem w leczeniu chorych na nowotwory. To obecnie jedna z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych procedur medycznych dostępna na świecie i refundowana już w wielu krajach Europy. Polska stoi jeszcze przed wyzwaniem refundacyjnym w tym zakresie, ale Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że już na początku przyszłego roku rozpoczną się rozmowy z firmami farmaceutycznymi na temat szczegółowych rozwiązań związanych z finansowaniem innowacyjnego leczenia.

Terapia CAR-T lecząca białaczki zagości na stałe w Polsce

Agencji Badań Medycznych ogłosiła wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T). W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, która rozpocznie bezprecedensowy w historii Polski program rozwoju ultranowoczesnej terapii onkologicznej.

Europejskie standardy w leczeniu szpiczaka plazmocytowego wciąż niedostępne dla polskich pacjentów

Opublikowany w maju tego roku przez Fundację Carita raport pt. „Dostęp do nowoczesnych terapii lekowych w szpiczaku plazmocytowym. Polska vs Europa.” pod redakcją prof. D. Dytfelda, ujawnił sytuację polskich chorych na szpiczaka plazmocytowego i pokazał ogromną dysproporcję w dostępie do nowoczesnych i skutecznych terapii między Polską a resztą Europy. Ta nierówność powinna być jak najszybciej zniwelowana. O to apelowali uczestnicy debaty zorganizowanej przez Fundację Carita i Fundację Żyjmy Zdrowo: prof. Ewa Lech-Marańda – konsultant krajowy w dziedzinie hematologii, prof. Dominik Dytfeld, prof. Krzysztof Giannopoulos i Łukasz Rokicki – prezes Fundacji Carita.

Dziś Dzień Świadomości Chłoniaków - co trzeba o nich wiedzieć

Wrzesień to światowy miesiąc świadomości nowotworów krwi, 15 dnia tego miesiąca obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Chłoniaków. Pod określeniem „nowotwór układu chłonnego” kryje się ponad 90 jego postaci, rozrostów z limfocytów B, limfocytów T, limfocytów NK oraz z histiocytów i komórek dendrytycznych[1].