Artykuły powiązane z hasłem

#badaniakliniczne

86 wyników

Neurolodzy czekają z nadzieją na refundację kolejnych leków w terapii SMA

Osoby z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA), otrzymujące lek doustny, zgłaszają poprawę sprawności ruchowej, a co za tym idzie  większą samodzielność. Te subiektywne odczucia pacjentów i ich opiekunów potwierdzają wyniki uzyskiwane w obiektywnych skalach mierzących funkcje motoryczne. O  efektach stosowania terapii doustnej w leczeniu SMA mówi prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn z Katedry i Kliniki Neurologii Wieku Rozwojowego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, badaczka w jednym z badań klinicznych risdiplamu – SUNFISH.

Przeciwciała monoklonalne pomogą leczyć COVID-19 - wyniki badania klinicznego TACKLE

Przeciwciała monoklonalne (tiksagewimab w zestawieniu z cilgawimabem), które do tej pory były zarejestrowane jako profilaktyka zapobiegająca COVID-19, mogą być stosowane również w leczeniu COVID-19. W The Lancet Respiratory Medicine zaprezentowano wyniki badania TACKLE dot. zastosowania przeciwciał monoklonalnych w leczeniu COVID-19 i zapobieganiu dalszemu rozwojowi choroby i zgonu. W ciągu kilku miesięcy może się pojawić rejestracja i możliwość stosowania przeciwciał monoklonalnych w nowym wskazaniu, tj. w leczeniu COVID-19 o łagodnym i umiarkowanym przebiegu.

Moderna ogłasza, że kandydat na dwuwalentną dawkę przypominającą wykazuje doskonałą odpowiedź przeciwko wariantowi Omicron

Moderna, Inc., firma biotechnologiczna, będąca pionierem w zakresie leków i szczepionek wykorzystujących informacyjny RNA (mRNA), ogłosiła dziś nowe dane kliniczne dotyczące swojego kandydata na dwuwalentną dawkę przypominającą przeciw COVID mRNA-1273.214, zawierającego zawierającej mRNA-1273 (Spikevax) i wariant Omicron. Dawka przypominająca 50 µg mRNA-1273.214 spełniła wszystkie określone wcześniej punkty końcowe, w tym lepszą odpowiedź przeciwciał neutralizujących (stosunek średniej geometrycznej) względem wariantu Omicron jeden miesiąc po podaniu w porównaniu z oryginalną szczepionką mRNA-1273.

Dla wielu pacjentów z SMA brak dostępu do terapii doustnej to brak możliwości leczenia

Kamila Górniak – businesswoman, aktywistka, współzałożycielka Fundacji SMA, nominowana w plebiscycie Warszawianka Roku 2021. I mama 13-letniego Sebastiana chorego na rdzeniowy zanik mięśni (SMA), który odziedziczył po niej życiowy optymizm, pogodę ducha i żyłkę społecznika. Sebastian od czterech lat uczestniczy w badaniu klinicznym leku doustnego na SMA i dzięki leczeniu wciąż zdobywa nowe funkcje i umiejętności. „Staramy się traktować Sebastiana normalnie, bo wtedy i inni tak go będą traktować. Stawiamy na jego rozwój społeczny, na to, żeby rozwijał swoje zainteresowania i poznawał różnych ludzi, którzy będą mu towarzyszyć w życiu” – mówi Kamila.

SMA – sukcesy, możliwości i wyzwania w kompleksowej opiece nad chorymi

Ostatnie trzy lata w historii pacjentów z SMA i ich rodzin, to pasmo spektakularnych zmian w podejściu do diagnostyki i leczenia. Od wiosny 2019 r. chorzy mają zapewniony dostęp do pierwszej terapii farmakologicznej w ramach programu lekowego, a od marca br. wszystkie rodzące się w Polsce dzieci poddawane są badaniu przesiewowemu wykrywającemu chorobę. Przed pacjentami stają jednak kolejne, nierozwiązane problemy. Kluczowe z nich: to zapewnienie dostępu do wszystkich zarejestrowanych terapii oraz kompleksowej opieki koordynowanej.

Nowe wyniki badań klinicznych dla terapii genowej w leczeniu SMA ponownie potwierdzają skuteczność u dzieci leczonych przedobjawowo

Firma Novartis przedstawiła nowe dane kliniczne dotyczące terapii genowej, (onasemnogen abeparwowek), jednodarazowej metody leczenia rdzeniowego zaniku mięśni (SMA,. ang. spinal muscular atrophy, SMA). Ukończone badanie kliniczne III fazy SPR1NT wykazało, że dzieci z trzema kopiami zapasowego genu SMN2,  leczone przedobjawowo, osiągały kluczowe etapy rozwoju ruchowego odpowiednie dla wieku, w tym umiejętności stania i chodzenia.

Badania kliniczne ważną częścią innowacyjnej gospodarki

Doświadczenia pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie przyniosły wiele wyzwań również w obszarze badań klinicznych, który wymaga szybkich i nadzwyczajnych rozwiązań w zakresie ochrony i bezpieczeństwa ich uczestników. Sytuacje kryzysowe wpływają jednocześnie na sposób planowania, prowadzenia i monitorowania badań klinicznych. Przy okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych eksperci środowiska medycznego, naukowego, administracji publicznej oraz przedstawiciele organizacji pacjenckich poruszyli zagadnienia związane z nową rzeczywistością prowadzenia badań klinicznych w Polsce – wyzwaniami, rozwiązaniami oraz ich przyszłością.

90-lat Narodowego Instytutu Onkologii - od stołu laboratoryjnego do łóżka pacjenta

Nowoczesną walkę z rakiem zapoczątkowały dwa epokowe odkrycia: promieni X, dokonanego przez Wilhelma Konrada Roentgena w 1895 roku oraz radu i polonu – przez Marię Skłodowską-Curie w roku 1898. To właśnie polska noblistka zbudowała podstawy do ukształtowania się onkologii zarówno jako nauki i dyscypliny medycznej. 9 marca 1923 roku Polski Komitet ds. Zwalczania Raka powołał „Komitet Daru Narodowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w celu zbudowania Instytutu Radowego w Warszawie”.

Moderna złożyła wniosek o dopuszczenie do obrotu szczepionki p. Covid-19 dla dzieci powyżej 6 miesiąca

Moderna, Inc., firma biotechnologiczna będąca pionierem w zakresie leków i szczepionek wykorzystujących informacyjny  RNA (mRNA), ogłosiła, że złożyła wniosek o zmianę warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (CMA) do Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz do Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) w celu oceny dwudawkowej serii szczepionki p/COVID-19 Spikevax 25 µg, u dzieci w wieku od 6 miesięcy do <6 lat.

Moderna przedstawia najnowsze dane dot. portfolio szczepień opartych na mRNA

Moderna Inc. będąca pionierem w zakresie produkcji leków i szczepionek opartych na informacyjnym RNA (mRNA), ogłosiła najnowsze dane z programów i badań klinicznych obrazujące postępy w pracach nad portfolio produktów opartych na mRNA. Pokazuje to zaangażowanie firmy Moderna w rozszerzanie swojego portfolio z wykorzystaniem doświadczeń zdobytych przy opracowywaniu szczepionki przeciwko COVID-19 - Spikevax®. Najnowsze informacje dotyczą postępów w zakresie portfela produktów wskazanych do stosowania w chorobach układu oddechowego i latentnych zakażeniach wirusowych, globalnych programów zdrowotnych oraz uruchomionego niedawno programu mRNA Access.

Terapia dla wszystkich chorych z niewydolnością serca - po raz pierwszy niezależnie od frakcji wyrzutowej lewej komory

Innowacyjne cząsteczki stosowane w farmakoterapii okazują się mieć dodatkowe korzystne działania i ostatecznie szersze zastosowanie, aniżeli pierwotnie przewidywano. Tak jest między innymi w przypadku flozyn, które początkowo były stosowane w diabetologii a obecnie znajdują coraz szersze zastosowanie w kardiologii. Przykładowo wyniki badania EMPA-REG OUTCOME przyczyniły się do dalszego rozwoju badań z empagliflozyną w populacji pacjentów z niewydolnością serca, zarówno z obniżoną, jak i zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory. Pozwoliło to na szersze zastosowanie tej terapii – mówi prof. Małgorzata Lelonek, FESC, FHFA, kierownik Zakładu Kardiologii Nieinwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przewodnicząca Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Medicover przejmuje jeden z największych w Polsce podmiotów świadczących usługi medyczne i badania kliniczne

Przejęcie biznesowego obszaru badań klinicznych Nasz Lekarz pozwala Medicover Integrated Clinical Services (MICS) na dalszą synergiczną współpracę z globalnymi partnerami z branży farmaceutycznej oraz wzmocnienie już rozwiniętej działalności w zakresie usług laboratoriów klinicznych, zarządzania pacjentami i diagnostyki towarzyszącej.