Wydarzenia z dnia

13 października 2023

2 wyników

AUTUMN EXCELLENCE – LUNG CANCER AND MELANOMA AND BREAST SCHOOL

Zapraszamy do udziału w konferencji „AUTUMN EXCELLENCE – LUNG CANCER AND MELANOMA AND BREAST SCHOOL”, która odbędzie się w dniach 13-14 października 2023 r. we Wrocławiu.

Strona i program konferencji:

https://konferencje.90c.pl/excellence/ 

2023-10-13 09:00:00

XXV Jubileuszowe Bałtyckie Dni Kardiologii 2023

Obecna dwudziesta piąta edycja Bałtyckich Dni Kardiologii „Od czynników ryzyka do niewydolności serca” jako Ogólnopolska Międzynarodowa Konferencja ECHO i Stres ECHO pt. „Diagnostyka i leczenie z echokardiografią. Standardy 2023” to dwa intensywne dni obejmujące wykłady z zakresu kardiologii ze szczególną rolą echokardiografii prowadzone przez znanych polskich i zagranicznych wykładowców. Jubileuszowa konferencja odbędzie się w dniach 13-14 października 2023 w Radisson Blu Hotel w Szczecinie.

Podczas Konferencji zostaną przedstawione najnowsze doniesienia z zakresu diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych w powiązaniu z badaniem echokardiograficznym. Odbędą się sesje warsztatowe, sesje z nowościami z ostatniego kongresu europejskiego oraz sesja prowadzona na podstawie najnowszego podręcznika „Standardy kardiologiczne okiem echokardiografisty 2023” pod red. E. Płońskiej-Gościniak. XXV Bałtyckim Dniom Kardiologii towarzyszyć będzie VIII Sympozjum Kardioonkologiczne.

Doniesienia naukowe i dyskusje w czasie konferencji będą dotyczyć postępowania z chorym z niewydolnością serca, chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym oraz nowoczesnym metodom diagnozowania i leczenia wad zastawkowych serca i wad serca wrodzonych. W programie znajdą się również prezentacje trudnych przypadków klinicznych.

Cykliczne Bałtyckie Dni Kardiologii, Ogólnopolska Międzynarodowa Konferencja ECHO i Stres ECHO jest znanym i ważnym wydarzeniem konferencyjnym w Polsce. Każdorazowo gromadzi ok. 300 uczestników, przedstawicieli różnych środowisk lekarskich: dyrektorów szpitali, ordynatorów, lekarzy specjalistów kardiologów oraz internistów, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a także przedstawicieli środowisk naukowych.

Przewodniczącą Komitetu Naukowego wydarzenia jest prof. dr hab. med. Edyta Płońska-Gościniak.
Konferencja organizowana jest we współpracy z Asocjacją Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Asocjacją Wad Zastawkowych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Sekcją Wad Wrodzonych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
2023-10-13 09:00:00