Wydarzenia z

października 2023

10 wyników

Konferencja: Zrozumienie pacjentów onkologicznych, ścieżki doskonalenia kompetencji miękkich dla kadry medycznej

Wydarzenie można śledzić na naszych mediach społecznościowych FB – Centrum Europejskich Inicjatyw Edukacyjnych - https://www.facebook.com/CentrumEuropejskichInicjatywEdukacyjnych .

Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej i jest częścią projektów, które skupiają się na szkoleniu zawodowym, zdrowiu fizycznym i psychicznym:

PSYCHONSKILLS – PsychONskills - Enhance the nursing sector with skills in clinical Psycho-Oncology

Nowotwory złośliwe są drugą, po chorobach układu krążenia, przyczyną zachorowalności i śmiertelności w Polsce. Z tego względu zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowaną kadrę stale rośnie. Stres związany z otrzymaniem niepokojącej diagnozy, a także pogłębiające się objawy fizyczne są czynnikami, które nie tylko wpływają negatywnie na kondycję psychiczną pacjenta i jego rodziny, ale też stanowią poważny czynnik obciążający zaangażowanych w leczenie specjalistów.

Data: 30 października 2023
Godziny: 14.00-18.00

Rejestracja uczestników: telefonicznie lub poprzez formularz zgłoszeniowy (https://tiny.pl/cjs1p) , na warsztaty obowiązują dodatkowa deklaracja – liczba miejsc ograniczona
Miejsce: ulica Piotrkowska 278, 90-361 Łódź, aula, budynek B

Organizator: Centrum Europejskich Inicjatyw Edukacyjnych w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

ZAPISY: Codziennie  w godzinach 9:00-18:00

Zapisy:

  • POD NUMEREM TELEFONU: 453 041 376 lub 609 120 955 ( Codziennie  w godzinach 9:00-18:00)
  • POPRZEZ FORMULARZ ONLINE:

 Zapisy na konferencję:  https://tiny.pl/cjs1p

 

2023-10-30 14:00:00

Światowy Dzień Osteoporozy 20.10.23

Z okazji Światowego Dnia Osteoporozy Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji organizuje 20 października 2023 konferencję mająca na celu upowszechnienie wiedzy na temat narastającego problemu złamań osteoporotycznych w szybko starzejącej się populacji Polski i Europy oraz wskazanie możliwości skutecznej profilaktyki tej choroby, a w szczególności prewencji złamań.

Więcej informacji na:  https://www.dzienosteoporozy.pl/

Światowy Dzień Osteoporozy obchodzony jest 20 października już od 1996 roku. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji  realizuje projekt pn. „Program Profilaktyki Osteoporozy Narodowego Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nasza konferencja uzyskała Patronat Honorowy Minister Zdrowia Katarzyny Sójki oraz Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca.
 

Celem działań jest z jednej strony przedstawienie szerokim grupom społecznym narastającego problemu złamań osteoporotycznych w szybko starzejącej się populacji Polski i Europy, z drugiej zaś wskazanie możliwości skutecznej profilaktyki tej choroby, a w szczególności prewencji złamań. Program konferencji przygotowany został przez zespół naszych najlepszych ekspertów, a konferencja przygotowana jest przez pracowników Biura Projektów POWER i Zakładu Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki NIGRiR adresowana do wszystkich zainteresowanych, w tym pacjentów, profesjonalistów zdrowia, przedstawicieli mediów.

Patronat Honorowy: Minister Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta

Patronat Merytoryczny: Fundacja Wygrajmy Zdrowie, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
Patronat medialny: MedicalPress, Głos Seniora

2023-10-20 10:00:00

ILCM Conference 20-21.10.23

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji ILCM która odbędzie się w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie w terminie 20-21 października 2023 r.

Tematy przewodnie wydarzenia:
  • Leczenia chorób limfoproliferacyjnych w ramach finansowanego w Polsce standardu i dostępnych w Polsce badań klinicznych.
  • Chłoniaki indolentne
  • Chłoniaki agresywne
  • Przewlekła białaczka limfatyczna
  • Szpiczak mnogi

Serdecznie zapraszamy Państwa do Krakowa!
2023-10-20 09:00:00

Vaccine Forum 2023

Już 20 października br. w Centrum Konferencyjnym Kopernik odbędzie się trzecia edycja kongresu Vaccine Forum organizowanego przez ekspertów Instytutu Ochrony Zdrowia i Porozumienia Na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach.

Wydarzenie to gromadzi specjalistów ds. immunizacji, z dziedziny bioetyki, mediów, zdrowia publicznego, by wspólnie, w jak najszerszym ujęciu naukowym, dyskutować o najnowszych osiągnięciach, badaniach i wyzwaniach związanych ze szczepieniami i z odpowiedzialnością społeczną. 

2023-10-20 09:00:00

XIX Forum Rynku Zdrowia

16-17.10.2023, godz. 09:00
Hotel Sheraton Grand Warsaw,
ul. Bolesława Prusa 2,
Warszawa oraz online

2023-10-16 09:00:00

Konferencja Prevention & Intervention

W dniach 14-15 października 2023 roku w Warszawie odbędzie się Konferencja Prevention & Intervention. Kardiolodzy z całego świata podyskutują na temat aktualnej wiedzy medycznej w zakresie skutecznego zapobiegania i efektywnego leczenia schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Tematem przewodnim pierwszej edycji inicjatywy jest zdrowie kobiet.

Więcej informacji o inicjatywie Prevention & Intervention i rejestracja na wydarzenie:
2023-10-14 09:00:00

Toruńskie Spotkania Kardio-Onkologiczne

Choroby onkologiczne to schorzenia, które dotykają wielu pacjentów. Onkologia to dynamicznie rozwijająca się dziedzina medycyny, której rozwój sprawia, że nowotwory obarczone dotychczas złym rokowaniem, można lepiej i skuteczniej leczyć, co wydłuża życie pacjentom onkologicznym. To bardzo dobra informacja.

„Wielu z chorych onkologicznych cierpi na schorzenia kardiologiczne. Pacjenci ci wymagają sprawnej diagnostyki oraz optymalizacji leczenia kardiologicznego, co powinno być prowadzone równolegle z diagnostyką onkologiczną.” – stwierdza prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek

Coraz częściej lekarze specjaliści mówią o konieczności opieki kompleksowej kardio-onkologicznej nad pacjentami z chorobami nowotworowymi. Już 14 października 2023 r. w Toruniu odbędą się Toruńskie Spotkania Kardio-Onkologiczne, które będą miejscem spotkania lekarzy, z ekspertami z dziadziny onkologii i kardio-onkologii. Organizatorzy liczą, że staną się one okazją do wzajemnego korzystania z bogatej wiedzy oraz doświadczeń wykładowców i uczestników.
 
Więcej informacji o konferencji:
https://torun-kardio-onkologia.pl/
2023-10-14 09:00:00

AUTUMN EXCELLENCE – LUNG CANCER AND MELANOMA AND BREAST SCHOOL

Zapraszamy do udziału w konferencji „AUTUMN EXCELLENCE – LUNG CANCER AND MELANOMA AND BREAST SCHOOL”, która odbędzie się w dniach 13-14 października 2023 r. we Wrocławiu.

Strona i program konferencji:

https://konferencje.90c.pl/excellence/ 

2023-10-13 09:00:00

XXV Jubileuszowe Bałtyckie Dni Kardiologii 2023

Obecna dwudziesta piąta edycja Bałtyckich Dni Kardiologii „Od czynników ryzyka do niewydolności serca” jako Ogólnopolska Międzynarodowa Konferencja ECHO i Stres ECHO pt. „Diagnostyka i leczenie z echokardiografią. Standardy 2023” to dwa intensywne dni obejmujące wykłady z zakresu kardiologii ze szczególną rolą echokardiografii prowadzone przez znanych polskich i zagranicznych wykładowców. Jubileuszowa konferencja odbędzie się w dniach 13-14 października 2023 w Radisson Blu Hotel w Szczecinie.

Podczas Konferencji zostaną przedstawione najnowsze doniesienia z zakresu diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych w powiązaniu z badaniem echokardiograficznym. Odbędą się sesje warsztatowe, sesje z nowościami z ostatniego kongresu europejskiego oraz sesja prowadzona na podstawie najnowszego podręcznika „Standardy kardiologiczne okiem echokardiografisty 2023” pod red. E. Płońskiej-Gościniak. XXV Bałtyckim Dniom Kardiologii towarzyszyć będzie VIII Sympozjum Kardioonkologiczne.

Doniesienia naukowe i dyskusje w czasie konferencji będą dotyczyć postępowania z chorym z niewydolnością serca, chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym oraz nowoczesnym metodom diagnozowania i leczenia wad zastawkowych serca i wad serca wrodzonych. W programie znajdą się również prezentacje trudnych przypadków klinicznych.

Cykliczne Bałtyckie Dni Kardiologii, Ogólnopolska Międzynarodowa Konferencja ECHO i Stres ECHO jest znanym i ważnym wydarzeniem konferencyjnym w Polsce. Każdorazowo gromadzi ok. 300 uczestników, przedstawicieli różnych środowisk lekarskich: dyrektorów szpitali, ordynatorów, lekarzy specjalistów kardiologów oraz internistów, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, a także przedstawicieli środowisk naukowych.

Przewodniczącą Komitetu Naukowego wydarzenia jest prof. dr hab. med. Edyta Płońska-Gościniak.
Konferencja organizowana jest we współpracy z Asocjacją Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Asocjacją Wad Zastawkowych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Sekcją Wad Wrodzonych Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
2023-10-13 09:00:00

XVIII Sympozjum EBHC 2023 „Integrating evidence for enhanced outcomes”

XVIII Sympozjum EBHC 2023 „Integrating evidence for enhanced outcomes” odbędzie się w dniach 9-10 października 2023 w Krakowie

Więcej informacji: sympozjum.ceestahc.org
2023-10-09 09:00:00