Wydarzenia z dnia

28 września 2023

2 wyników

XXI Kongres Polskiego Towarzystwa Farmakologiczneg 28-30.09.23

w dniach 28-30 września 2023 roku w Hotelu Novotel w Katowicach odbędzie się XXI Kongres Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. Andrzej  Małecki, nauczyciel akademicki oraz Członek Rady Naukowej AWF Katowice.Polskie Towarzystwo Farmakologiczne realizuje swoje zadania w oparciu o oddziały, między innymi, w Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Warszawie oraz sekcje i komisje przy Zarządzie Głównym. Towarzystwo regularnie organizuje sympozja, konferencje i kongresy farmakologiczne, uczestniczy w opracowaniach ekspertyz i memoriałów dotyczących farmakologii oraz ściśle współpracuje z krajowymi i zagranicznymi towarzystwami naukowymi.

Organizacja Konferencji ma na celu oddziaływanie na polską i światową farmakologię i pokrewne jej dyscypliny. Udział w Zjeździe umożliwi, przede wszystkim, młodym farmakologom  bezpośredni kontakt z doświadczonymi pracownikami nauki z Polski i zagranicy, a także praktyczne poznanie nowych technik badawczych oraz skonsolidowanie środowiska młodych farmakologów.

Biorąc pod uwagę interdyscyplinarność współczesnej farmakologii i jej szeroki wkład w rozwój innych dziedzin naukowych, tematykę Zjazdu cechuje nowatorstwo i różnorodność. Prezentowane podczas Zjazdu sesje naukowe, w postaci doniesień ustnych oraz plakatowych, będą dotyczyły, nie tylko najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie farmakologii klinicznej i przedklinicznej, ale także w dziedzinie toksykologii, farmakoterapii czy prewencji chorób.

Więcej informacji na stronie:
www.zjazd-ptf.katowice.pl
2023-09-28 09:00:00

Polish RNA Biology Meeting

28-30 września 2023 roku Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie organizuje konferencję naukową na temat biologii RNA - dynamicznie rozwijającej się dziedziny nauk przyrodniczych. Swój udział potwierdzili światowej sławy naukowcy: Prof. Lori Passmore, Prof. Alfredo Castello, Prof. Andrea Rentmeister oraz Prof. Witold Filipowicz.
 
Celem spotkania jest zgłębienie biologii RNA oraz zainspirowanie środowiska naukowego do podjęcia nowych kierunków badań w tej szybko rozwijającej się dziedzinie nauk przyrodniczych. 
Program będzie w szerokim zakresie dotyczył Biologii RNA w układach prokariotycznych i eukariotycznych. Tematy obejmować będą transkrypcję, przetwarzanie i metabolizm RNA, niekodujące RNA i RNA w terapii i medycynie.
2023-09-28 09:00:00