Wydarzenia z dnia

14 września 2023

2 wyników

XXVII Konferencja Naukowa Postępy w Ginekologii Onkologicznej 14-15 września 2023

W imieniu członków Komitetu Naukowego XXVII Konferencji Naukowej Postępy w Ginekologii Onkologicznej zapraszamy do udfziału w warsztatch i konferencji, które odbędą się w dn. 14-15.09.2023 r. w Zakopanem.

Konferencja skierowana jest do ginekologów, położników oraz ginekologów onkologów, specjalistów radiologii czy chirurgii i genetyki, którzy w codziennej praktyce uczestniczą w profilaktyce, wczesnym wykrywaniu oraz leczeniu nowotworów ściśle współpracując ze specjalistami w zakresie chemio- i radioterapii. Celem Konferencji jest edukowanie i umocnienie współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny, aby kompleksowo prowadzić pacjentki przez proces diagnozy, leczenia i późniejszej rekonwalescencji.

Strona wydarzenia: www.onkogin2023.pl

Komitet Naukowy Konferencji stanowią:

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kojs

Prof. dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

Prof. dr hab. n. med. Bożena Cybulska-Stopa

Prof. dr hab. n. med. Hubert Wolski

 

14 września zaplanowane są warsztaty:

− Warsztaty w zakresie radioterapii ginekologicznej

− Warsztaty w zakresie onkologicznych technik operacyjnych - prezentacja przypadków

 

15 września odbędą się sesje naukowe poruszające m.in. tematykę:

− Onkologiczne techniki operacyjne

− Radio-chemioterapia nowotworów narządu rodnego

− Organizacja i finansowanie procedur w zakresie ginekologii onkologicznej

− Zastosowanie nowoczesnych technik genetyki i badań molekularnych w zakresie ginekologii onkologicznej

− Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów ginekologicznych

2023-09-14 10:00:00

XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów 14-16.09.23

XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, który będzie odbywać się
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 14-16 września 2023 roku. Wśród blisko 2000 uczestników z Polski i zagranicy znajdują się reprezentanci różnych dziedzin medycyny, zajmujący się problematyką hematologii, transfuzjologii, szeroko pojętymi chorobami układu krwiotwórczego jak i diagnostyki laboratoryjnej. Zaproszeni wykładowcy są największymi autorytetami
w swojej dziedzinie oraz członkami towarzystw polskich i międzynarodowych. To jednocześnie organizatorzy konferencji i kongresów dla wielu sekcji i grup naukowych mający realny wpływ na wybór miejsca wielu wydarzeń.

Tematyka zjazdu obejmuje badania podstawowe, diagnostykę oraz leczenie nowotworowych i nienowotworowych chorób krwi, zaburzenia hemostazy oraz zagadnienia związane z transfuzjologią. Planowane są sesje dotyczące największych osiągnięć polskiej hematoonkologii, a także toczących się niekomercyjnych badań klinicznych zainicjowanych przez polskich badaczy.  Specjalne sesje będą dedykowane nowoczesnym formom komórkowej i humoralnej immunoterapii, a także nowym lekom ukierunkowanym na wewnątrzkomórkowe cele molekularne.

Więcej na: https://pthit2023.pl/ 

Wydarzenie pod patronatem Medicalpress

2023-09-14 09:00:00