Wydarzenia z dnia

13 czerwca 2023

1 wyników

Kongres Szczyt Zdrowie 2023

Kongres Szczyt Zdrowie w ciągu ostatniej dekady wpisał się w kalendarz najważniejszych wydarzeń poświęconych ochronie zdrowia w Polsce. To platforma otwartego dialogu pomiędzy wszystkimi kluczowymi interesariuszami systemu, umożliwiająca wymianę idei, doświadczeń i rozwiązań, które mogą przyczynić się do optymalizacji i modernizacji sektora zdrowotnego w Polsce. Podczas jedenastej edycji Szczytu Zdrowie grono ekspertów, decydentów i liderów branży zdrowotnej spotka się, by rozmawiać m.in. o zasobach kadrowych w ochronie zdrowia, rozszerzaniu i przyspieszaniu dostępu do diagnostyki, implementacji i finansowaniu najnowocześniejszych terapii, modernizacji infrastruktury medycznej, a także o promowaniu innowacyjności w sektorze ochrony zdrowia. Szczególna uwaga poświęcona zostanie edukacji zdrowotnej pracowników i pracodawców oraz zdrowiu psychicznemu Polaków.

Tytuły paneli:

• Zdrowie psychiczne Polaków - aktualne wyzwania i kierunki reformy
• Bez ludzi nie ma systemu ochrony zdrowia. Jak wspierać zawody medyczne w dobie kryzysu kadrowego
• Game-changer i co dalej? Dostępność terapii, które definiują postęp w medycynie
• Onkologia i hematoonkologia - od precyzyjnej diagnostyki po innowacyjne terapie
• Rzadko występujące, często pomijane. Realia i perspektywy osób z chorobami rzadkimi w Polsce
• Zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy

Paneliści zaproszeni do udziału w Szczycie Zdrowie 2023 to między innymi:

• Piotr Bromber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia;
• Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta;
• Barbara Dziuk, przewodnicząca sejmowych podkomisji ds. onkologii i chorób rzadkich;
• dr Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej;
• Waldemar Kraska, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia;
• Tomasz Latos, przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia;
• Zofia Małas, członek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
• Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia;
• Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia;
• Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej;
• dr n. med. Roman Topór-Mądry, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
• prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
• dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej;
• dr n. med. Bernard Waśko, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego;
• dr Piotr Winciunas, dyrektor Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego ZUS.

Jeśli przyszłość polskiego systemu ochrony zdrowia nie jest Ci obojętna - SAVE THE DATE
Do zobaczenia 13 czerwca!
2023-06-13 09:00:00