Wydarzenia z dnia

03 grudnia 2021

2 wyników

XI Kongres Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego

XI Kongres PTL w formie zdalnej (lub hybrydowej)

Organizatorzy podkreślają, że zależy imna przekazaniu najnowszej wiedzy na temat zaburzeń lipidowych, ich leczenia, programów lekowych, nowych leków, terapii eksperymentalnych i wiele więcej. Jak co roku w roli wykładowców zobaczymy najbardziej znane i szanowane Postaci Światowej i Polskiej Lipidologii i Kardiologii Prewencyjnej a całość Kongresu nadzorować będzie jak co roku Prezes PTL – prof. dr hab. Maciej Banach. Co więcej w tym roku przewidujemy nowości, m.in. sesje przypadków klinicznych z codziennej praktyki klinicznej przedstawiane przez certyfikowanych lekarzy lipidologów PTL, sesje pro-contra, debaty eksperckie, a także sesje z organizacjami pacjenckimi i sesje systemowe, w których postaramy się omówić ścieżkę pacjenta z zaburzeniami lipidowymi. Nie zabraknie najnowszych wyników badań przedstawianych na Kongresie ESC, NLA, ASPC czy AHA, omówienia najnowszych wytycznych europejskich, a przede wszystkim praktyczne, niezwykle dokładne omówienie najnowszych wytycznych PTL oraz 5 innych towarzystw, które pojawiły się we wrześniu i są dla Państwa już dostępne. 

 

XI Kongres Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego zaplanowano na dni 03.12 – 05.12 w godzinach 10:00 – 19:00. 

2021-12-03 10:00:00

Człowiek w centrum zainteresowania, czyli bliskość w opiece nad niesamodzielnie chorym - konferencja

Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio zaprasza na pierwszą organizowaną przez siebie konferencję pod tytułem „Człowiek w centrum zainteresowania, czyli bliskość w opiece nad niesamodzielnie chorym”.
 
Wydarzenie odbędzie się online 3 grudnia 2021r w godzinach 10:00 – 16:00. Udział w konferencji jest bezpłatny. Aby otrzymać link do wydarzenia, wystarczy zapisać się na nie na stronie: www.konferencja.hospitium.org.
 
Podczas konferencji poruszone zostaną tematy uważności na potrzeby chorego i poszanowania dla jego autonomii, niezależnie od stanu, w jakim się znajduje. Twórcy portalu bliskochorego.pl opowiedzą też o narzędziach samoorganizacji środowiska chorego w miejscu zamieszkania.
 
Kontekst:
 
Postępujący proces starzenia się społeczeństwa oraz wzrost liczby osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i potrzebujących opieki w miejscu zamieszkania zwiększają zapotrzebowanie zarówno na personel medyczny, jak i osoby, które będą sprawować opiekę nad chorymi niesamodzielnymi
w domach. Niezbędne jest więc wsparcie szkoleniowe wspomagające samoorganizację i samopomoc w zakresie sposobów właściwego sprawowania opieki nad chorym w domu.
 
Do kogo skierowana jest konferencja?
 
Wydarzenie jest skierowane zarówno do osób, które sprawują  opiekę nad chorym niesamodzielnym w warunkach domowych jak i profesjonalistów,
w szczególności:
  • opiekunek i opiekunów medycznych
  • lekarzy pierwszego kontaktu, pielęgniarek, rehabilitantów i innych zawodów medycznych
  • asystentów osób niepełnosprawnych
  • zespołów hospicjum domowego oraz długoterminowej opieki pielęgniarskiej
  • pracowników socjalnych
  • opiekunów faktycznych osób chorych niesamodzielnych w domach
 
Szczegółowy program oraz możliwość rejestracji znajdują się na stronie:
www.konferencja.hospitium.org
 
O organizatorze:
Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio od 17 lat buduje wiedzę na temat potrzeb osób chorych niesamodzielnych,  ich opiekunów i bliskich. W opiece bazuje na modelu skutecznego działania i najwyższych standardach. Dzieli się wiedzą, dążąc do wywarcia pozytywnego wpływu na poprawę jakości opieki w Polsce.
 
Puckie Hospicjum jest autorem portalu bliskochorego.pl, stanowiącego realną pomoc i wsparcie w opiece domowej. Serwis powstał w oparciu o doświadczenie interdyscyplinarnego zespołu specjalistów: lekarza, pielęgniarki, opiekuna medycznego, fizjoterapeuty, dietetyka, psychologa
i pracownika administracji medycznej .
 
2021-12-03 10:00:00