Wydarzenia z

listopada 2021

10 wyników

I Kongres Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości

26-27 listopada 2021 r. | online
 

Szanowni Państwo,

Już dziś serdecznie zapraszamy na I Kongres Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, który odbędzie się 26-27 listopada br. w formule online. Przygotowaliśmy liczne sesje przeznaczone nie tylko dla lekarzy różnych specjalności, ale również zespołów terapeutycznych (pielęgniarek, fizjoterapeutów, dietetyków, psychologów) oraz wszystkich zainteresowanych problemem choroby otyłościowej w Polsce. 

Niepokojące wyniki badań wskazują, że otyłość u większości chorych nie jest rozpoznawana, a zatem nie jest także leczona. Zaledwie niewielki odsetek chorych jest leczony zgodnie z obecnym stanem wiedzy medycznej, a od większości chorych oczekuje się „samouleczenia” w wyniku tzw. odchudzania, co nie tylko nie przynosi korzystnych efektów, ale wręcz jest szkodliwe i prowadzi do dalszego postępu choroby otyłościowej. Oczywistym jest zatem, że umiejętność rozpoznawania i leczenia otyłości staje się koniecznością. 

Jesteśmy przekonani, że I Kongres Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości stanie się początkiem szerokiej debaty na temat rozwiązań systemowych, nowoczesnych metod leczenia czy zwiększenia poziomu wiedzy społeczeństwa na temat tej choroby.  Dlatego już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w I Kongresie Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. 

Prof. Paweł Bogdański
Prezes PTLO

2021-11-27 09:00:00

I Kongres Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości

26-27 listopada 2021 r. | online
 

Szanowni Państwo,

Już dziś serdecznie zapraszamy na I Kongres Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, który odbędzie się 26-27 listopada br. w formule online. Przygotowaliśmy liczne sesje przeznaczone nie tylko dla lekarzy różnych specjalności, ale również zespołów terapeutycznych (pielęgniarek, fizjoterapeutów, dietetyków, psychologów) oraz wszystkich zainteresowanych problemem choroby otyłościowej w Polsce. 

Niepokojące wyniki badań wskazują, że otyłość u większości chorych nie jest rozpoznawana, a zatem nie jest także leczona. Zaledwie niewielki odsetek chorych jest leczony zgodnie z obecnym stanem wiedzy medycznej, a od większości chorych oczekuje się „samouleczenia” w wyniku tzw. odchudzania, co nie tylko nie przynosi korzystnych efektów, ale wręcz jest szkodliwe i prowadzi do dalszego postępu choroby otyłościowej. Oczywistym jest zatem, że umiejętność rozpoznawania i leczenia otyłości staje się koniecznością. 

Jesteśmy przekonani, że I Kongres Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości stanie się początkiem szerokiej debaty na temat rozwiązań systemowych, nowoczesnych metod leczenia czy zwiększenia poziomu wiedzy społeczeństwa na temat tej choroby.  Dlatego już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w I Kongresie Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. 

Prof. Paweł Bogdański
Prezes PTLO

2021-11-26 16:00:00

XIX Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego 25-26 listopada 2021r.

Szanowni Państwo,
w imieniu Komitetu Naukowego oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XIX Konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego – polskiego oddziału światowej organizacji ISPOR. Kongres odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2021 roku w Warszawie. Tegoroczny kongres będzie poświęcony przede wszystkim tematyce polityki zdrowotnej kraju i przyszłości HTA w świetle nowych przepisów prawnych. Mamy nadzieję poruszyć także zagadnienia związane z finansowaniem leczenia chorób rzadkich oraz wiele innych bieżących zagadnień farmakoekonomicznych, tematykę e-zdrowia oraz ostatnie zmiany w szeroko rozumianej polityce refundacyjnej. W konferencji wezmą udział wybitni polscy eksperci, zajmujący się tematyką ochrony zdrowia. Corocznie gromadzimy w trakcie zjazdu szerokie grono specjalistów z wiodących podmiotów i instytucji zaangażowanych w kreowanie polityki zdrowotnej w naszym kraju – mamy nadzieję, że w tym roku uda nam się podtrzymać tradycję. Ufamy, że XIX Konferencja PTFe będzie istotnym wydarzeniem naukowym i dostarczy Państwu bogatego wachlarza doświadczeń oraz wiedzy z dziedziny farmakoekonomiki i oceny technologii medycznych. Zachęcamy  do aktywnego udziału w Konferencji.

Marcin Czech

Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego
2021-11-25 13:00:00

Priorytety naukowe w zdrowiu na 2022 r. Rola Agencji Badań Medycznych w kreowaniu innowacyjnego systemu ochrony zdrowia

Agencja Badań Medycznych zaprasza na Konferencję pn. Priorytety naukowe w zdrowiu na 2022 r. Rola Agencji Badań Medycznych w kreowaniu innowacyjnego systemu ochrony zdrowia, która odbędzie się 23 listopada 2021 r. w formie hybrydowej. W trakcie konferencji podsumowane zostaną działania Agencji Badań Medycznych zrealizowane w 2021 roku oraz plany naukowe na 2022 rok.
 
Jedynym z pierwszych przyszłorocznych działań Agencji będzie ogłoszenie konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w obszarze chorób cywilizacyjnych. Najbliższy rok będzie także czasem inwestycji w nowe, długo wyczekiwane projekty z zakresu wyrobów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji. Pochylimy się również nad założeniami konkursu na niekomercyjne badania kliniczne oceniające efektywność kliniczną i kosztową różnych produktów leczniczych w tym samym wskazaniu czyli badaniach typu head-to-head. 
 
W załączniku przesyłam informacje szczegółowe dotyczące wydarzenia. Zachęcam do ich udostępniania oraz udziału w konferencji.

2021-11-23 10:00:00

XIV Konferencja Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Kardiologia Prewencyjn"a 2021

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XIV Konferencji Naukowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Kardiologia Prewencyjna 2021 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”.

18-20 listopada 2021 r.

Tegoroczna Konferencja przyjmie formę organizacyjną konferencji mieszanej. Wykładowcy i eksperci będą wykładać na ze studia, a wszystkie sesje będą transmitowane w Internecie. Zaplanowaliśmy trzy kanały transmisji.
W tym roku podczas Konferencji ponownie zmierzymy się z najważniejszymi wyzwaniami współczesnej kardiologii prewencyjnej. W szczególności zapraszamy do udziału w debatach poświęconych aktualnym potrzebom w zakresie profilaktyki i leczenia chorób układu krążenia. Komitet Naukowy Konferencji przygotował wiele interesujących sesji, między innymi sesje na temat nadciśnienia tętniczego, dyslipedmii, niewydolności serca, cukrzycy i choroby wieńcowej.
W programie Konferencji znalazły się też prezentacje najnowszych wyników dużych polskich projektów badawczych oraz inne doniesienia z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Zapraszamy też do obejrzenia licznych sesji dydaktycznych, w tym sesji wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, oraz sesji z udziałem przedstawicieli europejskich towarzystw naukowych.
Wzorem poprzednich lat do udziału w konferencji zaprosiliśmy najlepszych polskich wykładowców i najwybitniejszych, cieszących się międzynarodowym uznaniem, ekspertów. Pozwalamy sobie wyrazić nadzieję, że również tegoroczna Konferencja okaże się miejscem twórczej wymiany poglądów.

Zapraszamy przed ekrany Państwa komputerów!

Prof. dr hab. Piotr Jankowski
Prof. dr hab. Andrzej Pająk
Prof. dr hab. Grzegorz Kopeć
Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska, prof. SUM
Prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski
Dr med. Roman Topór-Mądry
Prof. dr hab. Aldona Kubica
2021-11-20 09:00:00

XIV Konferencja Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Kardiologia Prewencyjna 2021"

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XIV Konferencji Naukowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Kardiologia Prewencyjna 2021 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”.

18-20 listopada 2021 r.

Tegoroczna Konferencja przyjmie formę organizacyjną konferencji mieszanej. Wykładowcy i eksperci będą wykładać na ze studia, a wszystkie sesje będą transmitowane w Internecie. Zaplanowaliśmy trzy kanały transmisji.
W tym roku podczas Konferencji ponownie zmierzymy się z najważniejszymi wyzwaniami współczesnej kardiologii prewencyjnej. W szczególności zapraszamy do udziału w debatach poświęconych aktualnym potrzebom w zakresie profilaktyki i leczenia chorób układu krążenia. Komitet Naukowy Konferencji przygotował wiele interesujących sesji, między innymi sesje na temat nadciśnienia tętniczego, dyslipedmii, niewydolności serca, cukrzycy i choroby wieńcowej.
W programie Konferencji znalazły się też prezentacje najnowszych wyników dużych polskich projektów badawczych oraz inne doniesienia z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Zapraszamy też do obejrzenia licznych sesji dydaktycznych, w tym sesji wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, oraz sesji z udziałem przedstawicieli europejskich towarzystw naukowych.
Wzorem poprzednich lat do udziału w konferencji zaprosiliśmy najlepszych polskich wykładowców i najwybitniejszych, cieszących się międzynarodowym uznaniem, ekspertów. Pozwalamy sobie wyrazić nadzieję, że również tegoroczna Konferencja okaże się miejscem twórczej wymiany poglądów.

Zapraszamy przed ekrany Państwa komputerów!

Prof. dr hab. Piotr Jankowski
Prof. dr hab. Andrzej Pająk
Prof. dr hab. Grzegorz Kopeć
Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Młynarska, prof. SUM
Prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski
Dr med. Roman Topór-Mądry
Prof. dr hab. Aldona Kubica
2021-11-18 18:00:00

XV Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca 18-20.11.2021

Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w XV Konferencji organizowanej przez Polską Grupę Raka Płuca w współpracy z International Association for the Study of Lung Cancer – IASLC.

W tym roku konferencja odbędzie się w dniach 18-20.11.2021 i poprzedzona zostanie Warsztatami Patomorfologicznymi, Pulmonologicznymi i Radiologicznymi

Doroczna konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca była i jest platformą porozumienia i spotkań uczestników wszystkich specjalności, w których kręgu zainteresowania znajduje się diagnostyka i leczenie nowotworów płuca i obszaru klatki piersiowej. Również w tym trudnym roku mamy możliwość spotkać się wszyscy: torakochirurdzy, pulmonolodzy, onkolodzy kliniczni, radioterapeuci, diagności molekularni i laboratoryjni, patomorfolodzy, radiolodzy, rehabilitanci i wszyscy inni, których nie wymieniłem.

Zapewniam Państwa, że ze względu na olbrzymi postęp jaki dokonuje się w leczeniu nowotworów płuca i klatki piersiowej, tegoroczny program Konferencji zaspokoi oczekiwania wobec najnowszej wiedzy, a zaproszeni wybitni Wykładowcy przekażą Państwu wszystkie nowości wobec diagnostyki i leczenia raka płuca.

Do zobaczenia w listopadzie. 

W imieniu Zarządu Polskiej Grupy Raka Płuca
Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski
Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca
2021-11-18 10:30:00

Rola radioterapii w leczeniu raka płuca - webinar

Sekcja Raka Płuca Fundacji To Się Leczy zaprasza na kolejny webinar dla pacjentów oraz ich bliskich pt. “ROLA RADIOTERAPII W LECZENIU RAKA PŁUCA”, który odbędzie się 17 listopada w formule online.

Temat bardzo potrzebny z perspektywy pacjenta, gdyż radioterapia jest ważnym składnikiem schematów leczenia raka płuca – zarówno jako leczenie radykalne, uzupełniające czy wspomagające, np. przy przerzutach odległych do kości bądź głowy.

Gościem specjalnym tego spotkania będzie: dr n. med. Piotr Jaśkiewicz – Starszy Asystent Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej. Główne obszary jego zainteresowań to leczenie skojarzone niedrobnokomórkowego i drobnokomórkowego raka płuca oraz leczenie nowotworów rzadkich: złośliwego międzybłoniaka opłucnej i grasiczaków. Autor i współautor licznych opracowań przeglądowych i prac oryginalnych publikowanych w Polsce i za granicą.

Transmisja na żywo na: https://www.facebook.com/RakPlucaWiedzaWsparcie 
Dołącz do wydarzenia: https://fb.me/e/1RvAcCnhu

Gorąco zachęcamy wszystkich do oglądania oraz czynnego udziału poprzez zadawanie pytań on-line podczas webinaru. 
2021-11-17 20:00:00

Prawa pacjenta w teorii i praktyce – webinar

Fundacja To Się Leczy zaprasza na kolejny webinar edukacyjny dla pacjentów i ich opiekunów pt. “Prawa pacjenta w teorii i praktyce”, który odbędzie się 10 listopada 2021 r. o godz. 20:00.

Chorzy oraz ich rodziny niejednokrotnie czują się bezsilni w pewnych sytuacjach, które ich spotykają na co dzień, nie wiedząc jak sobie z nimi poradzić. Chcemy, aby czuli się bezpieczniejsi i… silniejsi mając świadomość swoich praw.

Gościem specjalnym tego spotkania będzie Pani Marzanna Bieńkowska – Opiekun Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, Zastępca Dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji.
Ekspert omówi temat praw pacjenta w teorii i w praktyce. Jesteśmy pewni, że ten odcinek będzie dla Was niezwykle cenny.

Już teraz zachęcamy wszystkich do oglądania oraz czynnego udziału poprzez zadawanie pytań on-line podczas webinaru.

Transmisja na żywo na: https://www.facebook.com/RakPlucaWiedzaWsparcie
Zapisz się na wydarzenie: https://fb.me/e/1qCqrK9XC
2021-11-10 20:00:00

Wypis ze szpitala i co dalej? – najważniejsze zalecenia dla pacjenta z niewydolnością serca

Sekcja Niewydolności Serca Fundacji To Się Leczy zaprasza na kolejny webinar dla pacjentów z niewydolnością serca oraz ich opiekunów pt. “Wypis ze szpitala i co dalej? Najważniejsze zalecenia dla pacjenta z niewydolnością serca”, który odbędzie się 9 listopada 2021 r. o godz. 20:00.

Gościem specjalnym spotkania będzie prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler – Kierownik Kliniki Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownik Oddziału Klinicznego Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, Pełnomocnik Zarządu Głównego PTK ds. Niewydolności Serca i Opieki Paliatywnej.

Pani Profesor omówi niezwykle ważny temat opieki i zaleceń około-szpitalnych pacjenta z NS po hospitalizacji.
– Jak powinna wyglądać właściwa opieka przed wypisem?
– Jakie zalecenia pacjent otrzymuje po powrocie do domu?
– Jak monitorować stan zdrowia?
– Jak często wykonywać badania kontrolne?
– Kontrola i monitoring w czasie pandemii

Transmisja na żywo na: https://www.facebook.com/NSWiedzaiWsparcie
Zapisz się na wydarzenie: https://fb.me/e/1WD3pDxVM

Serdecznie zapraszamy do oglądania, komentowania i zadawania pytań na żywo!

Webinar jest bezpłatny.

2021-11-09 20:00:00