Wydarzenia z dnia

18 czerwca 2021

2 wyników

Akademia Młodego Kardiologa

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w konferencji Akademia Młodego Kardiologa podczas której w poszczególnych sesjach tematycznych zostaną omówione najnowsze doniesienia, w tym wytyczne ECS, oraz praktyczne aspekty dotyczące diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, migotania przedsionków oraz przewlekłego i ostrego zespołu wieńcowego. W wybranych schorzeniach zostaną zaprezentowane przypadki kliniczne wraz z komentarzem eksperta. Nie zabraknie także tematów dotyczących wskazań do zastosowania elektroterapii oraz skojarzonej farmakoterapii w hipertensjologii.

Ciekawym elementem konferencji będzie debata diabetologa z kardiologiem Pacjent z cukrzycą i chorobami układu sercowo-naczyniowego – nowoczesne leki hipoglikemizujące redukujące śmiertelność całkowitą podczas której prof. Leszek Czupryniak i dr hab. n. med. Paweł Balsam przedstawią i omówią wytyczne ESC/EASD oraz PTD.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii, chorób wewnętrznych i hipertensjologii oraz lekarzy specjalistów zaangażowanych w leczenie pacjentów kardiologicznych i zainteresowanych chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Program:
 1. Terapia nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego:
  • 14:00 – 14:15 – Jak oceniać ryzyko sercowo-naczyniowe przed rozpoczęciem terapii nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii? – dr hab. n. med. Paweł Balsam
  • 14:15 – 14:30 – Aktualne postępowanie w terapii nadciśnienia tętniczego za pomocą molekuł o potwierdzonym wpływie na rokowanie – prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
  • 14:30 – 14:45 – Aktualne standardy leczenia dyslipidemii za pomocą statyn, ezetymibu oraz inhibitorów PCSK-9 – prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
 2. Terapia niewydolności serca zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego:
  • 14:50 – 15.20 – Pacjent z niewydolnością serca – diagnoza i postępowanie z pacjentem z niewydolnością serca
   Omówienie konsensusu ACC/AHA dotyczącego postępowania z pacjentami z niewydolnością serca z 2021 w odniesieniu do wytycznych i stanowisk ESC
  • 15:20 – 15:50 – Odwracalny remodeling mięśnia lewej komory serca – prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
 3. Pacjent z migotaniem przedsionków – skuteczna i bezpieczna antykoagulacja, kontrola rytmu i częstości rytmu serca, wskazania do ablacji:
  • 15:55 – 16:15 – Omówienie zmian w wytycznych ESC dotyczących postępowania z pacjentami z migotaniem przedsionków z 2020 roku – dr hab. n. med. Paweł Balsam
  • 16:15 – 16:35 – Migotanie przedsionków i pacjenci w podeszłym wieku leczeni przeciwkrzepliwie – prezentacja przypadku – lek. Bartosz Krzowski
   Komentarz: dr hab. n. med. Paweł Balsam
  • 16:35 – 16:55 – Leczenie przeciwkrzepliwie w okresie około zabiegowym u pacjenta poddawanego ablacji – prezentacja przypadku – lek. Bartosz Krzowski
   Komentarz: dr hab. n. med. Paweł Balsam
 4. Pacjent z przewlekłym lub ostrym zespołem wieńcowym – zasady nowoczesnego leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego:
  • 17:00 – 17:30 – Omówienie zmian w wytycznych dotyczących przewlekłych zespołów wieńcowych z 2019 roku oraz ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST z 2020 roku.
  • 17:30 – 17:45 – Prezentacja przypadków – dr n.med. Łukasz Januszkiewicz
   Komentarz: prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
 5. Elektroterapia u pacjentów z niewydolnością serca – wskazania do ICD, CRT-D, stymulatora bez elektrodowego, podskórnego kardiowertera-defibrylatora:
  • 17:50 – 18.20 – Omówienie wskazań do zastosowania elektroterapii – prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
 6. Pacjent z cukrzycą i chorobami układu sercowo-naczyniowego – nowoczesne leki hipoglikemizujące redukujące śmiertelność całkowitą. Omówienie wytycznych ESC/EASD oraz PTD:
  • 18:25 – 19:10 – Debata diabetologa z kardiologiem – prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, dr hab. n. med. Paweł Balsam
 7.  Skojarzona farmakoterapia w hipertensjologii:
  • 19:15 – 19.45 – Nowoczesne leczenie hipotensyjne oparte na Single Pill Combination (sartany, antagoniści kanałów wapniowych i leki moczopędne) na podstawie wytycznych PTNT – prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, dr hab. n. med. Paweł Balsam
Kieronik naukowy: dr hab. n. med. Paweł Balsam
2021-06-18 14:00:00

52 Zjazd Okulistów Polskich

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na 52. Zjazd Okulistów Polskich Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Będzie to wyjątkowe wydarzenie  w wyjątkowym czasie, ale aspekt bezpieczeństwa jest  dla nas wszystkich priorytetem. Cieszymy się, że to spotkanie, chociaż  wirtualne, odbędzie w pięknym mieście – Szczecinie.
Tematy wiodące Zjazdu odzwierciedlają współczesny nurt badań naukowych w siatkówce, rogówce, jaskrze. Program naukowy będzie współtworzony m.in. przy udziale i zaangażowaniu takich sekcji Polskiego Towarzystwa Okulistycznego jak:
 • Sekcja Zapobiegania Ślepocie PTO pod  przewodnictwem dr hab. n. med.  Moniki Modrzejewskiej
 • Sekcja Rogówki PTO pod przewodnictwem dr hab. n. med. Dariusza Dobrowolskiego
 • Sekcja Siatkówki PTO pod przewodnictwem prof. dr hab. Marcina Stopy
Nie zabraknie również tematów wolnych, których prezentacja odbędzie się w Sesji Varia, a także prac przygotowanych przez Sekcję Młodych Okulistów.
Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby stworzyć możliwość przedstawienia najnowszych osiągnięć naukowych oraz umożliwić wymianę doświadczeń klinicznych.
Ogromnie zachęcamy Państwa do zgłaszania prac prezentujących osiągnięcia naukowe i kliniczne Państwa ośrodków, które będą prezentowane w sesji ustnej oraz plakatowej!

Do zobaczenia w czerwcu na Zjeździe PTO!
Prof. dr hab. Jacek Szaflik
Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
Prof. dr hab. Wojciech Lubiński
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
2021-06-18 09:00:00