Prof. Tadeusz Orłowski: zażegnaliśmy kryzys, pacjenci onkologiczni mają dostęp do diagnostyki i leczenia w Instytucie

Opublikowane 13 kwietnia 2021
Prof. Tadeusz Orłowski: zażegnaliśmy kryzys, pacjenci onkologiczni mają dostęp do diagnostyki i leczenia w Instytucie
19 marca b.r. apelowaliśmy wraz z profesorem Tadeuszem Orłowskim o zagrożeniu dalszego przekształcenia łóżek OIOM-owych na covidowe, co doprowadziłoby do paraliżu diagnostyki i leczenia chirurgicznego w Instytucie Gryźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Dzięki apelom udało się zażegnać najgorszej sytuacji. O tym jak obecnie wygląda dostęp do diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych w Instytucie i jaką pomoc mogą uzyskać informuje na łamach naszego portalu prof. Tadeusz Orłowski, z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, przedstawiciel Polskiej Grupy Raka Płuca.
MP: Jak obecnie wygląda dostęp do leczenia chirurgicznego pacjentów onkologicznych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie?

Prof. Tadeusz Orłowski: Udało się utrzymać status quo jeśli chodzi o leczenie chirurgiczne, co oznacza, że uniknęliśmy dalszych ograniczeń jeśli chodzi o ten typ leczenia. To nie jest sytuacja jaką mieliśmy przed pandemią, co jest spowodowane też brakami kadrowymi, które obecnie występują. Z całą pewnością nie ma w tej chwili takiego zagrożenia, z jakim mogliśmy się zmierzyć, gdy otrzymaliśmy zarządzenie wojewody mazowieckiego w marcu b.r. Ten kryzys został zażegnany. Apele przyniosły skutek, za co także dziękuję mediom. Przekonany jestem, że bez tego wsparcia, nie uzyskalibyśmy tego efektu.

MP: Czyli możemy powiedzieć, że pacjenci będą mieli się gdzie leczyć?

Prof. Tadeusz Orłowski: Z całą pewnością w najbliższym czasie pacjenci będą mieli się, gdzie diagnozować i leczyć. Nawet występujemy w tej chwili z apelem do pacjentów, aby się zgłaszali się do nas w ramach programu wczesnego wykrywania raka płuca za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej dla osób z grup ryzyka, przede wszystkim palaczy. Oczywiście on tez ma swoje ograniczenia z racji pandemii, ale jest uruchomiony i można z niego korzystać.

MP: Jakie są Państwa przewidywania co do dalszego rozwoju pandemii i jej wpływu na sytuacje w onkologii?

Prof. Tadeusz Orłowski: Trudno prognozować, z całą pewnością pandemia odbija się na sytuacji pacjentów onkologicznych, przede wszystkim na diagnostyce. Nadal problemem jest ograniczenie dostępu pacjentów do oddziałów pulmonologicznych i zabiegowych w kraju. To trzeba sobie zdawać sprawę, że nadal większość oddziałów pulmonologicznych w Polsce zostało przekształconych w oddziały covidowe, a to się przekłada na opóźnienia w diagnostyce, ponieważ głownie tam się odbywa diagnostyka raka płuca. Oddziały torakochirurgiczne, które również biorą aktywny udział w diagnostyce, ale jest ich dużo mniej, nie są w stanie zastąpić wszystkich tych zajętych oddziałów chorób płuc. Natomiast jeżeli pacjent jest rozpoznany, albo trafi do nas na diagnostykę, to jest to realizowane obecnie z minimalnymi opóźnieniami.

Panie Profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Artur Skórka, redakcja Medicalpress