Artykuły powiązane z hasłem

#apel

61 wyników

Organizacje pacjentów apelują o szczepienia przeciw HPV w szkołach

Podjęcie skoordynowanych działań na rzecz wprowadzenia rozwiązań upowszechniających szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) wśród dziewcząt i chłopców w wieku 12 i 13 lat to główny postulat apelu organizacji pacjentów do Ministry Zdrowia Izabeli Leszczyny oraz Ministry Edukacji Narodowej Barbary Nowackiej. Przedstawiciele organizacji zwrócili uwagę na znaczenie profilaktyki w obszarze onkologii oraz zadeklarowali pełną gotowość do współpracy w wypracowaniu rozwiązań możliwych do wdrożenia w tym obszarze.  
 

KIDL apeluje o poszanowanie prawa każdego pacjenta do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych

Apelując o poszanowanie prawa każdego pacjenta do zachowania w tajemnicy informacji z nim związanych, kierujemy się troską o jakość procesu diagnozowania i leczenia pacjenta oraz o zaufanie do całego systemu opieki zdrowotnej - wskazuje w stanowisku Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych.

Pacjenci kardiologiczni apelują do premiera w sprawie rozszerzenia listy nieodpłatnych leków dla seniorów o flozyny

W związku z publikacją informacji o planie przyjęcia przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zwiększenia dostępu do nieodpłatnych leków refundowanych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń” EcoSerce” zwróciło się z apelem do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o rozszerzenie listy leków niewymagających od pacjentów dopłat o flozyny.

Pacjenci i eksperci apelują o rozszerzenie dostępu do darmowych leków o młodszych seniorów

Polscy seniorzy oszczędzają na lekach i często nie wykupują recept. Tak wynika z badań zleconych przez Koalicję „Na pomoc niesamodzielnym”. Dlatego pacjenci i eksperci zjednoczyli siły, by poprzeć starania polityków w dążeniu do poszerzenia dostępu do bezpłatnych leków dla osób poniżej 75. roku życia. Resort zdrowia potwierdził, że resort pracuje nad takim rozwiązaniem. Pacjenci mają nadzieję, że nie będzie z nim czekać aż do wyborów.

Wspólny apel o prezydenckie weto dla trwałego ograniczenia wydatków na zdrowie

Koalicja wielu środowisk skierowała do Andrzeja Dudy apel o skierowanie do ponownego rozpatrzenia ustawy zmieniającej zasady finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia. Pod listem skierowanym do Prezydenta RP podpisało się 26 organizacji, reprezentujących pracowników, pracodawców oraz pacjentów.

Tysiące przedsiębiorstw świadczących usługi dla szpitali obawiają się o swoją przyszłość

Wobec publicznych zapowiedzi dotyczących wznowienia prac nad projektem ustawy o modernizacji i efektywności szpitalnictwa, osiem organizacji zrzeszających podmioty świadczące usługi dla szpitali, zwróciło się do ministra zdrowia z apelem o usunięcie niekorzystnych przepisów, które mogłyby zachwiać stabilność funkcjonowania dostawców towarów i usług dla szpitali. Sygnatariusze zaapelowali także o przeprowadzenie konsultacji publicznych i konferencji uzgodnieniowej nowej wersji ustawy.

"Czarna lista RDTL” zostanie zlikwidowana? Organizacje pacjentów apelują do Prezydenta RP o pilne zmiany

17 organizacji pacjentów w piśmie skierowanym do Prezydenta Andrzeja Dudy zaapelowało o wykreślenie lub głęboką modyfikację przepisów regulujących wykaz technologii lekowych niepodlegających finansowaniu w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL). Sygnatariusze apelu zwracają uwagę na to, że ten przepis uniemożliwia finansowanie terapii dla wielu pacjentów, w tym dzieci oraz chorych z chorobami nowotworowymi, rzadkimi oraz przewlekłymi. 

Organizacje pacjentów apelują o poprawę systemu diagnostyki oraz leczenia raka piersi

Skuteczniejsze badania przesiewowe, cykliczna aktualizacja wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, wskazanie ośrodków osiągających najlepsze wyniki w leczeniu, egzekucja wymogów dotyczących ośrodków chirurgii w radykalnym leczeniu oraz szybkie aktualizowanie listy leków refundowanych – to postulaty organizacji pacjentów, które podpisały wspólny apel dotyczący poprawy systemu diagnostyki oraz leczenia raka piersi. Dokument został przekazany do Ministerstwa Zdrowia.

Chorzy z umiarkowaną postacią AZS bez dostępu do skutecznego leczenia – apelują do Ministra Zdrowia o wprowadzenie zmian

Atopowe zapalenie skóry (AZS) to nawracająca choroba zapalna, którą charakteryzują bolesne zmiany na skórze. Dla osób najbardziej nią dotkniętych w Polsce jest refundowany tylko jeden lek. Jednak nawet on nie może być podany każdemu pacjentowi wymagającemu leczenia, bowiem jest dostępny wyłącznie dla dorosłych z ciężką postacią choroby. Tymczasem jest grupa chorych, która zmaga się niemal z takimi samymi problemami jak przy postaci ciężkiej i wciąż nie ma dostępu do skutecznego leczenia. Pacjenci zwrócili się do Ministra Zdrowia o wprowadzenie zmian w programie lekowym.

POL-ILKO: Nakłady na zdrowie rosną, a pacjenci ze stomią będą musieli dopłacać do niezbędnych wyrobów medycznych

Nawet kilkadziesiąt tysięcy pacjentów ze stomią może wkrótce zostać zmuszonych do dopłacania za refundowane dotychczas produkty stomijne. Takie zagrożenie pojawiło się w toku prac nad zmianą rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie. Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO wystosowało apel do wszystkich parlamentarzystów, wskazując, że dla znacznej grupy pacjentów to koszt nie do udźwignięcia.

7 organizacji rodziców wcześniaków apeluje to Ministra Zdrowia w sprawie profilaktyki RSV

7 organizacji działających na rzecz dzieci przedwcześnie urodzonych, zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Razem dla Wcześniaków apeluje do Ministerstwa Zdrowia o rozszerzenie profilaktyki zakażeń wirusem RS dla wcześniaków i stworzenie programu lekowego dla dzieci w wrodzonymi wadami serca. Sezon, kiedy wirus RS atakuje, rozpoczyna się w październiku i trwa do końca kwietnia, to czas, kiedy szpitale przepełnione są dziećmi z ciężkimi infekcjami dróg oddechowych.

Pracodawcy RP apelują o uruchomienie szczepień czwartą dawką dla osób poniżej 60 r.ż.

Pracodawcy RP zwrócili się z prośbą do Ministra Zdrowia o uruchomienie możliwie jak najszybciej procesu szczepień drugą dawką przypominającą dla osób poniżej 60. roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób aktywnych zawodowo.