Tysiące przedsiębiorstw świadczących usługi dla szpitali obawiają się o swoją przyszłość

Opublikowane 31 października 2022
Tysiące przedsiębiorstw świadczących usługi dla szpitali obawiają się o swoją przyszłość
Wobec publicznych zapowiedzi dotyczących wznowienia prac nad projektem ustawy o modernizacji i efektywności szpitalnictwa, osiem organizacji zrzeszających podmioty świadczące usługi dla szpitali, zwróciło się do ministra zdrowia z apelem o usunięcie niekorzystnych przepisów, które mogłyby zachwiać stabilność funkcjonowania dostawców towarów i usług dla szpitali. Sygnatariusze zaapelowali także o przeprowadzenie konsultacji publicznych i konferencji uzgodnieniowej nowej wersji ustawy.
Projektowana ustawa o modernizacji i efektywności szpitalnictwa ma regulować m.in. zakres rozwiązań dla szpitali będących w trakcie postępowań naprawczych i restrukturyzacyjnych.

W ostatnio zaprezentowanej opinii publicznej wersji projektu pojawiły się zapisy, które mogły doprowadzić do znaczącego pogorszenia sytuacji podmiotów realizujących usługi dla tych szpitali. Dotyczyły one dostawców, podwykonawców oraz małych i średnich firm, dla których proponowane przepisy stwarzały istotne zagrożenie zachwiania płynności finansowej. Regulacja w wersji opublikowanej po konsultacjach społecznych zakłada bowiem rozwiązania uniemożliwiające podmiotom współpracującym ze szpitalami wypowiadanie umów. Szpitale natomiast, mogłyby nie regulować swoich zobowiązań wobec podmiotów przez dwanaście miesięcy. Zastosowanie proponowanych rozwiązań wiązałoby się z koniecznością redukcji zatrudnienia, a w wielu przypadkach doprowadziłoby do upadłości firm.
 
Wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej wypowiedzi przedstawicieli resortu zdrowia o planowanym wznowieniu prac nad projektem ustawy o modernizacji i efektywności szpitalnictwa, Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz siedem organizacji zrzeszających podmioty świadczące usługi dla szpitali zaapelowało, by w nowej wersji projektu odstąpić od regulacji stwarzających zagrożenie dla funkcjonowania i istnienia wielu firm. Autorzy pisma nie dostrzegają uzasadnienia dla proponowanych przepisów. Ich zdaniem wprowadzenie mechanizmów restrukturyzacyjnych dla szpitali w Polsce nie może oznaczać zagrożenia dla tysięcy przedsiębiorstw. Zwłaszcza w sytuacji kryzysu gospodarczego oraz niestabilnego otoczenia międzynarodowego, z którym wszystkie podmioty będą musiały się w najbliższym czasie zmierzyć.
 
Sygnatariusze zadeklarowali pełną otwartość wobec szukania odpowiednich i stabilnych narzędzi, które mogłyby być stosowane przez szpitale obejmowane działaniami naprawczymi. Ponadto zaapelowali o przeprowadzenie konsultacji publicznych oraz konferencji uzgodnieniowej nowej wersji projektu ustawy.
 
Pod wspólnym apelem podpisali się: Federacja Przedsiębiorców Polskich, Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED, Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia, Polska Izba Gospodarcza Czystości, Polski Związek Pracodawców Ochrona, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Krajowi Producenci Leków oraz Związek Pracodawców Przemysłu Pralniczego.

źródło: komunikat prasowy