Artykuły powiązane z hasłem

#ustawaomodernicacjiszpitalnictwa

1 wyników

Tysiące przedsiębiorstw świadczących usługi dla szpitali obawiają się o swoją przyszłość

Wobec publicznych zapowiedzi dotyczących wznowienia prac nad projektem ustawy o modernizacji i efektywności szpitalnictwa, osiem organizacji zrzeszających podmioty świadczące usługi dla szpitali, zwróciło się do ministra zdrowia z apelem o usunięcie niekorzystnych przepisów, które mogłyby zachwiać stabilność funkcjonowania dostawców towarów i usług dla szpitali. Sygnatariusze zaapelowali także o przeprowadzenie konsultacji publicznych i konferencji uzgodnieniowej nowej wersji ustawy.