Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT nr 3/2022 w dniu 17.01.2022

Opublikowane 13 stycznia 2022
Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT nr 3/2022 w dniu 17.01.2022
Plan posiedzenia Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w dniu 17 stycznia 2022 r. zakłada m.in. przygotowanie stanowisk w sprawie leków: Inrebic (fedratinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej oraz Kesimpta (ofatumumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie stwardnienia rozsianego”.
Porządek obrad posiedzenia obejmuje:

1. Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:
  • Inrebic (fedratinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej (ICD-10 D47.1)”,
  • Kesimpta (ofatumumabum) w ramach programu lekowego: B.29 „Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)”.
2. Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:
  • acidum folicum we wskazaniu: schorzenia reumatyczne – u pacjentów leczonych metotreksatem,
  • nitrendipinum we wskazaniu: objaw Raynauda związany z twardziną układową – leczenie pierwszoliniowe,
  • amlodipinum we wskazaniu: objaw Raynauda związany z twardziną układową – leczenie pierwszoliniowe,
  • budesonidum we wskazaniu: wirusowe zapalenie krtani u dzieci do 18 roku życia.
źródło: AOtMiT