MZ przedstawiło Narodowy Plan Chorób Rzadkich

Opublikowane 01 marca 2021
MZ przedstawiło Narodowy Plan Chorób Rzadkich
W poniedziałek 1 marca b.r. Minister Zdrowia Adam Niedzielski przedstawił Narodowy Plan Chorób Rzadkich, który trafi do prekonsultacji. Program zawiera 40 zadań do realizacji na lata 2021-2023, środki na leki w 2021 r. w kwocie 750 mln zł przeznaczone zostaną z funduszu medycznego.
- Dla mnie priorytetem było pokazanie rozwiązań. Dzisiaj przestajemy opowiadać o planach i perspektywach, tylko dziś podsumujemy wykonanie trzech bardzo konkretnych kroków, które w zdecydowany sposób zwiększą dostępność do leczenia chorób rzadkich i do diagnostyki - mówił minister Niedzielski.

Jednym z najważniejszych elementów opieki nad pacjentem z chorobą rzadką jest zapewnienie szybkiej, wysokospecjalistycznej, właściwie ukierunkowanej diagnostyki laboratoryjnej, dostępnej zarówno w trybie hospitalizacji, jak i ambulatoryjnym. - dodał minister zdrowia.

Plan dla Chorób Rzadkich zakłada:
- realizację blisko 40 zadań, które zostaną zrealizowane w ciągu trzech lat
- koszty wprowadzenia Planu w 2021 r. szacuje się na ponad 90 mln zł
- środki na leki w 2021 r. w kwocie 750 mln zł z funduszu medycznego

Plan dla Chorób Rzadkich to konkretny harmonogram działań z podaniem źródła finansowania. Jestem przekonany, że uzyska aprobatę Rady Ministrów i w końcu w Polsce będziemy mieć Plan dla Chorób Rzadkich. - zaznaczył wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.

W ramach Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich wydzielono sześć obszarów:
- ośrodki eksperckie,
- diagnostyka,
- rejestr choró rzadkich,
- paszporty pacjentów z chorobami rzadkimi,
- dostęp do leków oraz specjalnego pożywienia
- edukacja. 


Na badania dotyczące najrzadszych schorzeń Agencja Badań Medycznych przeznaczy 100 mln złotych.

Źrodło: MZ, twitter: MZ_GOV_PL