Artykuły powiązane z hasłem

#finansowanie

20 wyników

Procedura RDTL – czy wciąż jeszcze jest ratunkowa?

Zmiany w programie RDTL w intencji ustawodawcy miały zwiększać dostępność terapii ratujących życie chorych. Nagle jednak pojawia się lista leków, których nie wolno uwzględniać w ramach tego programu. Pacjent, mimo postulatów wielu środowisk pacjenckich, wciąż nie jest stroną postępowania. O zmianach w programie nie wiedzą nawet sami lekarze. Czy Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych jest wciąż jeszcze jakkolwiek ratunkowy? – zastanawia się Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska.

MZ przedstawiło Narodowy Plan Chorób Rzadkich

W poniedziałek 1 marca b.r. Minister Zdrowia Adam Niedzielski przedstawił Narodowy Plan Chorób Rzadkich, który trafi do prekonsultacji. Program zawiera 40 zadań do realizacji na lata 2021-2023, środki na leki w 2021 r. w kwocie 750 mln zł przeznaczone zostaną z funduszu medycznego.

Światowy Dzień Chorób Rzadkich – wsparcie ABM

W ostatni dzień lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorób Rzadkich jako dzień solidarności z osobami zmagającymi się z tymi chorobami oraz okazję do podnoszenia społecznej świadomości w tym zakresie. Tegoroczny Dzień jest również okazją do podsumowania dotychczasowych działań Agencji Badań Medycznych prowadzonych w celu poprawy sytuacji pacjentów z chorobami rzadkimi oraz zaprezentowania planów na najbliższy okres.

Analiza: odsetek PKB na zdrowie w Polsce będzie spadać

Pomimo zapewnienia wzrostu wydatków publicznych na ochronę zdrowia z ustawy „6% PKB na zdrowie”, odsetek PKB przeznaczanego na ten cel w danym roku spadnie z poziomu 5,08% w 2021 r. do 4,71% dwa lata później. Według ekspertów Public Policy jedną z głównych przyczyn tego zjawiska jest system składkowy, zasilający budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Zdaniem analityków podwyższenie składki zdrowotnej tylko o 0,25% pozwoliłoby na zwiększenie przychodów NFZ o 2,66 mld zł rocznie.

Agencja Badań Medycznych podsumowuje rok pracy i przedstawia plany na 2021r.

Agencja Badań Medycznych w ramach konferencji pt. „Priorytety zdrowotne Polaków na 2021r. Rola Agencji w kreowaniu zmian praktyki klinicznej” podsumowała dotychczasową działalność oraz przedstawiła plany na przyszły rok. Wśród kluczowych obszarów wspieranych przez ABM w 2021 roku znajdą się m.in. choroby rzadkie, zdrowie psychiczne i terapie w chorobach cywilizacyjnych.

Do konsultacji przekazano projekt budżetu na refundację w 2021 r.

W dniu 2 listopada do konsultacji społecznych trafił Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2021 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację.

Prezydent podpisał ustawę o funduszu medycznym

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek 20 października ustawę o Funduszu Medycznym, który ma wspierać poprawę dostępu do nowoczesnych metod leczenia oraz świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dla dzieci oraz innych pacjentów cierpiących na choroby rzadkie i nowotworowe. Ponadto Fundusz ma przeznaczać część środków na inwestycje w infrastrukturę oraz na profilaktykę.

Czas na rozmowy o kolejnych źródłach finansowania ochrony zdrowia

Po szerokiej debacie i wprowadzeniu ustawy o tzw. podatku cukrowym i alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o małej objętości, pacjenci dostrzegają potrzebę dalszej rewizji opodatkowania produktów, których spożycie ma wpływ na zdrowie publiczne. Odnalezienie dodatkowych wpływów do budżetu oraz środków, które mogą być przeznaczone na ochronę zdrowia jest dziś, w dobie pandemii COVID-19, szczególnie istotne – alarmują pacjenci.

WDTL+ - propozycja nowego mechanizmu wczesnego i warunkowego dostępu do innowacyjnych terapii lekowych

Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego opublikował raport dotyczący mechanizmów udostępniania i finansowania innowacyjnych terapii przeciwnowotworowych. Najnowsze opracowanie IZWOZ UŁ zawiera propozycję stworzenia nowego mechanizmu wczesnego i warunkowego dostępu do przeciwnowotworowych oraz innowacyjnych technologii lekowych WDTL+. Klinicyści i pacjenci są zgodni: to potrzebne rozwiązanie, wychodzące naprzeciw potrzebom polskich pacjentów.

Wyniki I rundy konkursu ABM na działalność badawczo – rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych

Prezes Agencji Badań Medycznych dr n. med. Radosław Sierpiński zatwierdził listę rankingową zawierającą wyniki konkursu na działalność badawczo – rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych w ramach I rundy konkursu.

Medycyna paliatywna - dziedzina inna niż wszystkie, ale równie niedofinansowana

W medycynie paliatywnej pilnie potrzeba nowej wyceny świadczeń, uporządkowania kryteriów kwalifikacji i odczarowania wizerunku tej dziedziny medycyny. Istotnym wyzwaniem jest odpowiedni tryb kształcenia kadr. Opieka paliatywna jest opieką specjalistyczną, nie pozwólmy, by stawała się opieką „jakąś” – mówią eksperci Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej.

Prof. Jarosław Sławek: Potrzeba dialogu, finansowania i reform

Potrzeby w ochronie zdrowia są ogromne. Stabilny wzrost nakładów powinien iść w parze z dialogiem ze środowiskiem ekspertów i reorganizacją ochrony zdrowia. Wtedy zyskamy szansę na lepszy dostęp do świadczeń, zmniejszenie kolejek i oszczędności na inwestycje - uważa prof. Jarosław Sławek, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.