Grzegorz Błażewicz: liczba zgłoszeń naruszeń praw pacjenta w czasie pandemii cały czas rośnie

Opublikowane 09 grudnia 2020
Grzegorz Błażewicz: liczba zgłoszeń naruszeń praw pacjenta w czasie pandemii cały czas rośnie
Grzegorz Błażewicz, Z-ca Rzecznika Praw Pacjenta przedstawia wyniki monitoringu dostępności do świadczeń zdrowotnych za październik 2020. Najczęstsze problemy zgłaszane przez pacjentów w ostatnim czasie to przede wszystkim zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania placówek POZ, braku możliwości umówienia wizyty stacjonarnej, braku kontaktu telefonicznego lub zapisania się na teleporadę, wykonania badań diagnostycznych czy też długiego czasu oczekiwania na świadczenia. Rzecznik Praw Pacjenta na bieżąco podejmuje interwencje w sprawie naruszeń praw pacjenta. Wyniki monitoringu posłużyły także do wypracowania rekomendacji usprawnień w opiece w czasie pandemii.


Źródło: wywiad redakcji MedicalPress w ramach kampanii Badam Się - Bo Chcę Żyć