Najnowsze wyniki badań dotyczących trwałości odpowiedzi szczepionki p/COVID-19 firmy Moderna

Opublikowane 02 lutego 2022
Najnowsze wyniki badań dotyczących trwałości odpowiedzi szczepionki p/COVID-19 firmy Moderna
„Uznajemy za zadowalający poziom przeciwciał przeciwko wariantowi Omikron obserwowany po sześciu miesiącach od podania obecnie zarejestrowanej dawki przypominającej szczepionki mRNA-1273 (50 µg). Jednak, mając na uwadze ryzyko związane z rozwojem pandemii spowodowanej tym wariantem koronawirusa, nadal pracujemy nad kandydatem na dawkę przypominającą swoistą właśnie dla niego. - powiedział Stéphane Bancel, Dyrektor Generalny firmy Moderna oraz dodał „Będziemy nadal udostępniać dane z badań klinicznych właściwym organom, aby pomóc im w podejmowaniu, opartych na dowodach naukowych, decyzji dotyczących najlepszych strategii szczepień przypominających przeciwko SARS-CoV-2.”
Moderna, Inc. (Nasdaq: MRNA), firma biotechnologiczna, która jest liderem w opracowywaniu i wytwarzaniu leków i szczepionek wykorzystujących informacyjny RNA (mRNA), zapowiedziała publikację w The New England Journal of Medicine danych dotyczących poziomu przeciwciał neutralizujących wariant Omikron po sześciu miesiącach od podania dawki przypominającej. Sześć miesięcy po podaniu dawki przypominającej neutralizacja wariantu Omikron zmniejszyła się 6,3 razy w porównaniu do mian szczytowych obserwowanych w 29 dniu po podaniu dawki przypominającej, ale poziomy przeciwciał były wykrywalne u wszystkich uczestników badania. Miana przeciwciał neutralizujących przeciwko wariantowi Omikron spadały szybciej niż miana uzyskane dla pierwotnego szczepu wirusa (D614G), które w tym samym okresie zmniejszyły się 2,3-krotnie.
 
„Uznajemy za zadowalający poziom przeciwciał przeciwko wariantowi Omikron obserwowany po sześciu miesiącach od podania obecnie zarejestrowanej dawki przypominającej szczepionki mRNA-1273 (50 µg). Jednak, mając na uwadze ryzyko związane z rozwojem pandemii spowodowanej tym wariantem koronawirusa, nadal pracujemy nad kandydatem na dawkę przypominającą swoistą właśnie dla niego. - powiedział Stéphane Bancel, Dyrektor Generalny firmy Moderna oraz dodał „Będziemy nadal udostępniać dane z badań klinicznych właściwym organom, aby pomóc im w podejmowaniu, opartych na dowodach naukowych, decyzji dotyczących najlepszych strategii szczepień przypominających przeciwko SARS-CoV-2.”
 
Dane dotyczące trwałości odpowiedzi immunologicznej względem wariantu Omikron po przyjęciu dawki przypominającej
 
Moderna ogłosiła wcześniej wstępne dane na temat poziomów przeciwciał neutralizujących przeciwko wariantowi Omikron po podaniu kandydatów na szczepionkę przypominającą w dawkach 50 µg i 100 µg. W 29 dniu od podania szczepienia (obecnie zarejestrowaną dawką przypominającą 50 µg mRNA-1273) poziomy przeciwciał neutralizujących przeciwko wariantowi Omikron wzrosły około 37-krotnie w porównaniu do poziomów przed podaniem dawki przypominającej. Natomiast dawka 100 µg mRNA-1273 zwiększyła poziomy przeciwciał neutralizujących około 83-krotnie w porównaniu do poziomów obserwowanych przed podaniem dawki przypominającej.
 
Nowo opublikowane dane obejmują wyniki poziomu przeciwciał po sześciu miesiącach od przyjęcia dawki przypominającej dla 20 uczestników badania w każdej z poniższych kohort:  
  • mRNA-1273 w dawkach 50 µg i 100 µg,
  • multiwalentnego kandydata mRNA-1273.211 (wariant Beta + szczep dziki) w dawkach 50 µg i 100 µg
  • oraz multiwalentnego kandydata mRNA-1273.213 (wariant Beta + wariant Delta) w dawce 100 µg.
 
Poziom przeciwciał neutralizujących przeciwko wariantowi Omikron oceniano w teście neutralizacji pseudowirusa (ID50) (PsVNA) przeprowadzonym w laboratoriach Centrum Badań nad Szczepionkami Narodowego Instytutu Alergologii i Chorób Zakaźnych (NIAID) i Centrum Medyczne Duke University.

Szczepienie przypominające mRNA-1273 w dawce 50 µg zwiększyło GMT (średnia geometryczna mian przeciwciał neutralizujących) dla wariantu Omikron 20-krotnie w odniesieniu do szczytowych mian obserwowanych po drugiej dawce. Sześć miesięcy po podaniu dawki przypominającej neutralizacja wariantu Omikron zmniejszyła się 6,3 razy w stosunku do mian szczytowych obserwowanych w 29. dniu po podaniu dawki przypominającej, ale pozostała wykrywalna u 100% uczestników. Miana przeciwciał neutralizujących przeciwko wariantowi Omikron spadały szybciej po podaniu dawki przypominającej niż w przypadku neutralizacji pierwotnego szczepu wirusa (D614G), które w tym samym okresie zmniejszyły się 2,3-krotnie.

Faza 2. badania klinicznego nad kandydatem na dawkę przypominającą swoistą dla wariantu Omikron (mRNA-1273.529) obejmuje dwie kohorty: pierwszą, w której uczestnicy otrzymali szczepienie pierwotne mRNA-1273 (dwie dawki), drugą, w której uczestnicy otrzymali szczepienie pierwotne mRNA-1273 (dwie dawki) oraz dodatkowo dawkę przypominającą mRNA-1273 (50 µg). Uczestnicy w obydwu kohortach otrzymają pojedynczą dawkę przypominającą mRNA-1273.529.


źrodło: mat. pras.