NCCN publikuje aktualne wytyczne dot. leczenia raka piersi

Opublikowane 05 października 2020
NCCN publikuje aktualne wytyczne dot. leczenia raka piersi
W październiku, który jest miesiącem świadomości raka piersi, National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) publikuje i aktualizuje oparte na wiedzy i konsensusie specjalistów zalecenia w zakresie postępowania w przypadku choroby, które pozwalają uzyskać optymalne wyniki.[1] Tłumaczenia z języka angielskiego NCCN Guidelines® dotyczące raka piersi zostały ostatnio zaktualizowane w wersji chińskiej, japońskiej i hiszpańskiej. Obecnie dostępna wersja koreańska, francuska, polska i portugalska zostaną uaktualnione do końca miesiąca. Wszystkie są dostępne bezpłatnie na stronie NCCN.org/global.
8 i 12 października Fundacja NCCN poprowadzi bezpłatne webinary dla pacjentek i opiekunów poświęcone rakowi piersi NCCN.org/patients.

- Rak piersi ma bardzo wysoki wskaźnik wyleczalności, ale pozostaje jednym z najczęściej występujących nowotworów i główną przyczyną zgonów z powodu chorób nowotworowych wśród kobiet na całym świecie - powiedział lek. med. Robert W. Carlson, dyrektor zarządzający NCCN i emerytowany profesor medycyny Stanford University Medical Center, specjalizujący się w raku piersi. - Chcemy, aby świadczeniodawcy opieki zdrowotnej na całym świecie mieli dostęp do dokładnie zweryfikowanych zaleceń dotyczących leczenia ujętych w Wytycznych NCCN. Dlatego nieustannie poszukujemy sposobów na zwiększenie czytelności i dostępności tych zasobów.

NCCN dostosowuje również Wytyczne NCCN, aby stworzyć ustrukturyzowane i pragmatyczne metody radzenia sobie ze zróżnicowaną dostępnością zasobów w krajach o niskich i średnich dochodach, określane jako Ramy NCCN stratyfikacji wytycznych NCCN (NCCN Framework™). Powstają również Międzynarodowe adaptacje Wytycznych NCCN w sprawie raka piersi dla regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA) oraz Hiszpanii, jak również Harmonized GuidelinesTM NCCN dla Afryki Subsaharyjskiej i Karaibów, tworzone we współpracy z regionalnymi ekspertami ds. onkologii.

Wytyczne NCCN dotyczące raka piersi posłużyły również jako podstawa do stworzenia trzytomowych NCCN Guidelines for Patients ®, aby pomóc pacjentom onkologicznym w omawianiu z lekarzami najlepszych opcji leczenia raka nieinwazyjnego przewodowego sutka (DCIS), inwazyjnego raka piersi oraz raka piersi z przerzutami.

- Wiedza na temat tej choroby rozwija się w błyskawicznym tempie - powiedział lek. med. William J. Gradishar, z Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center of Northwestern University, przewodniczący Panelu ds. wytycznych NCCN dotyczących raka piersi. - W tym roku dokonaliśmy już sześciu aktualizacji głównych wytycznych dotyczących raka piersi. Obejmują one wiele nowych zaleceń w zakresie leczenia, w tym m.in. postępowanie, ocenę stopnia zaawansowania i specjalne okoliczności, takie jak ciąża.


NCCN posiada również oddzielne wytyczne dotyczące takich zagadnień, jak badania przesiewowe, ocena ryzyka genetycznego/rodzinnego, ograniczenie ryzyka oraz leczenie podtrzymujące.


W 2019 r. wytyczne NCCN dotyczące raka piersi zostały pobrane ponad 890000 razy, co czyni je najczęściej pobieranymi wytycznymi dla wszystkich typów raka. Co najmniej 335000 pobrań dokonano poza Stanami Zjednoczonymi, w tym ponad 36000 w Hiszpanii i Meksyku, 31000 w Chinach i 21000 w Brazylii. Wersje w językach innych niż angielski zostały pobrane ponad 4000 razy.


Więcej na temat wszystkich dostępnych zasobów informacyjnych dotyczących nowotworów na stronie NCCN.org/global lub w konwersacji z hashtagiem #NCCNGlobal.


Bezpłatne webinary dla pacjentek z rakiem piersi

8 i 12 października 2020 r. NCCN Foundation® poprowadzi dwa webinary dla pacjentek poświęcone rakowi piersi z przerzutami w oparciu o Wytyczne NCCN dla pacjentów.

Więcej informacji i rejestracja na stronie:
nccn.org/patients/resources/breast-cancer-2020.aspx.


National Comprehensive Cancer Network

Organizacja National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) to stowarzyszenie non-profit zrzeszające wiodące centra leczenia nowotworów pracujące nad opieką nad pacjentami, badaniami i edukacją. Organizacja skupia się na podnoszeniu jakości, skuteczności, wydajności i dostępności opieki zdrowotnej w celu poprawy poziomu życia pacjentów. Wytyczne NCCN dotyczące praktyki klinicznej w onkologii (NCCN Guidelines®) zapewniają przejrzyste, oparte na wiedzy i konsensusie specjalistów zalecenia dotyczące leczenia i profilaktyki raka, jak również usług wspierających; są to uznane standardy obejmujące kierunki kliniczne i politykę prowadzenia pacjentów chorych na raka, jak również najbardziej wyczerpujące i poddawane częstym aktualizacjom wytyczne dotyczące praktyki klinicznej dostępne w każdej z dziedzin medycyny. NCCN Guidelines for Patients® dostarczają specjalistycznych danych w zakresie leczenia raka w celu informowania i wspierania pacjentów i ich opiekunów ze strony fundacji NCCN Foundation®. NCCN zajmuje się także rozwijaniem edukacji ustawicznej, globalnych inicjatyw, polityki oraz współpracy w zakresie badań i publikacji w onkologii. Więcej informacji na stronie NCCN.org oraz w mediach społecznościowych: można nas znaleźć na Facebooku @NCCNorg, Instagramie @NCCNorg oraz Twitterze @NCCN.


Przypisy:
[1] Vaddepally. J Clin Oncol 36, suppl 30; abstr 47, 2018, https://meetinglibrary.asco.org/record/166668/abstract.

Źródło: PAP
Foto: Adobe Stock