Artykuły powiązane z hasłem

#wytyczne

17 wyników

Nowe europejskie wytyczne kardiologiczne zaskakują? Subiektywne podsumowanie polskich ekspertów

Całe środowisko kliniczne co roku wyczekuje na nowe doniesienia i standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w kardiologii, które są prezentowane na kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC. Wybitni polscy kardiolodzy, podczas debaty online „Post ESC 2021 – subiektywne podsumowanie europejskiego kongresu kardiologicznego”, przedstawili wyselekcjonowane, najciekawsze zalecenia i wyniki badań w obszarze niewydolności serca, zaburzeń lipidowych oraz zaburzeń rytmu serca, chorób współistniejących takich jak cukrzyca, zdalnego monitoringu pacjentów kardiologicznych oraz nowych zaleceń prewencyjnych kardiologiczno-diabetologicznych. 

Nowe wytyczne diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce

Polskie Towarzystwo Lipidologiczne opublikowało nowe wytyczne diagnostyki i leczenia zaburzeń lipidowych w Polsce, które powstały we współpracy sześciu towarzyst naukowych. Wytyczne zawierają wskazania jak należy postępować z pacjentem o konkretnym ryzyku sercowo-naczyniowym lub z daną chorobą współistniejącą. 

Nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w leczeniu Polaków dotkniętych niewydolnością serca nie do spełnienia ze względu na brak refundacji flozyn

Opublikowana przez Ministerstwo Zdrowia lista refundacyjna na wrzesień nie zakłada farmakoterapii flozynami, które znacząco poprawiają rokowania i ratują życie chorym z niewydolnością serca. Trudno mówić o możliwości leczenia zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi środowiska ekspertów, jeśli brakuje w Polsce podstawowego filaru w postępowaniu terapeutycznym. Farmakoterapia to podstawa leczenia niewydolności serca. Mimo to, pacjenci wciąż nie tracą nadziei.

XXV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - trwa rejestracja

W imieniu Polskiego Towarzystwo Kardiologicznego zapraszamy Państwa do udziału w jubileuszowym kongresie PTK pn. "Serce nie zaczeka", który odbędzie się w dniach 22 - 25 września 2021 r. w formule online.

Jesteś pacjentem onkologicznym - zaszczep się na koronawirusa

10 marca ruszyła rejestracja na szczepienie przeciwko COVID 19 dla niektórych grup pacjentów przewlekle chorych (grupa 1B). Część chorych onkologicznie dostanie e-skierowanie automatycznie. W niektórych przypadkach e-skierowanie musi wystawić lekarz prowadzący lub lekarz POZ (szczegóły poniżej). Dopiero po otrzymaniu e-skierowania, pacjent może zapisać się na konkretny termin szczepienia. Pacjenci powinni zapoznać się z wytycznymi dostępnymi na stronie gov.pl. W razie potrzeby należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym (szczególnie osoby w trakcie czynnej terapii onkologicznej).

Europejskie Wytyczne na Temat Zapalenia Zatok Przynosowych i Polipów Nosa – EPOS 2020 - zaproszenie na sympozjum

Objawy choroby koronawirusowej w znacznym stopniu pokrywają się z ostrym zapaleniem błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. W tym roku ukazały się niezwykle ważne Europejskie Wytyczne na Temat Zapalenia Zatok Przynosowych i Polipów Nosa – EPOS 2020 poświęcone temu tematowi. Te bardzo aktualne w dobie COVID zalecenia zostaną omówione na zbliżającej się wirtualnej konferencji RhinoForum 2020.

MZ: powstał zespół ds. opracowania planu odbudowy profilaktyki onkologicznej

Do zadań zespołu będzie należeć opracowanie szczegółowych założeń dla działań w obszarach profilaktycznych zidentyfikowanych jako wymagające dodatkowego wsparcia w związku z pandemią SARS-CoV-2, narzędzi zwiększających zgłaszalność na badania profilaktyczne, nowych programów profilaktycznych oraz metod i narzędzi ich realizacji, rozwiązań wspierających wczesną diagnostykę onkologiczną w czasie i po pandemii SARS-CoV-2.

Nowe wytyczne i obostrzenia w ramach pandemii ogłoszone przez Premiera RP i Ministra Zdrowia 30.10.20

Premier RP podczas konferencji 30 października podkreślił, że szybkie działania wiosną i latem dały nam poczucie bezpieczeństwa i stabilności, ale druga fala epidemii, która przyszła "zmiotła to poczucie" nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. W celu ochrony ludzi starszych podjęto m.in decyzję o zamknięciu cmentarzy w dniach 31.10 - 2.11 2020, zalecono pracę zdalną, a seniorom pozostanie w domach.

NCCN publikuje aktualne wytyczne dot. leczenia raka piersi

W październiku, który jest miesiącem świadomości raka piersi, National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) publikuje i aktualizuje oparte na wiedzy i konsensusie specjalistów zalecenia w zakresie postępowania w przypadku choroby, które pozwalają uzyskać optymalne wyniki.[1] Tłumaczenia z języka angielskiego NCCN Guidelines® dotyczące raka piersi zostały ostatnio zaktualizowane w wersji chińskiej, japońskiej i hiszpańskiej. Obecnie dostępna wersja koreańska, francuska, polska i portugalska zostaną uaktualnione do końca miesiąca. Wszystkie są dostępne bezpłatnie na stronie NCCN.org/global.

GIS wydaje wytyczne dla branży wyrobów medycznych, dotyczące wizyt przedstawicieli branży w szpitalach i jednostkach medycznych

Główny Inspektorat Sanitarny zaakceptował Wytyczne przemysłu medycznego dotyczące wizyt reprezentantów firm w placówkach świadczących usługi medyczne i opiekuńcze. Dokument był przedmiotem prac Izby POLMED i organizacji Technomed, które przebiegały w uzgodnieniu z GIS. Proponowane w dokumencie procedury przyczyniają się do ograniczenia ryzyka i zapewnienia bezpieczeństwa m.in. w trakcie dostaw niezbędnych wyrobów medycznych, czy też w procesie serwisowania sprzętu medycznego.

Standard udzielania teleporady w ramach POZ

W miniony piątek podpisano rozporządzenia ministerstwa zdrowia określające standardy udzielania teleporad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Wypracowane przez resort zdrowia i Konsultanta Krajowego ds. medycyny rodzinnej rozwiązania mają na celu poprawę jakości usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego w czasie epidemii SARS CoV-2.

Nowe zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w raku nerki

"Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w raku nerkowokomórkowym” zostały opublikowane w lipcu b.r. na łamach czasopisma Onkologia w Praktyce Klinicznej.