Artykuły powiązane z hasłem

#wytyczne

32 wyników

Warunki refundacji leków na cukrzycę i niewydolność serca - komunikat ministerstwa zdrowia

Aktualna interperacja wskazań do objęcia refundacją dotyczy leków stosowanych u chorych na cukrzycę typu 2 oraz niewydolność serca leczonych terapiami: kanagliflozyna, dapagliflozyna, empagliflozyna, dulaglutyd, semaglutyd, sitagliptyna oraz wildagliptyna.

Nowe wytyczne w kardiologii - rozpoczął się XXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Jednym z najbardziej oczekiwanych doniesień na Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego są prezentacje nowych wytycznych (ang. guidelines) w kardiologii. Wytyczne te zostały ogłoszone podczas sierpniowego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology, skr. ESC) w Barcelonie – jednego z najważniejszych spotkań kardiologów na świecie.

12 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Krążenia Płucnego PTK 13-15 października 2022r.

W dniach 13-15 października 2022 roku odbędzie się 12 Ogólnopolska Konferencja Naukowa SKP PTK. Tegoroczna Konferencja będzie wyjątkowa, ponieważ spotkanie będzie miało miejsce niespełna dwa miesiące po ogłoszeniu przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne i Europejskie Towarzystwo Oddechowe najnowszych wytycznych dotyczących postępowania w nadciśnieniu płucnym. Zapraszamy do rejestracji.

Uzależnienie od palenia tytoniu można skutecznie leczyć - przekonują eksperci

Na podstawie solidnej analizy piśmiennictwa rekomendujemy, by dokumentacja medyczna w każdym przypadku obowiązkowo zawierała informację o używaniu produktów tytoniowych przez pacjentów, w tym o podjętych próbach zaprzestania palenia - radzą eksperci w najnowszych wytycznych dotyczących walki z nałogiem palenia w Polsce.

Praktyczne zastosowanie wytycznych PTL - webinar dla lekarzy 7.06.2022

Polski Towarzystwo Lipidologiczne zaprasza na pierwsze spotkanie cyklu webinarów regionalnych pt. „Praktyczne zastosowanie Wytycznych PTL” 7 czerwca 2022 r., podczas którego zaprezentowane zostaną przypadki kliniczne z codziennej praktyki lekarskiej w Bydgoszczy. Webinar przeznaczony jest wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept.

Nowe wytyczne NCCN: Badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego

Eksperci zalecają obecnie, aby badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego rozpoczynały się w wieku 45 lat dla osób o średnim ryzyku, a dla osób z grup podwyższonego ryzyka nawet wcześniej. Dostęp do dokładnych informacji na temat badań przesiewowych w kierunku wykrywania nowotworów jest szczególnie istotny właśnie teraz, gdy pandemia COVID-19 doprowadziła do zmniejszenia liczby terminowych badań przesiewowych i diagnozowania nowotworów. Przewiduje się, że będzie to skutkowało większą liczbą zachorowań wykrytych w późniejszych stadiach.

Personalizacja terapii pacjentów z niewydolnością kluczem do poprawy rokowania i jakości życia chorych

W leczeniu farmakologicznym niewydolności serca na przestrzeni ostatnich kilku lat nastąpił ogromny przełom, zarówno jeśli chodzi o pojawienie się nowych grup leków, jak i nowych wytycznych postępowania terapeutycznego, co przekłada się na poprawę rokowania pacjentów, zmniejszenie śmiertelności oraz podniesienie jakości życia chorych. Niezwykle istotną rolę w procesie terapeutycznym odgrywa personalizacja leczenia, zaangażowanie pacjenta i modyfikacja stylu życia.

Wytyczne dotyczące szczepień ochronnych dzieci z Ukrainy

Zgodnie ze stanowiskiem Zespołu ds. Szczepień Ochronnych Minister Zdrowia rekomenduje wykonanie szczepień ochronnych od dnia przyjazdu do Polski u dzieci do 19 roku życia, niezaszczepionych przeciwko chorobom zakaźnym, według Indywidualnego Kalendarza Szczepień (IKSz), ustalonego przez lekarza kwalifikującego do szczepienia na podstawie PSO na 2022 r., z wykorzystaniem szczepionek udostępnianych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne na dotychczasowych zasadach.

Ginekolodzy: Cytologia konieczne na podłożu płynnym, badanie nie rzadziej niż co trzy lata

Co roku, a w przypadku prawidłowego wyniku nie rzadziej niż co trzy lata wykonanie badania cytologicznego zaleca nowy algorytm postepowania w diagnostyce szyjki macicy. Zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników zwraca przy tym uwagę, aby lekarze odchodzili od tradycyjnej cytologii tzw. szkiełkowej, na rzecz cytologii na podłożu płynnym. Dlaczego? To badanie dużo dokładniejsze a pobrany materiał umożliwia także wykonanie badania w kierunku obecności wirusa HPV.

Rekomendacje NICE 2021: ablacja punkt-po-punkcie to technika preferowana

Tegoroczne rekomendacje brytyjskiego The National Institute for Health and Care Excellence wskazują na preferencję techniki ablacji punkt-po-punkcie w stosunku do innych technik tej procedury jako kosztowo-efektywnej w odniesieniu do Wielkiej Brytanii. Czy rekomendacje NICE są spójne z wytycznymi naukowymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i mogą być referencyjne dla polskiej praktyki klinicznej, ocenia dr hab. n. med. Jakub Baran z Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej w Klinice Kardiologii CMKP w Szpitalu Grochowskim w Warszawie.

Powstały pierwsze polskie wytyczne NCCN w leczeniu raka szyjki macicy

W ramach międzynarodowej współpracy pomiędzy NCCN, a Narodowym Instytutem Onkologii – Państwowym Instytutem Badawczym i Fundacją Alliance for Innovation opublikowano pierwsze z kilku wytycznych dla ośrodków onkologicznych. Opracowane w wyniku współpracy ekspertów wytyczne zostały oparte na dowodach naukowych i konsensusie ekspertów. Zawierają najnowsze zalecenia dotyczące leczenia nowotworów raka szyjki macicy. Opracowywane standardy mają na celu usprawnienie ogólnoświatowej opieki nad chorymi na raka tak by pacjenci onkologiczni mieli dostęp do leczenia na zbliżonym poziomie w swoich krajach. Edycja polska wytycznych jest jedną z pierwszych jakie udało się opracować w gronie międzynarodowych ekspertów i które będą miały zastosowania poza Stanami Zjednoczonymi.

Kompleksowo o chorobach cywilizacyjnych, czyli XIV konferencja „Kardiologia Prewencyjna”

Konferencja „Kardiologia Prewencyjna” już od wielu lat wpisuje się w kalendarz lekarzy różnych specjalności z roku na rok zyskując coraz większy prestiż nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju. Jej międzynarodowy charakter doceniany jest m.in. przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne i Światową Organizację Zdrowia, których eksperci chętnie uczestniczą w konferencji jako wykładowcy. W tym roku Komitet Naukowy konferencji zaplanował wiele ciekawych i ważnych sesji edukacyjnych i naukowych. Szczególnie wyróżniają się sesje poświęcone opiece koordynowanej oraz wytycznym postępowania w chorobach układu krążenia.