Artykuły powiązane z hasłem

#WaldemarKraska

12 wyników

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia ma poprawić sytuację pacjentów kardiologicznych w Polsce

Choroby układu krążenia, czyli serca i naczyń, są główną przyczyną zgonów w Polsce. Odpowiedzią na to wyzwanie ma być Narodowy Program Chorób Układu Krążenia - który czeka na wpis do prac rządu. Działania skoncentrowano na pięciu obszarach: inwestycji w pacjenta, inwestycji w kadry, inwestycji w edukację, profilaktykę i styl życia, inwestycji w naukę i innowację, inwestycji w system opieki kardiologicznej" – mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podczas ostatniego posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia.

Polska zagwarantuje bezpłatną opiekę medyczną wszystkim uchodźcom z Ukrainy

Polska gwarantuje pomoc medyczną uchodźcom wojennym z Ukrainy, których w Polsce jest już ponad 500 tys. - Mamy przygotowany cały system opieki szpitalnej dla obywateli z Ukrainy - podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej 2 marca 2022 r.

Nowe obostrzenia pandemiczne zaczną obowiązywać 15 grudnia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o podjęciu decyzi o wsprowadzeniu nowych obostrzeń w okresie przedświątecznym, świątecznym i noworocznym. Zaczną obowiązywać od 15 grudnia. To między innymi zmniejszone limity osób w restauracja i kościołach, transporcie zbiorowym czy obowiązkowe testy przed przylotem do Polski.

Minister Zdrowia powołał Radę ds. Kardiologii

W poniedziałek 10 maja 2021 r. została powołana Krajowa Rada do spraw Kardiologii. Odbyło się także pierwsze posiedzenie Rady w formie zdalnej. Przewodniczącym Rady jest prof. Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii. Zastępcą przewodniczącego Rady jest Waldemar Kraska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Minister Zdrowia podpisał też rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej. 

Aktualna lista powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami (żółtymi i czerwonymi)

W czwartek 1 października Ministerstwo Zdrowia przedstawiło aktualną listę powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami (żółtymi i czerwonymi). Na liście znalazło się 51 powiatów, w tym 17 w strefie czernowej i 34 w strefie zółtej.

Minister Zdrowia zapowiada nowe obostrzenia w walce z pandemią

Adam Niedzielski, minister zdrowia zapowiedział we wtorek 29 września b.r. zwiększenie obostrzeń w strefach o największej liczbie zakażeń oraz zmiany w ścieżce prowadzenia pacjenta po wykonaniu testu na obecność koronawirusa.

Aktualna lista czerwonych i żółtych stref z obostrzeniami w związku z pandemią

W czwartek 24 września b.r. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że liczba powiatów objętych obostrzeniami zwiększy się z 11 do 21. W strefie żółtej znajdzie się ich 19, a 2 trafią do strefy czerwonej. Ponadto 10 regionów wpisano do tzw. listy ostrzegawczej. Obostrzenia w powiatach będą obowiązywać od 26 września (sobota).

Aktualna lista czerwonych i żółtych stref z obostrzeniami w związku z pandemią

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nową listę powiatów z obostrzeniami związanymi w pandemią koronawirusa,  znalazły się na niej 3 powiaty w strefie"czerwonej" oraz 8 powiatów w strefie "żółtej". Przypominamy, że tydzień temu nie mieliśmy w Polsce żadnego powiatu w strefie "czerwonej".

Aktualna lista powiatów z obostrzeniami w czasie pandemii - obowiązująca od 12.09.20

Podczas czwartkowej konferencji w Ministerstwie zdrowia Waldemar Kraska przedstawił nową listę powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami. - Po raz pierwszy nie mamy żadnego powiatu w strefie "czerwonej" - powiedział wiceminister Kraska. W strefie "żółtej" znalazły się 3 powiaty: 2 w woj. małopolskim i 1 w woj. wielkopolskim.

Nowa lista czerwonych i żółtych stref z obostrzeniami

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował podczas dzisiejszej konfernecji, że w czerwonej strefie znajdą się od jutra trzy powiaty, a w żółtej siedem.

Aktualna lista powiatów z obostrzeniami w czasie pandemii (27.08.20)

W czwartek 27 sieprnia b.r. Minister Zdrowia Adam Niedzielski ogłosił aktualną listę powiatów, w których od piątku będą obowiązywały ograniczenia w związku z zakwalifikowaniem ich do "żółtej" i "czerwonej" strefy. Krakow trafił do strefy żółtej.

Aktualna lista powiatów z obostrzeniami obowiązującymi od 21.08.20

W dniu 20 sierpnia 2020 r. ministertswo zdrowia ogłosiło aktualizację listy powiatów, które weszły do tzw. stref "żółtych" i "czerwonych", w których od dziś obowiązują obostrzenia dotyczące bezpieczeństwa. Na liście znalazło się 19 powiatów i miast.