Artykuły powiązane z hasłem

#AOTMiT

86 wyników

Nadal brak decyzji w sprawie wprowadzenia nowego modelu kompleksowej opieki nad pacjentem z przewlekłą niewydolnością oddechową

Minął rok od drastycznej obniżki taryf NFZ dla świadczeń obejmujących pacjentów wentylowanych nieinwazyjnie. Alternatywą miało być wprowadzenie nowego modelu. Wciąż go nie ma. Przypomnijmy, że taryfy obniżono z początkiem maja 2022 o odpowiednio 16, 29 i 62 proc. zarządzeniem prezesa NFZ z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Plan pracy Rady Przejrzystości AOTMiT na czerwiec

Opublikowano szczegółowy plan pracy Rady Przejrzystości działającej przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 09.05.2023 r. na okres od 1.06.2023 r. do 30.06.2023 r.

Organizacje pacjentów są otwarte na współpracę z instytucjami publicznymi. Wyniki raportu PACJENCI.PRO

Organizacje pacjentów chcą być partnerem dla instytucji publicznych w opracowywaniu rozwiązań kształtujących system ochrony zdrowia – wynika z Raportu „Barometr zaangażowania organizacji pacjentów w procesy kształtowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce w 2021 r.”. Blisko połowa badanych (47%) przedstawicieli organizacji pacjentów współpracowała z przynajmniej jedną instytucją centralną działającą w obszarze ochrony zdrowia, a większość z tych, które jeszcze nie podjęły takich działań (60%) chciałyby taką współpracę rozpocząć. Czy pacjenci uważają, że ich głos jest uwzględniany przez urzędy centralne?

Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT nr 18/2023 w dniu 08.05.2023 r. - aktualizacja

W poniedziałek 8 maja, podczas posiedzenia Rady Przejrzystości, AOTMIT przygotuje stanowiska m.in. w sprawie oceny szczepionki Tresiba, a także opinie w sprawie zalecanych technologii medycznych i działań przeprowadzanych w ramach programów profilaktyki uzależnień od tytoniu.

Usprawnienie diagnostyki i finansowanie nowoczesnych terapii dla osób z nowotworami krwi znacznie poprawi sytuację chorych

W leczeniu chorych z nowotworami krwi kluczowe jest usprawnienie diagnostyki, dostęp do nowoczesnych terapii i koordynacja działań w zespołach specjalistów opiekujących się pacjentami, co powinna zapewnić sieć ośrodków hematoonkologicznych – wskazały ekspertki w dyskusji podczas warszawskiego Kongresu Rzecznicy Zdrowia 2023.

Fundacja OnkoCafe apeluje do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie wykazu TLI

W związku z publikacją przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wykazu technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności (TLI), Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej zwróciła się do Rzecznika Praw Pacjenta z prośbą o organizację spotkania Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku. Zdaniem przedstawicieli pacjentów, tegoroczny wykaz został zawężony.

Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT nr 18/2023 w dniu 08.05.2023 r.

W poniedziałek 8 maja, podczas posiedzenia Rady Przejrzystości, AOTMIT przygotuje stanowiska m.in. w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczenia „Pediatryczna pomoc doraźna” jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego, a także opinie w sprawie zalecanych technologii medycznych i działań przeprowadzanych w ramach programów profilaktyki uzależnień od tytoniu.

Posiedzenie Rady do spraw Taryfikacji nr 9/2023 w dniu 20.04.2023 r.

W czwartek 20 kwietnia, podczas posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji, AOTMIT omówi m.in. mechanizmy finansowania świadczeń w ustawie o Krajowej Sieci Onkologicznej.

Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT nr 16/2023 w dniu 17.04.2023 r.

W poniedziałek 17 kwietnia, podczas posiedzenia Rady Przejrzystości, AOTMIT przygotuje stanowiska m.in. w sprawie oceny leków Jardiance (empagliflozinum), Detriol (calcitriolum) i Influvac Tetra, a także opinie w sprawie kontynuacji objęcia refundacją leków sirolimusum, budesonidum oraz prednisonum.

Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT nr 15/2023 w dniu 11.04.2023 r.

We wtorek 11 kwietnia podczas posiedzenia Rady Przejrzystosci AOTMIT, przygotuje stanowiska m.in. sprawie oceny leków Lumykras (sotorasibum) w ramach programu lekowego B.6 „Leczenie chorych na raka płuca (ICD-10: C34) oraz międzybłoniaka opłucnej? oraz Scemblix (asciminibum) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową”.

Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT nr 14/2023 w dniu 3.04.2023r.

W poniedziałek 3 kwietnia podczas posiedzenia Rady Przejrzystosci AOTMIT, przygotuje stanowiska m.in. sprawie oceny leków Aspaveli (pegcetakoplan) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych z nocną napadową hemoglobinurią (PNH)" oraz Tecentriq (atezolizumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na raka płuca (ICD-10: C34) oraz międzybłoniaka opłucnej".

Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT 13/2023 w dniu 27.03.2023 r.

W poniedziałek 27 marca podczas posiedzenia Rady Przejrzystosci AOTMIT, przygotuje stanowiska sprawie oceny leków Opdivo (nivolumabum) w ramach programu lekowego B.58. „Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka", Berinert 3000/Berinert 2000 (inhibitor C1-esterazy, ludzki) w ramach programu lekowego „Leczenie zapobiegawcze chorych z nawracającymi napadami dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego o ciężkim przebiegu oraz Tukysa (tucatinibum) w ramach programu lekowego w ramach programu lekowego B.9.FM. „Leczenie chorych na raka piersi".