Nadal brak decyzji w sprawie wprowadzenia nowego modelu kompleksowej opieki nad pacjentem z przewlekłą niewydolnością oddechową

Opublikowane 30 maja 2023
Nadal brak decyzji w sprawie wprowadzenia nowego modelu kompleksowej opieki nad pacjentem z przewlekłą niewydolnością oddechową

Minął rok od drastycznej obniżki taryf NFZ dla świadczeń obejmujących pacjentów wentylowanych nieinwazyjnie. Alternatywą miało być wprowadzenie nowego modelu. Wciąż go nie ma. Przypomnijmy, że taryfy obniżono z początkiem maja 2022 o odpowiednio 16, 29 i 62 proc. zarządzeniem prezesa NFZ z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Przez wiele miesięcy przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej (OZŚWM), pracowali wspólnie z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz przedstawicielami środowisk naukowych i pacjenckich nad propozycjami nowego modelu świadczenia nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. Zleceniodawcą opracowania nowego modelu świadczenia był resort zdrowia. Podczas spotkań strategicznych minister Maciej Miłkowski, wielokrotnie okazywał wolę współpracy i chęć pozytywnych zmian podkreślając również, że jest otwarty na rozwiązania telemedyczne. 

Nadal problemem pozostają nadwykonania

Dziś wciąż jednak nie ma funkcjonalnego systemu a także nie wiadomo, czy będą zrealizowane rozliczenia nadwykonań świadczeniodawców. Taką deklarację również składał minister Miłkowski. Pozwoliłoby to rozwiązać przynajmniej część problemów z jakimi mierzą się świadczeniodawcy. Warto także przypomnieć twierdzenie ministra Miłkowskiego, że nadwykonań nie ma, a jeśli nawet są, to z nowym modelem i na nowo opracowanymi kryteriami kwalifikacji do świadczenia, na pewno znikną.
Nadal członkowie naszego Związku mają nierozliczone nadwykonania za lata 2015-2022. Nadal także pacjentów przybywa i będzie przybywało, stąd sytuacja staje się coraz trudniejsza - zaznacza lek. med. Robert Suchanke, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej. Warto zaznaczyć, że poziom świadczeń rozwija się dynamicznie. Liczbę chorych na Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc (POChP) szacuje się nawet na 2 miliony. Część z nich niestety wcześniej czy później będzie skazana na respirator. Tymczasem od roku 2017 mamy do czynienia z systematyczną obniżką wyceny tego świadczenia - mówi Robert Suchanke i dodaje – nie zrekompensowała tego ostatnia zmiana taryfy z lipca ubiegłego roku, powiązana z ustawowym wzrostem wynagrodzenia minimalnego dla kadry medycznej.
Świadczeniodawcy podkreślają też, że w tej chwili 30 proc. pacjentów jest pozbawiona finansowania, to jest około 3 000 pacjentów. Tymczasem bariery administracyjne wydają się nie do przeskoczenia.  W efekcie prac OZŚWM, AOTMiT oraz przedstawicieli środowisk naukowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy powstały już dwa modele świadczenia. W odpowiedzi na decyzję Ministerstwa Zdrowia o potrzebie wypracowania modelu w maju 2022 został wypracowany model świadczenia uzgodniony przez środowiska naukowe, pacjenckie, świadczeniodawców etc. Nie wszedł on jednak w życie a resort zdrowia zmienił wymagania, co do zakresu prac, co po sześciu miesiącach intensywnych spotkań doprowadziło do wypracowania kolejnego projektu, który przekazano do Ministerstwa Zdrowia.  

Przedstawiciele OZŚWM liczą na to, że osiągnięte w ramach konsultacji porozumienie daje nadzieją na wejście w życie ostatecznie wypracowanego modelu.  Nie można zapominać jednak o tym, że obydwa projekty uwzględniają nową rzeczywistość, tj. problemy z kadrą medyczną oraz nowe technologie jak np. telemonitoring. OZŚWM włączył się w pracę AOTMiT nad kompleksowym modelem opieki nad pacjentami z przewlekłą niewydolnością oddechową, m.in. przygotowując własne propozycje w oparciu również o rozwiązania telemedyczne. To rozwiązanie dla niemal całego zakresu świadczeń wentylacji mechanicznej w sposób znaczny odciążające system ochrony zdrowia.

Opieka długoterminowa, czyli problem goni problem
 
Na drodze wdrożenia nowoczesnych rozwiązań stoją od lat problemy natury operacyjnej i kadrowej. Trudności trapiące system opieki długoterminowej, to przede wszystkim brak personelu medycznego, rosnąca liczba pacjentów potrzebujących opieki oraz niedostateczny poziom finansowania, który skutkuje rosnącymi nadlimitowymi świadczeniami lub kolejkami. 
Problemy kadrowe to nieodzowny element funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Nowy model odpowiada na te potrzeby otwierając możliwości opieki nad pacjentami dla nowych specjalistów. Wprowadzając elastyczny model wizyt domowych oraz ambulatoryjnych bardziej możemy dopasować się do potrzeb pacjentów. Jasne kryteria włączania pacjentów do opieki zgodne ze standardami wyznaczonymi przez właściwe towarzystwa naukowe powinny prowadzić do zniesienia przez płatnika limitów na świadczenia a tym samym zaprzestania przerzucania kosztów opieki na świadczeniodawców. - zauważa Michał Kowalski, Wiceprezes Zarządu Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej.
Pomimo tego świadczeniodawcy stają na wysokości zadania. Zachowanie ciągłości opieki nad pacjentami wentylowanymi nieinwazyjnie, a także obejmowanie świadczeniem nowych osób kwalifikowanych przez szpitale do wentylacji domowej odbywa się, zgodnie z deklaracją członków Związku poczynioną podczas spotkania z Panem Ministrem Miłkowskim w dniu 17 maju 2022 r. w sposób nieprzerwany. 
Kontynuacja tego trendu w obecnych warunkach, w jakich przyszło nam funkcjonować, będzie jednak w dalszej perspektywie coraz trudniejsza, jeżeli świadczeniodawcy nie otrzymają jasnej deklaracji ze strony Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ, jak dotąd milczy w tej sprawie lub przesyła lakoniczne odpowiedzi, konsekwentnie odmawiając spotkania a Pacjenci pytają nas coraz częściej o swoją przyszłość? – alarmuje Katarzyna Baj, Dyrektor Biura Zarządu OZŚWM. –  Niepewna sytuacja i niskie wyceny świadczeń blokują rozwój opieki stacjonarnej, a niewystarczająca liczba łóżek dla pacjentów wymagających stałej wentylacji mechanicznej doprowadza do sytuacji, w której coraz częściej pacjenci tacy blokują miejsce, na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej, co w efekcie kosztuje system wielokrotnie więcej - konkluduje Katarzyna Baj. 
źródło: Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej