Artykuły powiązane z hasłem

#AOTMiT

86 wyników

Kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT

14 października Rada Przejrzystości AOTMiT ma rozpatrzyć zasadność refundacji kolejnych leków i samorządowych programów profilaktycznych.

Nowe taryfy w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień dla dzieci i młodzieży

10 października AOTMiT opublikowała taryfy dla świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży. Co się zmieniło?