Wydarzenia z dnia

20 sierpnia 2020

1 wyników

X Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy dzień 2

W dniach 19-21 sierpnia 2020 roku w Warszawie odbędzie się dziesiąta edycja Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy organizowanej przez Fundację im. dr. Macieja Hilgiera oraz Health Project Management w ramach Medycznego Programu Edukacyjnego. Tegoroczne LAO będzie bezpośrednio Yotransmitowane na platformie YouTube.

Relacja: https://www.youtube.com/watch?v=ra70Hscin98&feature=youtu.be
Relacja 2: https://www.youtube.com/watch?v=E3q03EjcJ10&feature=youtu.be

Czwartek 20 sierpnia
Sesja – Rola nowoczesnej diagnostyki w onkologii
9.00 – 9.15 –   Diagnostyka raka płuca w Polsce: pułapki systemu i jak z nich wybrnąć – propozycje ekspertów prof. dr hab. Joanna Chorostowska-Wynimko, @Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej      
@Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie 
9.15 – 9.30 –   Zakończone leczenie i co dalej z diagnostyką obrazową u chorego? Jakie badania? Jak długo? prof. dr hab. Barbara Bobek-Billewicz, Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Narodowy Instytut Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie - PIB @Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach 
                                       
Sesja – Nie ma onkologii bez patomorfologii
 
9.30 – 9.45 – Rola patomorfologa w diagnostyce i terapii onkologicznej prof. dr hab. #WłodzimierzOlszewski, Pracowania Patologii Narządowej Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  Państwowy Instytut Badawczy
 9.45 – 10.00 – Standaryzacja i finansowanie = poprawa jakości diagnostyki patomorfologicznej prof. dr hab.  #AndrzejMarszałek, Katedra i Patologii i Profilaktyki Nowotworów, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu i Wielkopolskie Centrum Onkologii, Prezes Polskiego
Towarzystwa Patologów, Konsultant Krajowy w dziedzinie patomorfologii
10.00 – 10.15 – przerwa
 
Sesja – Najnowsze osiągnięcia w leczeniu nowotworów 
10.15 – 10.30 – Co nowego w onkologii? Wybrane najważniejsze doniesienia z kongresu ASCO 2020 dr hab. n. med. Barbara Radecka, Oddział Kliniczny Onkologii, Uniwersytet Opolski
10.30 – 10.45 – Statystyka medyczna dla dziennikarzy: jak czytać między wierszami doniesienia naukowe prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko, Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego
 
10.45 – 11.00 –  Rak płuca prof. dr hab. #RafałDziadziuszko
11.00 – 11.15 – Rak piersi dr hab. n. med. #BarbaraRadecka, 
11.15 – 11.30 – Podstawy medycyny personalizowanej w onkologii na przykładzie glejaków mózgu prof. dr hab. Maria Sąsiadek, Katedra i Zakład Genetyki Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu  
Wrocławiu, Konsultant Krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej
11.30 – 11.45 – Inhibitory PARP w leczeniu chorych na raka jajnika: zmiana paradygmatu prof. dr hab. #MariuszBidziński, Klinika Ginekologii Onkologicznej, Narodowy Instytut  Onkologii w Warszawie  
 
11.45 – 12.00 – przerwa
 
12.00 – 12.40 – Badania kliniczne: warunek rozwoju onkologii
debata z udziałem: prof. dr hab. #RafałaDziadziuszki, dr. n. med. #RadosławaSierpińskiego prezesa Agencja Badań Medycznych  lek. Grażyny Sitarskiej- Haber wiceprezes @Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCPpl , dr inż. 
Blanki Sekleckiej Ośrodek Badań Klinicznych Wczesnych Faz UCK w Gdańsku oraz pacjenta moderatorka: red. #AleksandraRudnicka
12.40 – 13.20 –  Zagrożenia związane z COVID-19 u chorych na nowotwory debata z udziałem: prof. dr hab. #GrażynyRydzewskiej (gastroenterolog), dr. hab. prof. nadzw. #SebastianaSzmita (kardio-onkologa), prof. dr hab. Ewy Jassem (pneumonolog), dr hab. prof. nadz. Ireny Waleckiej (dermatolog) moderator: red. Sławomir Zagórski
 
Sesja – nowotwory skóry
 
13.20 – 13.35 – Rak z komórek Merkla. Wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne dr hab. #AnnaMałgorzataCzarnecka, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  Państwowy  
Instytut Badawczy
13.35 – 13.50 – Leczenie chorych na nowotwory skóry w dobie COVID-19. Optymalizacja procesów i metod terapeutycznych                               
prof. dr hab. Piotr Rutkowski, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  Państwowy Instytut Badawczy + pacjent
13.50 – 14.05 – Rak kolczystokomórkowy
 prof. dr hab. Piotr Rutkowski + pacjent 
 
14.05 – 15.00 – przerwa
 
Sesja – Postępy w hematologii onkologicznej
 
15.00 – 15.15 – Jak możemy zmienić leczenie chorych na zespoyi mielodysplastyczne? prof. dr hab. Grzegorz W. Basak, Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego  Uniwersytetu Medycznego
15.15 – 15.30 – Leczenie CART-T: nowy rozdział w hematoonkologii
prof. dr hab. #SebastianGiebel, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach
15.30 – 15.45 – Ostra białaczka limfoblastyczna
prof. dr hab. #IwonaHus, Oddział Chorób Układu Chłonnego w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Prezes @Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów
15.45 – 16.25 – Biobanki– aspekt medyczny i etyczny
Debata z udziałem: prof. dr. hab. Grzegorza W. Basaka, prof. dr. hab. Sebastiana Giebelprof. dr hab. Marii Bieniaszewskiej Koordynator Oddziału Transplantacyjnego Kliniki Hematologii i Transplantologii GUM oraz dr. Dominika Strapagiela Pracownia Biobank Katedry Biofizyki Molekularnej Uniwersytetu Łódzkiego moderatorka: red. Aleksandra Rudnicka
 
16.25 – 16.40 – przerwa
 
Sesja - Onkologia w dobie koronawirusa 
 
16.40 – 17.20 – Pacjent i personel onkologiczny w dobie pandemii koronawirusa – doświadczenia i  praktyka na przyszłość
debata z udziałem: Bartłomieja Chmielowca Rzecznik Praw Pacjenta Barbary Jobdy prezes Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych dr Beaty Jagielskiej (onkolog), mgr Doroty Kazalskiej (psychoonkolog), mgr Doroty Szczęśniak 
(fizjoterapeutki) oraz Jakuba Kraszewskiego (dyrektora szpitala)  
 moderatorka: red. Aleksandra Rudnicka
17.20 – 18.00 – Onkologia w warunkach domowych – optymalny model opieki debata z udziałem: prezesa @NFZ Adama Niedzielskiego, prof. dr. hab.   Jacka Jassema (onkologa), mgr Joanny Machnowskiej (pielęgniarki onkologicznej), pacjenta Łukasza Rokickiego moderatorka: red. Aleksandra Rudnicka
2020-08-20 09:00:00