Za niskim wskaźnikiem dobrostanu zdrowotnego Polaków stoją m.in. zbyt małe inwestycje w innowacje medyczne

Opublikowane 02 czerwca 2023
Za niskim wskaźnikiem dobrostanu zdrowotnego Polaków stoją m.in. zbyt małe inwestycje w innowacje medyczne
Polska zajęła ostatnie miejsce pod względem dobrostanu zdrowotnego na tle innych krajów europejskich objętych badaniem, uzyskując 0,77 punktu w skali 0-3, wynika z najnowszego raportu „W stronę dobrobytu zdrowotnego. Pomiar aspektów stanu zdrowia w Polsce na tle wybranych krajów europejskich”, przygotowanego na zlecenie Janssen Polska. Głównymi miernikami wykorzystanymi w raporcie były dostęp do innowacyjnych technologii medycznych, efektywność systemu opieki zdrowotnej oraz ogólny stan zdrowia Polaków.
Polska z dużym polem do poprawy w obszarze zdrowia obywateli

Pełen dobrostan fizyczny i psychiczny społeczeństwa to główne wyznaczniki jego dobrobytu zdrowotnego. Według najnowszego raportu „W stronę dobrobytu zdrowotnego. Pomiar aspektów stanu zdrowia w Polsce na tle wybranych krajów europejskich” Polska zajęła ostatnie miejsce pod względem dobrobytu zdrowotnego z 0,77 punktu w skali 0-3, za Bułgarią, Czechami, Niemcami, Danią i Szwecją. Sąsiadujące z Polską Czechy zyskały ponad dwukrotnie większy wynik – 1,75 punktu. Najlepiej w analizie wypadły Niemcy, które wyróżniają się największymi wydatkami na służbę zdrowia, zyskując 2,29 punktu. Głównymi kryteriami branymi pod uwagę w analizie były: dostęp do innowacyjnych technologii medycznych, efektywność systemu ochrony zdrowia oraz ogólny stan zdrowia obywateli.
 
Zbyt małe inwestycje w innowacyjne technologie medyczne obniżają poziom dobrobytu zdrowotnego Polaków 

Rozwój sektora technologii medycznych to jeden z kluczowych czynników wpływających na dobrobyt zdrowotny społeczeństwa. Według danych raportu Polska zajęła ostatnią pozycję w porównaniu z innymi krajami europejskimi pod względem technologii zdrowotnych, zyskując 0,04 punktu w skali 0-1. Na tym samym poziomie uplasowała się Bułgaria. Najlepiej wypadła Dania osiągając prawie maksymalny wynik 0,87 pkt. Jedną z przyczyn jest długi czas oczekiwania na wpisanie leku na listę refundacyjną, który w Polsce wynosi średnio 844 dni; dla porównania w Unii Europejskiej – 511 dni. 
W Janssen mamy wieloletnie doświadczenie w innowacjach zdrowotnych, które poprawiają jakość życia ludzi na całym świecie, ale od lat nieustannym wyzwaniem pozostaje zapewnienie jak najszybszego dostępu do innowacji dla wszystkich pacjentów. Według badania EFPIA W.A.I.T. Polska awansowała z 25. na 21. miejsce pod względem dostępu do innowacyjnych terapii. To dobry krok naprzód, jednak utrzymanie tego trendu będzie niezwykle trudne, jeśli na opiekę zdrowotną nie zostaną przeznaczone wyższe nakłady i odpowiednie finansowanie, umożliwiające dostęp do innowacyjnej medycyny transformacyjnej. Doświadczenia ostatnich lat, naznaczonych pandemią Covid-19, sprawiają, że dziś patrzymy na dobrobyt zdrowotny co najmniej tak samo, jak na dobrobyt gospodarczy, dlatego nasze wysiłki powinny koncentrować się na tym, w jaki sposób możemy jak najszybciej poprawić wspomniany dobrobyt zdrowotny - komentuje Geraldine Schenk, Dyrektor Zarządzający Janssen Polska.
Poziom zdrowia Polaków pośrodku skali 

Polska uzyskała nieco lepszy wynik, w porównaniu z pozostałymi miernikami, pod względem stanu zdrowia obywateli – zyskując 0,48 punktu na w skali 0-1. Polska znalazła się nieco poniżej Czech (0,65) i dużo powyżej Bułgarii (0,00), pozostając jednak daleko w tyle za krajami starej Unii Europejskiej – Niemcy (0,75), Dania (0,78), Holandia (0,79) i Szwecja z maksymalną punktacją (1,0). Do pomiaru zostały zastosowane między innymi takie wskaźniki jak: śmiertelność niemowląt, oczekiwana długość życia w zdrowiu w momencie narodzin, prawdopodobieństwo śmierci między 30 a 70 rokiem życia na jedną z wymienionych we wskaźniku chorób, w tym choroba układu krążenia, nowotwór, przewlekła choroba układu oddechowego. 

Inwestycja w zdrowie, inwestycją w gospodarkę 

Motorem napędowym współczesnych gospodarek są nie tylko rozwój technologii czy dostęp do kapitału rzeczowego, ale przede wszystkim kapitał ludzki. W skali makroekonomicznej inwestowanie w zdrowie społeczeństwa może wpłynąć na lepsze prosperowanie gospodarki. Minimalizowanie chorób oraz ryzyka niepełnosprawności przekłada się na obniżenie kosztów związanych z leczeniem, absencją w pracy, niezdolnością do pracy czy szybszym przechodzeniem na emeryturę. W efekcie usprawnienie systemu ochrony zdrowia i doinwestowanie sektora innowacyjnych technologii medycznych może ponieść ogólny poziom życia obywateli, a tym samym wpłynąć na zwiększenie potencjału ekonomicznego. 

Link do pełnego raportu: Raport "W stronę dobrobytu zdrowotnego", 2023 r.

O raporcie: 

Raport „W stronę dobrobytu zdrowotnego. Pomiar aspektów stanu zdrowia w Polsce na tle wybranych krajów europejskich” został opracowany przez Politykę Insight na zlecenie Janssen-Cilag Polska w kwietniu 2023 r. Analiza przedstawia ocenę dobrobytu zdrowotnego w Polsce w porównaniu z innymi krajami należącymi do tego samego regionu kulturowego i ekonomicznego, ale o różnym poziomie zamożności i odmiennych systemach opieki zdrowotnej: Czechami, Bułgarią, Niemcami, Danią, Szwecją i Holandią. Na potrzeby analizy zostały wykorzystane wybrane mierniki z ogólnodostępnych baz statystycznych, głównie Eurostatu i WHO, które zapewniają porównywalność publikowanych zmiennych. Mierniki zostały przekształcone w trzy wystandaryzowane subindeksy, które składają się na finalny, kompozytowy wskaźnik dobrobytu zdrowotnego.

źródło:Janssen Polska