Termomentr dystresu NCCN umożliwia ocenę dyskomfortu psychicznego u pacjentów onkologicznych

Opublikowane 13 lipca 2020
Termomentr dystresu NCCN umożliwia ocenę dyskomfortu psychicznego u pacjentów onkologicznych
Termometr dystresu NCCN ułatwia podejmowanie rozmów i reagowanie, w ramach rutynowej opieki medycznej, na dyskomfort odczuwany przez pacjentów nowotworowych. To darmowe narzędzie zostało przetłumaczone na 46 języków, co ma zwiększyć jego dostępność globalną.Organizacja National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) – stowarzyszenie czołowych centrów leczenia nowotworów w Stanach Zjednoczonych – ogłosiła dziś, że narzędzie dostępne pod nazwą: termometr dystresu NCCN (NCCN Distress Thermometer) zostało przetłumaczone na 46 języków. Udostępniane darmowo narzędzie ułatwia dostawcom usług medycznych z całego świata rozpoznawanie i reagowanie na wieloczynnikowe aspekty dyskomfortu, jakiego mogą doświadczać pacjenci nowotworowi.

NCCN definiuje „dystres” (z ang. distress) jako nieprzyjemne doświadczenia natury psychicznej, fizycznej, społecznej lub duchowej, które mogą rzutować na sposób myślenia, odczuwania i funkcjonowania człowieka. Dystres u pacjentów onkologicznych może zmniejszać zdolność do radzenia sobie z chorobą, jej objawami i leczeniem. Narzędzia takie jak termometr dystresu NCCN pomagają przywrócić równowagę i ułatwiają podejmowanie rozmów bez zbędnego dyskomfortu, który sprawia, że część pacjentów unika poruszania tematów psychologicznych czy bardzo osobistych.

„Przy tworzeniu termometru dystresu NCCN wzięto pod uwagę fakt, że leczenie onkologiczne stanowi dla wszystkich pacjentów źródło stresu. Nieskomplikowany wykres umożliwia pacjentom przekazanie lekarzowi w prosty sposób, na ile radzą sobie z chorobą – powiedział lek. med. Robert W. Carlson, dyrektor generalny. - Uznaliśmy, że wynik na poziomie co najmniej czterech stanowi podstawę do dalszej ewaluacji, a w razie konieczności do podjęcia interwencji. Termometr obejmuje wykaz konkretnych problemów, co ułatwia dostawcom usług medycznych określenie, czy źródłem stresu odczuwanego przez pacjenta są problemy praktyczne, problemy rodzinne, problemy natury emocjonalnej, kwestie duchowe/religijne, problemy fizyczne, czy połączenie wszystkich wymienionych” – dodał.

Pierwszą wersję termometru dystresu NCCN opracowała w 1997 r. pionierka w dziedzinie psychoonkologii, lek. med. Jimmie C. Holland. Nieżyjąca już doktor Holland była również założycielką i przewodniczącą Panelu NCCN Guidelines® poświęconego zarządzaniu dystresem, a także założycielką i prezeską Amerykańskiego Stowarzyszenia Onkologii Psychospołecznej. Jej celem było włączenie rozmów na temat odczuwanego stresu w plan rutynowych wizyt lekarskich pacjentów onkologicznych na rzecz poprawy ich stanu psychospołecznego i fizycznego.

„Zarządzanie odczuwanym przez pacjenta stresem emocjonalnym i bólem fizycznym stanowi nieodłączny element procesu leczenia” – powiedziała doktor Sonali Johnson, kierownik ds. wiedzy, wsparcia i polityki w obrębie Międzynarodowej Unii Kontroli Raka, będącej największą na świecie organizacją międzynarodową na rzecz walki z rakiem, która jest m.in. organizatorem Światowego Dnia Walki z Rakiem obchodzonego 4 lutego każdego roku. - „Pacjenci onkologiczni są szczególnie narażeni na lęk i depresję, a także na stres w pracy i w domu. Wszystko to może rzutować zarówno na proces zdrowienia, jak i jakość życia. Termometr dystresu NCCN stanowi cenne narzędzie dla pacjentów i personelu medycznego, ułatwiające przeciwdziałaniu psychologicznym skutkom choroby”.

Udostępnienie termometru dystresu NCCN w różnych wersjach językowych wpisuje się w działania podejmowane przez Globalny Zespół NCCN, służące udostępnieniu Wytycznych NCCN i pokrewnych produktów szerszemu gronu użytkowników, którzy nie władają językiem angielskim. W bieżącym roku opublikowano ponad 100 nowych tłumaczeń, w tym tłumaczenia wytycznych klinicznych i wersji skierowanych do pacjentów. NCCN udostępnia także Ramy odniesienia NCCN dotyczące stratyfikacji zasobów powiązane z Wytycznymi NCCN (NCCN Framework™) oraz zharmonizowaną wersję wytycznych (NCCN Harmonized Guidelines™), która zawiera optymalne rekomendacje wraz z pragmatycznymi modelami na rzecz poprawy jakości leczenia przy ograniczonym dostępie do zasobów, skierowaną przede wszystkim do krajów o niskiej i średniej wysokości dochodów. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: nccn.org/global oraz dołączenia do internetowej rozmowy za pomocą hashtagu #NCCNGlobal.

Termometr dystresu NCCN w różnych wersjach językowych można znaleźć na stronie: 
nccn.org/global/international_adaptations.aspx#distress. 

Ostatnio zaktualizowane wytyczne dla pacjentów poświęcone źródłom odczuwanego stresu, pod nazwą NCCN Guidelines for Patients®: Distress, są również dostępne na stronie nccn.org/patients.

National Comprehensive Cancer Network
The National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) to stowarzyszenie non-profit zrzeszające wiodące centra nowotworowe pracujące nad opieką nad pacjentami, badaniami i edukacją. Organizacja skupia się na podnoszeniu jakości, skuteczności i wydajności opieki nad pacjentami w celu poprawy poziomu ich życia. Wytycznie dotyczące Praktyki Klinicznej w zakresie Onkologii NCCN (NCCN Guidelines®) dostarczają przejrzyste, oparte na dowodach i poparte przez ekspertów zalecenia dla kierunków klinicznych i polityki leczenia nowotworów w formie bardzo dogłębnych i często aktualizowanych wytycznych dotyczących praktyki klinicznej dostępnych w każdej dziedzinie medycyny. NCCN Guidelines for Patients® to specjalistyczne informacje dotyczące leczenia nowotworów, mające na celu wesprzeć pacjentów i opiekunów poprzez pomoc fundacji NCCN Foundation®. NCCN przyczynia się także do postępu w zakresie ciągłego kształcenia, globalnych inicjatyw, polityki oraz współpracy w zakresie badań i publikacji onkologicznych. Więcej informacji na stronie NCCN.org oraz na kontach społecznościowych NCCN: na Facebooku @NCCNorg, Instagramie @NCCNorg i Twitterze @NCCN.


Źródło: PAP