RPP publikuje kolejne dane o sytuacji pacjentów w czasie pandemii Covid-19

Opublikowane 16 listopada 2020
RPP publikuje kolejne dane o sytuacji pacjentów w czasie pandemii Covid-19
Rzecznik Praw Pacjenta opublikował kolejne dane dotyczące sytuacji pacjentów w dostępie do świadczeń zdrowotnych w czasie epidemii COVID-19 w październiku 2020. Aktualne dane zawiera anek do raportu "Problemy pacjentów w obliczu epidemii COVID-19”– aktualizacja za październik 2020 roku".
Aneks stanowi kontynuację opracowania pt. „Problemy pacjentów w obliczu epidemii COVID-19. Raport opracowany na podstawie sygnałów kierowanych do Rzecznika Praw Pacjenta za okres od stycznia do września 2020”. Niniejsze opracowanie zostało rozszerzone o zgłoszenia pacjentów za październik br.
 
W jego treści zawarto szczegółową analizę sygnałów kierowanych głównie za pośrednictwem Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590. W opracowaniu zachowano podział w odniesieniu do rodzaju świadczeń zdrowotnych – tj. podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i lecznictwa szpitalnego oraz zgłoszeń związanych z naruszeniem lub ograniczeniem praw pacjentów – w kontekście problemów pojawiających się w związku z epidemią SARS-CoV-2.
 
W ramach obsługiwanej przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590, pacjenci mają możliwość uzyskania rzetelnych informacji o aktualnej sytuacji, obowiązujących wytycznych, zmianach w organizacji pracy podmiotów systemu opieki zdrowotnej czy też o sposobie postępowania w przypadku konkretnego problemu przedstawionego przez dzwoniącego. Jednocześnie, pacjenci cały czas mają możliwość zgłaszania pisemnych wniosków, które w uzasadnionych przypadkach stanowią podstawę wszczęcia postępowań wyjaśniających przez Rzecznika Praw Pacjenta.
 
Najczęściej zgłaszane przez pacjentów problemy są także podstawą do regularnie opracowywanych i publikowanych Pytań i Odpowiedzi, gdzie można znaleźć bieżące informacje i wyjaśnienia w najważniejszych kwestiach.

Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta