Prof. Czupryniak, WUM: refundacja systemów ciągłego monitorowania glikemii była prawdziwym przełomem

Opublikowane 28 grudnia 2023
Prof. Czupryniak, WUM: refundacja systemów ciągłego monitorowania glikemii była prawdziwym przełomem
„Od stycznia 2023 roku Polska mogła się chwalić najszerszą refundacją systemów ciągłego monitorowania glikemii dla dorosłych w Europie. To radykalnie zmieniło możliwości leczenia i życia z cukrzycą” - podkreśla prof. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
„Rok 2023 można uznać za przełomowy, jeśli chodzi o dostęp pacjentów do systemu ciągłego monitorowania glikemii u dorosłych dlatego, że od 1 stycznia 2023 roku Ministerstwo Zdrowia postanowiło refundować, z drobnymi różnicami, w zasadzie wszystkie systemy monitorowania.
Różnice mają znaczenie, dla pacjentów, którzy mają wskazanie leczenia co najmniej 3 dawkami insuliny na dobę, co oznacza w zasadzie wszystkich pacjentów, pacjentów z cukrzycą wtórną, w przebiegu innych chorób, np. po operacjach trzustki, po resekcji trzustki, pacjentów wymagających leczenia steroidami. Czyli zwykle u pacjenta, który ma 3 -4 dawki insuliny, rzadko stosujemy jedną albo dwie lub cztery dawki. Pacjent może pozwolić sobie na wydatek około 150 zł w miesiącu, bo taki jest koszt po refundacji i korzystać z ciągłego monitorowania glikemii, które radykalnie zmienia możliwości leczenia, rozumienia cukrzycy, życia z cukrzycą, co trzeba rozumieć bardzo szeroko.
Refundacja w styczniu 2023 roku była najszerszą w Europie refundacją całego monitorowania glikemii, gdyż żaden kraj tak szeroko tych systemów nie refundował. Zwykle refundacja była ograniczona tylko do cukrzycy typu pierwszego.  Obecna refundacja obejmuje pacjentów z inwalidztwem wzroku, ciężarne z cukrzycą wymagające insulinoterapii już bez względu na to czy biorą ją raz dziennie czy 4 czy 5 razy dziennie. Dodatkowo to się rozwinie, ponieważ w 2024 roku już wszystkie ciężarne z cukrzycą będą miały dostęp do refundacji. 
Rok 2023 pozwolił na docenienie przez Ministerstwo Zdrowia tego rodzaju rozwiązań technologicznych, diagnostycznych i terapeutycznych. Jeżeli ministerstwo się nie wycofa, a wprost przeciwnie, rozszerzy dostęp i powiększy pulę pacjentów to pacjentki będą mogły stosować system dużo taniej niż do tej pory.” - informuje prof. Leszek Czupryniak, Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Źródło informacji: PAP MediaRoom