Artykuły powiązane z hasłem

#cukrzyca

50 wyników

Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT nr 46/2021 w dniu 11.10.21

Plan posiedzenia Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w dniu 11 października 2021 r. zakłada m.in ocenę zasadności refundacji leku dulaglutidum we wskazaniu: cukrzyca typu 2, po niepowodzeniu leczenia co najmniej dwóch doustnych leków hipoglikemizujących lub insuliny bazowej w skojarzeniu z co najmniej jednym doustnym lekiem hipoglikemizującym, z niedostatecznie kontrolowaną cukrzycą.

Cały czas gasimy pożary zamiast zapobiegać chorobom serca i naczyń

Najważniejsze przyczyny utraty zdrowia związane z ryzykiem rozwoju chorób serca i naczyń to czynniki modyfikowalne, takie jak wysoki cholesterol, otyłość, palenie tytoniu czy wysokie ciśnienie tętnicze. Polski system ochrony zdrowia jest nadal jednak nastawiony głównie na interwencje naprawcze, jak leczenie konsekwencji niezdrowego trybu życia w postaci zawałów udarów, choroby wieńcowej i wielu innych. Z roku na rok jednak liczba nowych rozpoznań rośnie. Polska pozostaje w niechlubnej w grupie krajów europejskich o najwyższym ryzyku pierwszego i kolejnego incydentu sercowo-naczyniowego. Dlatego zamiast cały czas wyłącznie gasić pożary, warto skupić się na prewencji i edukacji zdrowotnej naszego społeczeństwa i odwrócić trend związany z chorobami sercowo-naczyniowymi – podkreślali eksperci debaty zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Serca przez Polskie Towarzystwo Lipidologiczne.

Poszerzenie refundacji leków dla diabetyków przyniesienie wymierne korzyści

28 września odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy, który prowadziła posłanka Ewa Kołodziej – przewodnicząca Zespołu. Podczas spotkania zaprezentowano wnioski i rekomendacje płynące z raportu „Ocena dostępu do nowoczesnej farmakoterapii (inhibitory SGLT-2, analogi GLP-1) w cukrzycy typu 2 w świetle rekomendacji klinicznych – analiza blisko 2 lata po refundacji”, który powstał z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. 

GlucoContro - nowa platforma do zdalnej analizy wyników dla lekarzy i pacjentów chorych na cukrzycę

Ascensia Diabetes Care, wiodąca globalna firma wspierająca chorych na cukrzycę, wprowadza w Polsce platformę GlucoContro.online do zdalnej analizy pomiarów glikemii z użyciem glukometru, opartą na przeglądarce. Rozwiązanie ułatwia opiekę nad pacjentami, którzy stosują system monitorowania stężenia glukozy we krwi z rodziny CONTOUR®. GlucoContro.online pozwala na zdalny dostęp do danych dotyczących cukrzycy oraz umożliwia udostępnienie ich lekarzom, pielęgniarkom i opiekunom.

WHO alarmuje: zanieczyszczenie powietrza coraz bardziej szkodliwe dla zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała nowe, bardziej rygorystyczne od poprzednich rekomendacje dotyczące jakości powietrza. Eksperci WHO przekonują, że gdyby wszędzie na świecie udało się obniżyć poziom skażenia poniżej określonych progów bezpieczeństwa, to dzięki temu można by uratować od przedwczesnej śmierci miliony osób w skali roku. Sprawdź, o jakie poziomy zanieczyszczeń chodzi.

Leczenie cukrzycy w Polsce - czas na zmiany pozwalające chorym żyć dłużej

Na Forum Ekonomicznym w Karpaczu cukrzyca była tematem jednego z paneli zdrowotnych. Podczas debaty pt. „Cukrzyca epidemią XXI wieku – jak z nią walczyć po COVID-19”  eksperci medyczni, farmakoekonomiści, przedstawiciele środowiska pacjenckiego oraz decydneci rozmawiali na temat nowoczesnych metod leczenia, monitorowania glikemii oraz telemedycyny w indywidualizacji opieki nad pacjentem z cukrzycą. W debacie wziął udział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały wnioski z raportu dotyczącego nowoczesnych metod leczenia cukrzycy typu drugiego zainicjowanego przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oraz Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, zrealizowanego przez Instytut LB Medical.

Nowe europejskie wytyczne kardiologiczne zaskakują? Subiektywne podsumowanie polskich ekspertów

Całe środowisko kliniczne co roku wyczekuje na nowe doniesienia i standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w kardiologii, które są prezentowane na kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC. Wybitni polscy kardiolodzy, podczas debaty online „Post ESC 2021 – subiektywne podsumowanie europejskiego kongresu kardiologicznego”, przedstawili wyselekcjonowane, najciekawsze zalecenia i wyniki badań w obszarze niewydolności serca, zaburzeń lipidowych oraz zaburzeń rytmu serca, chorób współistniejących takich jak cukrzyca, zdalnego monitoringu pacjentów kardiologicznych oraz nowych zaleceń prewencyjnych kardiologiczno-diabetologicznych. 

Chorujesz na cukrzycę? - rzuć palenie

Cukrzyca to zwiększone ryzyko zawału serca, udaru mózgu i zgonu. U palacza z cukrzycą to ryzyko jeszcze wzrasta, dlatego powinno się robić wszystko, żeby chory na cukrzycę rzucił palenie - przekonuje diabetolog prof. Edward Franek, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

Anna Śliwińska: Pacjent z cukrzycą ma coraz więcej opcji terapeutycznych. Wielu chorych trafia jednak do lekarza z poważnymi powikłaniami z powodu pandemii

Diabetologia rozwija się coraz prężniej i osiąga spore sukcesy, w ciągu ostatnich lat wiele pozytywnych zmian zaszło dla polskich pacjentów, szczególnie dzięki działalności organizacji pacjentów. Ten temat był przedmiotem dyskusji podczas tegorocznego Forum Ekonomikcznego w Krynicy. O dostępności do nowych terapii i wyrobów medycznych, rozwiązaniach systemowych, losach opłaty cukrowej oraz wpływie pandemii i potrzebach pacjentów rozmawiamy z Anną Śliwińską, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Debata ekspercka "Post ESC 2021 - subiektywne podsumowanie europejskiego kongresu kardiologicznego"

Redakcja serwisu Medicalpress zaprasza na debatę ekspercką "Post ESC 2021 - subiektywne podsumowanie europejskiego kongresu kardiologicznego", która odbędzie się 15 września 2021 r. w godz. 11:00 - 12:30 w formule online. W gronie wybitnych klinicystów omówimy najciekawsze doniesienia kardiologiczne oraz nowe wytyczne w leczeniu niewydolności serca, zaburzeń lipidowych i zaburzeń rytmu serca, cukrzycy, jak również przyjrzymy sie jak nowe rozwiązania telemedyczne i innowacyjne wyroby medyczne poprawiają diagnostykę i jakośc życia pacjentów kardiologicznych.

Wpływy z opłaty cukrowej powinny dofinansować profilaktykę, edukację oraz refundację nowoczesnych technologii medycznych u pacjentów z cukrzycą

Zastosowanie nowoczesnych systemów ciągłego monitorowania glikemii znacząco poprawia skuteczność, jakość i  bezpieczeństwo opieki nad chorym na cukrzycę. Ponadto, mogą być one finansowane przez NFZ  również z  wykorzystaniem dodatkowych środków z  opłaty cukrowej, wprowadzonej od początku 2021 roku. Jest to zgodne z  celami nowej opłaty i  zapisami ustawy, dzięki której NFZ uzyska nowe środki w wysokości szacowanej na 2,7 mld zł rocznie, oceniają autorzy najnowszego raportu „System ciągłego monitorowania glikemii metodą skanowania w 2021. Dostępność w Polsce – stan obecny i kierunki zmian”.

System ciągłego monitorowania glikemii metodą skanowania 2021. Dostępność w Polsce – stan obecny i konieczne kierunki zmian

Raport "System ciągłego monitorowania glikemii metodą skanowania 2021. Dostępność w Polsce – stan obecny i konieczne kierunki zmian” wskzuje korzyści z zastosowania ciągłego monitorowania glikemii metodą skanowania w opiece nad pacjentami z cukrzycą. Dokument jest niezwykle ważnym głosem środowiska zaangażowanego w poprawę opieki zdrowotnej nad osobami z cukrzycą.