Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT nr 16/2022 w dniu 25.04.2022 r.

Opublikowane 20 kwietnia 2022
Posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT nr 16/2022 w dniu 25.04.2022 r.
Plan posiedzenia Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w dniu 25 kwietnia 2022 r. zakłada m.in. przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Keytruda (pembrolizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie raka przełyku".
Porządek obrad Posiedzenia obejmuje:
  • Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Keytruda (pembrolizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie raka przełyku (ICD-10: C15)”.

  • Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Gammalon (kwas gamma-aminomasłowy) we wskazaniach: autyzm; afazja ruchowa; afazja czuciowa i afazja czuciowo-ruchowa oraz opóźniony rozwój psychoruchowy (głównie mowy i funkcji poznawczych).

  • Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną posaconazolum we wskazaniach: ostra białaczka limfoblastyczna wysokiego ryzyka u dzieci poniżej 18 r.ż.; nawrót ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci poniżej 18 r.ż.; nawrót ostrej białaczki szpikowej u dzieci poniżej 18 r.ż.

źródło: AOTMIT