E-recepta – Jak z niej korzystać?

E-recepta to duża wygoda. Leki z e-recept można wykupić w różnych aptekach. Jest to duże ułatwienie, jeśli pacjentowi zależy na niższej cenie leku lub jest w podróży. Trzeba pamiętać jednak o terminie ważności e-recepty oraz wymogach dotyczących kupowania „na raty” tego samego leku.

2020-01-31 14:38

Rusza nowa odsłona kampanii Prostata Historia

Rak prostaty, najczęściej występujący nowotwór złośliwy u mężczyzn, to rosnący problem epidemiologiczny i dotyczące wielu wymiarów męskości tabu – przekonuje Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej i rozpoczyna nową edycję kampanii Prostata Historia. Organizacja zaprasza mężczyzn do napisania prawdziwej historii PANA PROSTATY. Doświadczenia użytkowników serwisu www.prostatahistoria.pl będą postawą poradnika edukacyjnego dla pacjentów i ich bliskich.
2020-01-29 11:03

All.Can: Możliwości poprawy leczenia chorób nowotworowych - perspektywa pacjenta

All.Can przeprowadził międzynarodową ankietę wśród pacjentów z chorobą nowotworową i ich opiekunów na temat nieefektywności opieki.

 

2020-01-27 13:27

Szybkie odszkodowania dla pacjentów poszkodowanych w testach klinicznych

Projekt ustawy o badaniach klinicznych, zakłada, że w ciągu czterech miesięcy od uszczerbku na zdrowiu pacjent testujący leki dostanie pieniądze z Funduszu Gwarancyjnego.

2020-01-27 11:30

Zgoda pacjenta - to warto wiedzieć

Czym jest zgoda na wykonanie procedury medycznej i w jaki sposób może poprawiać wyniki leczenia, mówi dr Piotr Lodziński z Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ekspert Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

2020-01-22 10:04

Kobiety ciężarne w Polsce pod coraz lepszą opieką

Śmiertelność okołoporodowa matek w Polsce jest na rekordowo niskim poziomie. Pod tym względem jesteśmy w czołówce krajów nie tylko w Europie, ale i na świecie. Ponadto od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Reguluje ono m.in. kwestie dostępności znieczulenia okołoporodowego oraz ma przyczynić się do zmniejszenia liczby interwencji medycznych, niewynikających ze wskazań medycznych, w tym cięć cesarskich.

 

2020-01-15 10:44

„Stop WZW C!” wystartowała kampania edukacyjna

„Stop WZW C!” – pod takim hasłem 13 stycznia br. Polska Unia Organizacji Pacjentów wraz z Fundacją Gwiazda Nadziei oraz Fundacją Urszuli Jaworskiej zainaugurowała kampanię edukacyjną, której celem jest zwrócenie uwagi na problem zdrowotny jakim jest zakażenie HCV oraz potrzeba badań profilaktycznych w kierunku wirusa WZW C. Inicjatorem akcji jest Polska Unia Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”, która od lat prowadzi działalność edukacyjną oraz udziela wsparcia pacjentom w dążeniu do zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mających strategiczne znaczenie dla stanu zdrowia społeczeństwa.

2020-01-14 14:45

2019 rok kończymy z dobrymi wiadomościami dla chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową

Przewlekła białaczka limfocytowa to najczęściej występujący nowotwór krwi. W Polsce choruje na nią ok. 17 000 osób, a każdego roku diagnozuje się 1 900 nowych przypadków. Pacjenci z tą chorobą jak dotąd nie mają swojej organizacji, stąd o ich potrzebach nie mówi się często. Z tego powodu polskie organizacje pacjentów z nowotworami krwi postanowiły ogłosić 16 grudnia Krajowym Dniem Chorych na Przewlekłą Białaczkę Limfocytową. Z tej okazji w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie odbyło się spotkanie edukacyjne, w którym wzięła udział Pierwsza Dama RP – Pani Agata Kornhauser-Duda oraz ministrowie – Maciej Miłkowski i Sławomir Gadomski. Spotkanie zostało zorganizowane przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, Stowarzyszenie Hematoonkologiczni i Fundację DKMS we współpracy z dyrekcją Instytutu.
2019-12-19 14:54

Więcej swobody wyboru dla lekarza. Program lekowy leczenia raka jelita grubego trzeba poprawić.

Ostatnie zmiany na liście leków refundowanych przyniosły chorym zmagającym się z rakiem jelita grubego wiele korzyści. Do programu lekowego włączono Lonsurf (triflurydyna w skojarzeniu z tipiracylem) – długo wyczekiwaną terapię, która umożliwiła chorym dostęp do leczenia w tzw. III i IV linii.  To bardzo ważna zmiana – przybliża polski standard leczenia raka jelita grubego do zaleceń europejskich. Drugą zmianą są tak zwane „wakacje od chemioterapii”. Oznacza to, że przy leczeniu paliatywnym chorych zmagających się z rakiem jelita grubego, chemioterapia pierwszego rzutu w połączeniu z lekami celowanymi nie musi być kontynuowana w pełnym składzie aż do momentu progresji choroby. Jednocześnie liczne badania kliniczne potwierdzają, że skrócenie stosowania chemioterapii jest możliwe bez znaczącego zmniejszenia jej skuteczności, o ile przerwane leczenie zostanie wznowione w przyszłości. Jednak coraz częściej eksperci mówią o jeszcze jednej koniecznej korekcie istniejącego programu lekowego w zakresie pierwszej linii leczenia.

2019-12-13 14:51

Nowoczesne terapie SM skutecznie hamują zmniejszenie objętości mózgu. Istnieje wysoka potrzeba edukacji w tym zakresie

W ostatnich latach specjaliści oceniając skuteczność terapeutyczną stwardnienia rozsianego (SM) przywiązują coraz większą wagę do zmniejszenia objętości mózgu. Jednym z objawów zachodzących zmian, odczuwanych przez osoby z SM, mogą być zaburzenia funkcji poznawczych wpływające znacząco na stan jakości życia chorych.
2019-11-29 15:03

Wiedza to zdrowie – koalicja Serce dla Cukrzycy kontynuuje cykl warsztatów edukacyjnych

Jak wynika z raportu Serce dla Cukrzycy opublikowanego w lipcu b.r. wiedza na temat cukrzycy i jej powikłań wśród pacjentów i ich opiekunów jest nadal niewystarczająca, co przekłada się na efekty leczenia i jakość życia chorych – wskazuje na to aż 85% respondentów badania. Dlatego wśród priorytetowych działań koalicji jest właśnie edukacja społeczeństwa i samych pacjentów, od zapobiegania, przez diagnostykę, skuteczne leczenie i zmianę nawyków oraz stylu życia.

 

2019-11-25 19:50

Światowy Dzień POChP

20 listopada obchodzimy Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP). Jest to jedna z najpowszechniejszych chorób przewlekłych na świecie. Już dziś wskazywana jest jako czwarta najczęstsza przyczyna śmiertelności. Szacuje się, że co dziesiąty dorosły Polak może być chory na POChP. Mimo że choroba jest poważna i powszechna, to wciąż świadomość na jej temat jest bardzo niska. 

2019-11-20 11:00