Nowy wiceminister zdrowia zajmie się dialogiem społecznym

Opublikowane 13 września 2021
Nowy wiceminister zdrowia zajmie się dialogiem społecznym
Piotr Bromber został dziś powołany przez premiera na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Jego zadaniem mam być przede wszystkim dialog społeczny ze wszystkimi grupami zawodowymi w ochronie zdrowia oraz pacjentami. Swoje stanowisko objął w trakcie trwającego prostestu zawodów medycznych i białego miasteczka, które stanęło przed kancelarią premiera w sobotę 10 września b.r.
- Piotr Bromber ma zająć się tymi sprawami, które są najbardziej palące. Dialog i rozwój kadr. Odnoszę się do sporu, który prowadzimy z komitetem protestacyjnym, ale też z kształceniem kadr, zbudowaniem zasobów, które są deficytowe w systemie - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

- W ochronie zdrowia zawsze były emocje i oczekiwania. Towarzyszył im brak zaufania. Chcemy to zaufanie odbudować. Jesteśmy otwarci na dialog z każdym - zapowiedział Piotr Bromber. - Mam świadomość, że wśród protestujących jest spora liczba ludzi młodych, którzy wchodzą w tą przestrzeń zawodową i chcą zmian. Jesteśmy otwarci i zapraszamy do dyskusji. - dodał nowy wiceminister.

Piotr Bromber to politolog, ekonomista, dotychczasowy szef lubuskiego oddziału wojewódzkiego NFZ. 

Ukończył liczne kursy i szkolenia zawodowe z zakresu zarządzania i finansów publicznych w szczególności: kontroli i nadzoru, zamówień publicznych, ochrony zdrowia, w tym również studia podyplomowe Kontrola i audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji oraz Zarządzanie Finansami – ujęcie praktyczne.
Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w administracji rządowej w województwie, gdzie zajmował się zamówieniami publicznymi, kontrolą i audytem wewnętrznym oraz zarządzaniem funduszami europejskimi. Pełnił m.in. funkcję Kierownika Oddziału Audytu Wewnętrznego oraz Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi. Od 29 października 2007 r. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych LOW NFZ. W okresie od 31 grudnia 2015 roku do 11 lipca 2018 roku p.o. Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Od 12 lipca 2018 r. Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Posiada doświadczenie dydaktyczne, które zdobył prowadząc zajęcia m.in. na Uniwersytecie Szczecińskim i Uniwersytecie Zielonogórskim. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów z zakresu finansów publicznych i problematyki ochrony zdrowia.

Źródło: ministerstwo zdrowia, NFZ