MZ: powstanie program odbudowy zdrowia Polaków

Opublikowane 18 listopada 2020
MZ: powstanie program odbudowy zdrowia Polaków
Przygotowaliśmy program odbudowy zdrowia Polaków. Ten program będzie prawdopodobnie inicjowany od początku stycznia 2021 r., ale mamy gotowe jego fundamentalne założenia. - zapowiedział Adam Niedzielski podczas konferencji 18 listopada. Podkreślił, że hasło zostań w domu nie dotyczy kontynuacji leczeniaa, lekarza trzeba odwiedzać.
Minister Zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że zespół ekspercki przygotował "Program odbudowy zdrowia Polaków". Wśród jego zaleceń są m.in. program wsparcia dla osób powyżej 40. roku życia, powstanie Krajowej Sieci Kardiologicznej i poszerzenie Krajowej Sieci Onkologicznej oraz proces rozbudowy tzw. opieki środowiskowej dot. zdrowia psychicznego młodzieży.

Minister Zdrowia zaznaczył, że hasło "zostań w domu" nie dotyczy kontynuacji leczenia. - Nie dotyczy tego, kiedy źle się czujemy. Lekarzy trzeba odwiedzać. To są rzeczy, które mogą zadecydować o zdrowiu w najbliższym czasie - mówił. Jak kontynuwał, problemy ze zdrowiem dotyczą całego spectrum chorób. - Głównym zabójcą w Polsce pozostają cały czas choroby kardiologiczne, a w drugiej kolejności bardzo dynamicznie przyrastające choroby onkologiczne. Jesteśmy w sytuacji, gdzie przestrzeń dyskusji nt. zdrowia publicznego została zdominowana w ostatnich miesiącach przez Covid - dodał.

Jako przyczyny ograniczenia dostępu do lekarzy Minister wskazał m.in. przekształcenie łózek szpitalnych w covidowe, ale też wprowadzenie na szeroką skalę teleporad, które "zdominowały możliwość kontaktu z lekarzem".

Zespół pracujący przy resorcie zdrowia opracował wytyczne, kiedy teleporada powinna być stosowana, a kiedy nie. - Dostępność lekarza czy POZ, czy specjalisty ma swój wymiar odbijający się na zdrowiu Polaków. Zachorowania wykrywane są później, nie jest prowadzona odpowiednia profilaktyka - informował Minister Zdrowia.

 - Przedstawimy program dla osób w wieku powyżej 40 lat, który będzie pozwalał tym osobom, którzy wpadają w ryzyko różnych zachorowań, dokonania podstawowej weryfikacji swojego stanu zdrowia po w czasie wychodzenia z pandemii - powiedział minister. Ponadto zapowiedziano  zniesienie limitów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS) oraz powstanie Krajowej Sieci Kardiologicznej - na wzór sieci onkologicznej.

 - Według badań przeprowadzonych przez specjalistów, pandemia ma ogromne skutki dla zdrowia psychicznego Polaków. Ten czas odosobnienia, izolacji, ograniczenia kontaktów międzyludzkich szczególnie źle odbija się w grupie młodzieży i to oni są tą pandemią od strony psychicznej najbardziej dotknięci, dlatego będziemy kontynuowali proces rozbudowany tzw. opieki środowiskowej dla młodzieży i dorosłych - dodał minister zdrowia.
Prof. Michał Grabowski, kardiolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podkreślił, że - Teleporada jest doskonałą formą oceny stabilnego pacjenta, kontroli krótko po wypisie ze szpitala oraz przedłużenia leczenia. Szacujemy jednak, że ok 30% pacjentów z chorobami przewlekłymi wymaga wizyty osobistej np. w zaostrzeniu choroby.

Źródło: konferencja MZ, twitter @mz-gov-pl