MŚRP: Czy możliwy jest powszechny skrining raka płuca?

Opublikowane 19 listopada 2020
MŚRP: Czy możliwy jest powszechny skrining raka płuca?
Jak wyglądają badania profilaktyczne pod kątem raka płuca? Kogo obejmują? Czy możliwy jest powszechny skrining raka płuca? - odpowiada prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski, Kierownik Kliniki Chirurgii, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Polska Grupa Raka Płuca.


Populacyjny skrinig obejmujący wszystkich obywateli, którzy spełniają określone kryteria, praktycznie jest niemożliwy. Wg. wyliczeń musiałoby to kosztować kilkaset milionów złotych. Takich olbrzymich wydatków żaden budżet nie jest w stanie wytrzymać. Trzeba sobie zdawać sprawę, że jest to badanie skriningowe, a nie leczenie, na które wydaje znacznie większe środki. W związku z czym tego typu przesiew nie jest możliwy w skali całego kraju.

Natomiast są prowadzone badania tzw. Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca, finansowany ze środków budżetowych. Ten program dotyczy osób, które aktywnie palą i mają bagaż palenia min. 20 letni, mierzymy to w tzw. paczkolatach - jeśli ktoś pali min. paczkę dziennie przez 20 lat to jest kandydatem do tego badania. Drugim kryterium włączenia do badania jest okres bez palenia, który nie może być dłuższy niż 15 lat. Nowotwory bowiem, nie rozwijają się z roku na rok, jest to proces, który trwa, a na jego końcu dochodzi do zmian w obrębie komórek płuc, kiedy to nowotwór zaczyna rosnąć. Ważna jest także granica wiekowa – dla osób, które aktywnie palą jest to wiek 55-75 lat, natomiast jeżeli w rodzinie występowały nowotwory lub wstępowały czynniki dodatkowe ryzyka np. narażenie na wdychanie substancji rakotwórczych, wówczas ta granica jest obniżona do lat 50. Badanie wykonywane jest za pomocą tomografu komputerowego przy czym, jest to specjalna niskodawkowa tomografia, dlatego to badanie nie jest obciążone wysoką ekspozycją na promieniowanie.

Pamiętajmy, że badania skrinigowe wykonujemy u potencjalnie zdrowych osób, u których podejrzewamy, że może być małe ognisko, które w czasie może przekształcić się, lub jest już ogniskiem nowotworowym i będzie rosło.


Materiał powstał w ramach Miesiąca Świadomości Raka Płuca organizowanego przez Polską Grupę Raka Płuca.