Minister Zdrowia powołał Zespół do spraw kontynuacji reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego

Opublikowane 12 lipca 2021
Minister Zdrowia powołał Zespół do spraw kontynuacji reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego
Minister Zdrowia powołał zespół do spraw kontynuacji reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego, który wypracuje strategię działąń na lata 2022-2027. W składzie zlaźli się przedstawiciele MZ, NFZ, AOTMiT oraz ekspert kliniczny.

W skład Zespołu weszli:
  • Przewodnicząca – Dorota Olczyk, zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
  • Dariusz Poznański, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
  • Michał Dzięgielewski, dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
  • Maciej Karaszewski, zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  • Marian Mackiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Ekonomiczno-Finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • Prof. Adam Wichniak, kierownik Oddziału Dziennego III Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii;
  • Dorota Mańkowska, główny specjalista Działu Standaryzacji Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Wydziale Świadczeń Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
  • Katarzyna Luchowska, główny specjalista Działu Raportów w Wydziale Taryfikacji, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji;
  • Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.

Zespół ma przedstawić projekt strategii nie później niż do dnia 31 marca 2022 r.

Źrodło: Ministerstwo Zdrowia