Administracja

Wróć do System

O cyfryzacji ochrony zdrowia u progu nowej kadencji

15 października weszło w życie Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Systemów Informatycznych w Ochronie Zdrowia. Porządkuje ono cele i sposób funkcjonowania Centrum. Podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy rozmawialiśmy z Waldemarem Kraską, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia a wcześniej Przewodniczącym Sejmowej Komisji Zdrowia. Teraz przypominamy tę rozmowę u progu nowej kadencji.
2019-10-16 13:40

Ministerstwo Zdrowia o Ustawie o zawodzie farmaceuty

11 października br. projekt ustawy o zawodzie farmaceuty został przekazany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Projekt jest wyczekiwany przez samorząd aptekarski. Jednym z jego celów jest realizacja postulatów zawartych w dokumencie rządowym „Polityka lekowa państwa 2018-2020”.

 

2019-10-15 07:26

Rada Dialogu Społecznego o raporcie NIK

10 września odbyło się posiedzenie Podzespołu Rady Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zdrowia. Podczas posiedzenia kontynuowano dyskusję nad raportem Najwyższej Izby Kontroli pt.: "System ochrony zdrowia w Polsce - stan obecny i pożadane kierunki zmian" w kontekście strategii w ochronie zdrowia oraz danych i rejestrów medycznych.
2019-09-17 00:21

Lekarze i inni interesariusze systemu ogłaszają Narodowy Kryzys Zdrowia

... i jednocześnie zaznaczają, że wspólnie można go uleczyć. Okręgowa Rada Lekarska razem z partnerami wystosowała wspólny manifest do Posłów i Senatorów obecnej kadencji oraz kandydatów w wyborach parlamentarnych. Odnosząc się do statystyk, przygotowano 6 postulatów zmian w ochronie zdrowia. "Polska to chory kraj" - głosi manifest, w którym ogłasza się Narodowy Kryzys Zdrowia.

2019-09-10 21:55