Minister Zdrowia oraz Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej idą na wojnę z antyszczepionkowcami

Opublikowane 20 października 2019
Minister Zdrowia oraz Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej idą na wojnę z antyszczepionkowcami
Minister Zdrowia Łukasz Szumowski oraz Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja stanowczo o działaniach antyszczepionkowców: to próba bezpardonowego, karygodnego szkalowania lekarzy i straszenia pacjentów.
16 października 2019 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „Stop Nop” zamieściło na portalu społecznościowym wpis, z którego wynika, jakoby w polskich szpitalach - na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii - dochodziło do eutanazji pacjentów.

Zarzucanie lekarzom pracującym na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii tego, że podejmują działania mające na celu umyślne spowodowanie śmierci pacjenta w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla szpitala jest niegodziwe, budzi nasz stanowczy sprzeciw i nie może pozostać bez zdecydowanej reakcji - czytamy na stronie resortu zdrowia we wspólnym oświadczeniu Ministra i Prezesa NRA.

Zgodnie z zapisami Kodeksu Etyki Lekarskiej, lekarz ma obowiązek służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu, według najlepszej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek. Wpis Stowarzyszenia „Stop Nop” zasługuje na słowa największej krytyki i potępienia. Stanowczo wzywamy do zaprzestania prowadzenia działań, które zmierzają do straszenia pacjentów, godzą w dobre imię lekarzy i personelu medycznego oraz budują atmosferę braku zaufania do polskiego systemu ochrony zdrowia.

Przypomnijmy: Żaden z kandydatów z ruchu antyszczepionkowego nie dostał się do parlamentu.

Źródło: MZ

Foto: MZ