5 największych trendów w prywatnej ochronie zdrowia

Opublikowane 27 kwietnia 2023
5 największych trendów w prywatnej ochronie zdrowia

W ostatnich latach pozycja sektora prywatnego w systemie ochrony zdrowia w Polsce znacznie się umocniła. Działa on komplementarnie do sektora publicznego, nie zastępując go, a uzupełniając. Dla wielu Polaków medycyna prywatna jest dziś gwarantem bezpieczeństwa – szansą na uzyskanie szybkiej diagnozy, drugiej opinii czy skróceniem czasu oczekiwania na ważne badanie. Z czego to wynika i jakie są najciekawsze tendencje rządzące prywatną ochroną zdrowia?

1. Większa rola ubezpieczeń

W ostatnich latach obserwujemy wzrost bieżących wydatków na prywatną ochronę zdrowia. Według danych raportu GUS w 2021 roku zwiększyły się o 1,1 mld złotych w porównaniu do roku poprzedniego i wyniosły ostatecznie 13,6 mld złotych. Jednak – paradoksalnie – kwota, jaka jest pokrywana z kieszeni Polaków, uległa w minionych latach zmniejszeniu. 
Liczby, o jakich mowa, to w dużej mierze zasługa dodatkowych pakietów ubezpieczeń, czyli na przykład tych zapewnianych przez pracodawców. Dzięki temu, a nie mówi się o tym często, Polacy wydają nieco mniej na konsultacje czy usługi w ramach prywatnej opieki zdrowotnej – mówi dr n. ekon. Małgorzata Gałązka–Sobotka, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Jak dodaje: To spora zmiana w ciągu ostatnich lat. Chociaż wciąż daleko nam pod tym względem do krajów Europy Zachodniej, w których istnieje bardzo szeroki portfel ubezpieczeń dodatkowych. Tam kupuje się je w zależności od potrzeb, wieku i struktury gospodarstwa domowego.
2. Rosnące zainteresowanie usługami specjalistów

Jednym z najważniejszych trendów w prywatnej ochronie zdrowia jest, dużo większa niż w poprzednich latach, skłonność pacjentów do korzystania z zaawansowanych świadczeń zdrowotnych. Prywatne wizyty lekarskie dotychczas sprowadzały się najczęściej do wizyt u specjalistów (m.in. endokrynologów, kardiologów czy ginekologów). W porównaniu z publicznym systemem, w wielu przypadkach umożliwiało to szybszą i sprawniejszą diagnozę oraz ustalenie planu leczenia. Dzisiaj zakres ochrony zdrowia, na które przeznaczane są środki z prywatnych kieszeni, jest dużo szerszy. Polacy coraz chętniej korzystają nie tylko z konsultacji, ale także z wysokospecjalistycznej diagnostyki obrazowej czy zabiegów, które oferują placówki prywatne.
Przez długie lata Polaków nie było stać na to, aby samodzielnie sfinansować operację zaćmy, zabieg wstawienia endoprotezy lub w ogóle operację ortopedyczną. Mimo że te świadczenia są nielimitowane w ramach ubezpieczenia publicznego, to nadal mocno reglamentują je długie terminy oczekiwania, a pacjenci po prostu nie chcą czekać. Jest to podyktowane dużo większą wrażliwością Polaków na jakość życia, na rzecz poprawy której są gotowi przeznaczyć swoje oszczędności. To wystarczająca motywacja do tego, aby korzystać z oferty placówek prywatnych – dodaje dr Małgorzata Gałązka–Sobotka.
3. Edukacja społeczeństwa

Za wyższe niż w minionych latach zainteresowanie usługami specjalistów w dużej mierze odpowiada sektor prywatny. Ten dzięki nowoczesnym metodom komunikacji ze swoimi pacjentami i wykorzystywaniu działań marketingowych, jak mailingi czy newslettery, odgrywa rolę edukatora i skutecznie aktywizuje pacjentów. Jest to cenne szczególnie w obliczu tzw. długu zdrowotnego będącego między innymi efektem pandemii COVID-19, utrudnionego wówczas dostępu do lekarzy, rosnących kolejek do specjalistów oraz niskiej świadomości zdrowotnej Polaków. Propagowanie proaktywnej postawy pacjentów sprawia, że ten dług nie narasta.

4. Wysoka jakość usług

Jednym z czynników decydujących o rosnącej popularności medycyny prywatnej są wysokie standardy obsługi pacjentów. Dla wielu z nich pierwsze wrażenie związane z ustaleniem terminu, miejsca wizyty, ogólnych warunków i zasad przeprowadzenia procedury jest kluczowe przy wyborze placówki medycznej. 

Dużym ułatwieniem dla pacjentów jest fakt, że placówki prywatne, chętniej niż te publiczne, wykorzystują aplikacje do rejestrowania, jak chociażby stworzoną przez rodzimy start up Medidesk. Oprogramowanie wykorzystuje boty głosowe, które pomagają w umawianiu pacjentów na wizyty lekarskie przez integrację z systemami rezerwacji. Dzięki temu pacjent może łatwo i szybko umówić się telefonicznie na wizytę, bez konieczności długiego oczekiwania na odebranie połączenia przez pracowników recepcji. Może ją także równie sprawnie odwołać, nie blokując miejsca dla innych pacjentów, czekających w kolejce do specjalisty. 

Ponadto prywatne placówki wykorzystują boty głosowe do badania opinii pacjentów po odbytej wizycie, co pozwala na podnoszenie poziomu oferowanych usług i obsługi. 

Taki stały kontakt z placówką jest jednym z czynników zwiększających poczucie bezpieczeństwa wśród pacjentów. Świadomość łatwej dostępności do usług medycznych skłania do regularnego dbania o zdrowie.
 
 
5. Nowoczesne technologie na pierwszym planie

Sektor prywatny od lat jest pionierem we wdrażaniu nowoczesnych metod opieki i diagnostyki. To już nie tylko specjalistyczne konsultacje w formie porady telefonicznej. To także upowszechnianie urządzeń do telemonitorowania pacjentów (np. narzędzie Symptom checker), do wykonywania badań na odległość czy do zwiększenia udziału nowoczesnych metod diagnostycznych w domu pacjenta, pozwalających na zaobserwowanie objawów potencjalnej choroby i precyzyjne postawienie diagnozy. Prywatne placówki coraz częściej mogą sobie pozwolić na innowacyjny sprzęt, jak chociażby dostępne w kardiologii urządzenie do rejestracji EKG, w którym to nie lekarz, a algorytm analizuje dane z zapisu, co pozwala na dużo szybsze i dokładniejsze wykrycie potencjalnych wad serca.


Aktualnym wyzwaniom prywatnej ochrony zdrowia, a także zmianom i trendom, jakie zachodzą w jej obszarze, poświęcony będzie specjalny panel podczas konferencji Akademia Managera Ochrony Zdrowia. Wydarzenie odbędzie się w dniach 11-12 maja w Warszawie.

źródło: Publicon Services