Artykuły powiązane z hasłem

#sektorprywatny

5 wyników

Artur Białkowski: Wspólnym mianownikiem prywatnego i publicznego sektora opieki zdrowotnej jest pacjent

Wspólnym mianownikiem prywatnego i publicznego sektora opieki zdrowotnej jest pacjent – jego zdrowie i profilaktyka chorób – podkreśla Artur Białkowski, nowy Prezes Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej (PMP).

5 największych trendów w prywatnej ochronie zdrowia

W ostatnich latach pozycja sektora prywatnego w systemie ochrony zdrowia w Polsce znacznie się umocniła. Działa on komplementarnie do sektora publicznego, nie zastępując go, a uzupełniając. Dla wielu Polaków medycyna prywatna jest dziś gwarantem bezpieczeństwa – szansą na uzyskanie szybkiej diagnozy, drugiej opinii czy skróceniem czasu oczekiwania na ważne badanie. Z czego to wynika i jakie są najciekawsze tendencje rządzące prywatną ochroną zdrowia?

EKG 2023: konflikt między prywatną a publiczną służbą zdrowia nikomu nie służy

Współpraca między prywatną a publiczną służbą zdrowia jest niezwykle ważna, bo obydwa systemy się uzupełniają. Według Anny Rulkiewicz, prezeski Grupy LUX MED, sektor prywatny wspiera kształcenie lekarzy m.in. poprzez studia podyplomowe, dając miejsca rezydenckie czy organizując staże. Anna Rulkiewicz wzięła udział w panelu „Finansowane systemu ochrony zdrowia”, który odbył się pierwszego dnia XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Nationale-Nederlanden poszerza zakres ubezpieczeń zdrowotnych o leczenie za granicą

Wysokie koszty terapii oraz brak dostępu do odpowiednich placówek medycznych i specjalistów często powodują ograniczenia w wyborze, a także zastosowaniu odpowiedniego leczenia. Aby wesprzeć klientów w powrocie do zdrowia, w przypadku zachorowania na nowotwór, a także w razie konieczności przeprowadzenia operacji kardiochirurgicznej, neurochirurgicznej lub przeszczepu, Nationale-Nederlanden umożliwiło rozszerzenie ubezpieczenia Ochrona+, Ochrona Jutra oraz Sposób na przyszłość o nowy pakiet ,,Dbamy bez granic”. Dodatkowa umowa obejmuje m.in. leczenie za granicą z limitem kosztów na poziomie aż 2 mln euro.

Pandemia przyspieszyła rozwój rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

Po III kwartale 2021 roku wartość składki przypisanej brutto na prywatne ubezpieczenia zdrowotne przekroczyła 760 mln zł. To nieduży wydatek w porównaniu z kosztem usług medycznych opłacanych prywatnie przez pacjentów, który w 2020 roku wyniósł 44 mld zł. Liczba Polaków korzystających z prywatnych pakietów medycznych zwiększyła się o 17 proc. rok do roku, do czego wydatnie przyczyniła się także pandemia. Zdrowie już wcześniej było jednym z głównych obszarów trosk polskich respondentów, a w ubiegłym roku udział osób, dla których przedmiotem największej obawy jest brak dostępu do usług medycznych, wzrósł o 5 pkt proc. i przekroczył 70 proc.