20-lecie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

Opublikowane 27 lipca 2021
20-lecie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej
27 lipca 2001 roku Sejm uchwalił ustawę o diagnostyce laboratoryjnej, minęło 20 lat. Tymczasem diagności laboratoryjni nadal czekają na nową ustawę. Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej wiele zmieniła, wprowadził regulowany ustawą zawód diagnosty laboratoryjnego - zawód medyczny. Na mocy tej ustawy rok później powstał samorząd zawodowy diagnostów laboratoryjnych.
Warto jednak zauważyć, że wiele się przez te 20 lat zmieniło. Inaczej wygląda laboratorium i praca w nim teraz, a inaczej 2 dekady temu. Dlatego Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych po raz kolejny apeluje o jak najszybsze uchwalenie ustawy o medycynie laboratoryjnej przez parlament.
 
- Uchwalenie ustawy o medycynie laboratoryjnej jest kluczowe dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania systemu medycyny laboratoryjnej w Polsce – tłumaczy prezes KRDL Alina Niewiadomska.
 
Rok temu projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej trafił do konsultacji społecznych. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych przekazała blisko 150 uwag. Teraz w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad tym uwagami. Minister zapewnia, że po wakacjach projekt zostanie skierowany do prac parlamentu. Opieszałość w procedowaniu tłumaczy sytuacją epidemiczną i pandemią.
 
- Rozumiemy wpływ epidemii na wszystkie aspekty życia społecznego, w tym na proces legislacyjny, jednak epidemia unaoczniła jak wiele obszarów z zakresu medycyny laboratoryjnej wymaga pilnego uregulowania prawnego. Gdybyśmy mieli nową ustawę o medycynie laboratoryjnej inaczej wyglądałaby walka z pandemią, inaczej byśmy byli do niej przygotowani – wyjaśnia prezes KRDL.
 
Niewiadomska zwróciła uwagę na potrzebę kompleksowego uregulowania m.in. takich kwestii jak: zasady wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, organizacji medycznych laboratoriów diagnostycznych, wzmocnienie i ujednolicenie zasad nadzoru nad medycznymi laboratoriami diagnostycznymi, kształcenie diagnostów laboratoryjnych – dyplomowe, podyplomowe, a w szczególności specjalizacyjne. 

Źródło: KIDL