Artykuły powiązane z hasłem

#KIDL

23 wyników

Dzień Diagnosty Laboratoryjnego - wkład 18 tysięcy diagnostów laboratoryjnych w budowanie bezpieczeństwa zdrowotnego

27 maja świętujemy Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. Tego dnia w 1961 r., Heinrich Matthaei i Marshall Nirenberg odkryli tajemnicę kodu genetycznego. To wydarzenie stanowiło fundament dla kolejnych odkryć i dokonań w dziedzinie diagnostyki molekularnej. - Celem naszego święta jest nie tylko upamiętnienie wydarzeń sprzed 62 lat, ale także zwrócenie uwagi na codzienny trud pracy i zaangażowanie blisko 18 tysięcy diagnostów laboratoryjnych w proces budowania bezpieczeństwa zdrowotnego Polek i Polaków - podkreśla prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Samorządy medyczne za obowiązkiem szczepień pracowników ochrony zdrowia

Przedstawiciele samorządów medycznych w wydanym we wtorek stanowisku opowiedzieli się  za obowiązkiem szczepień dla pracowników medycznych. Samorządy Zawodów Medycznych stoją na stanowisku, iż szczepienia ochronne są jednym z największych osiągnieć cywilizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i stanowią najskuteczniejszą metodę zapobiegania groźnym dla życia i zdrowia chorobom zakaźnym.

20-lecie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

27 lipca 2001 roku Sejm uchwalił ustawę o diagnostyce laboratoryjnej, minęło 20 lat. Tymczasem diagności laboratoryjni nadal czekają na nową ustawę. Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej wiele zmieniła, wprowadził regulowany ustawą zawód diagnosty laboratoryjnego - zawód medyczny. Na mocy tej ustawy rok później powstał samorząd zawodowy diagnostów laboratoryjnych.

Rekomendacje - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w laboratoriach diagnostycznych

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych wraz z Centrum E-Zdrowia opracowała rekomendacje poświęcone elektronicznej dokumentacji medycznej w laboratoriach. Rekomendacje te są szczególnie ważne w związku z wejściem w życie przepisów obligujących medyczne laboratoria diagnostyczne do wdrożenia nowych rozwiązań mających na celu usprawnienie funkcjonowania dokumentacji w obszarze diagnostyki laboratoryjnej.

KIDL publikuje rekomendacje dotyczące oznaczania stężenia narkotyków w moczu

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych opublikowała nowe rekomendacje dotyczące oznaczania narkotyków w moczu metodami immunochemicznymi w medycznym laboratorium diagnostycznym. Badanie narkotyków w moczu znajduje zastosowanie dla potrzeb diagnostyki zatruć ostrych i przewlekłych, leczenia substytucyjnego i utrzymania abstynencji. 

Stanowisko KIDL w sprawie uchwały Rady Ministrów dot. ustanowienia polityki publicznej pt. „Zdrowa przyszłość"

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wystosowało stanowisko w sprawie projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027 roku, z perspektywą do 2030 r.".

O ile spadła liczba wykonywanych badań profilaktycznych?

Pandemia COVID-19 pokazała, że mniej osób zgłasza się na badania profilaktyczne. Potwierdzają to dane NFZ, które przeanalizowała Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych. Wynika z nich, że nawet o 30-40 procent spadła liczba badań profilaktycznych, które objęte są w programie Profilaktyka 40 PLUS.

27 maja – Ogólnopolski Dzień Diagnosty Laboratoryjnego

27 maja obchodzimy Ogólnopolski Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. W tym roku to szczególna data, inauguracji obchodów 20-lecia ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. Równo 60 lat temu Heinrich J. Matthaei i Marshall Warren Nirenberg odkryli tajemnicę kodu genetycznego. Na cześć tego odkrycia polscy diagności laboratoryjni obchodzą swoje święto.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych apeluje o wznowienie prac nad ustawą o medycynie laboratoryjnej

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych podjęła stanowisko wyrażające sprzeciw wobec rażącego opóźnienia w procedowaniu ustawy o medycynie laboratoryjnej – kluczowego aktu prawnego zarówno z perspektywy grupy zawodowej diagnostów laboratoryjnych jak i zdrowia i życia pacjentów. Uchwalenie ustawy o medycynie laboratoryjnej jest niezbędne dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania systemu medycyny laboratoryjnej
 w Polsce.

Prezes Alina Niewiadomska krytycznie o tzw. "pulowaniu próbek" w badaniach laboratoryjnych

Prezes KRDL Alina Niewiadomska krytycznie odnosi się do zmian w rozporządzeniu ministerstwa zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych. Jak podkreśla Prezes, metoda „pulowania” czyli wykonywanie badań metodą łączenia materiału do badań laboratoryjnych pobranych od różnych osób, proponowana przez Ministerstwo Zdrowia, obarczona jest daleko idącymi błędami diagnostycznymi.

Diagności laboratoryjni gotowi do wykonywania szczepień

Diagności laboratoryjni, farmaceuci i fizjoterapeuci po dodatkowym szkoleniu także będą kwalifikować do wykonywania szczepień - powiedział na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia zapowiedział, że szczepienia przyspieszają.

Stanowisko KRDL w sprawie minimalnych wynagrodzeń

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych po raz kolejny apeluje do Ministra Zdrowia o zapewnienie finansowania podwyżek wynagrodzeń diagnostów laboratoryjnych adekwatnie do wiedzy, kwalifikacji i odpowiedzialności za wykonywaną pracę.