Artykuły powiązane z hasłem

#stanowisko

36 wyników

Stanowisko Konsultant Krajowej ds. Medycyny Rodzinnej - wytyczne postępowania w POZ z pacjentami podejrzanymi o zakażenie Covid-19

Dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW, konsulntant krajowa ds. medycyny rodzinnej przedstawiła stanowisko w sprawie pacjentów podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2 w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w związku ze zniesieniem od 28 marca obowiązku kwarantanny i izolacji.

Wspólny apel organizacji działających na rzecz wcześniaków o zakończenie działań wojennych w Ukrainie

Fundacja Koalicja dla Wcześniaka wspólnie z organizacjami działającymi na rzecz wcześniaków na całym świecie dołącza do apelu Europejskiej Organizacji Działającej na rzecz Noworodków EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants) do międzynarodowych decydentów o natychmiastowe zakończenie działań wojennych w Ukrainie.

Irena Rej: zgłaszamy propozycje zmian w nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym

W związku z informacjami o podjęciu prac nad projektem nowelizacji Ustawy o Funduszu Medycznym - jako Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”, skierowaliśmy do Prezydenta RP oraz Ministra Zdrowia pismo zawierające propozycje wprowadzenia istotnych zmian do ustawy. - informuje Irena Rej, prezes Izby.

Fizjoterapeuci oburzeni obniżeniem wycen w rehabilitacji osób w śpiączce

Kategorycznie sprzeciwiamy się propozycjom wycen opublikowanych w dniu 10 grudnia br. w projekcie zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką. - czytamy w oświadczeniu Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Polskie Towarzystwo Onkologicznie o Krajowej Sieci Onkologicznej

Polskie Towarzystwo Onkologiczne przedłożyło stanowisko w sprawie projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, w którym podkreśla, że koncepcję uregulowania sieci onkologicznej na poziomie ustawowym należy ocenić pozytywnie jako niezwykle potrzebne oraz nakładające ramy dla poprawy diagnostyki i leczenia onkologicznego w Polsce. Jednocześnie towarzystwo wskazało szereg uwag, które pozwolą na zwiększenie skuteczności funkcjonowania sieci onkologicznej oraz pełniejsze wykorzystanie jej potencjału. 

Wspólny apel branży w sprawie projektu ustawy o wyrobach medycznych

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy zawiera zapisy, które będą miały negatywny wpływ na wiele grup uczestników systemu ochrony zdrowia, tj. pacjentów, szpitale, lekarzy, farmaceutów, techników dentystycznych, protetyków, podologów oraz przedsiębiorców zajmujących się obrotem wyrobami medycznymi. Podmioty z branży ochrony zdrowia wyrażają wobec tej sytuacji mocny sprzeciw – 26 listopada z inicjatywy Izby POLMED do Sejmu zostało przekazane wspólne stanowisko 15 organizacji, m.in. Krajowej Izby Gospodarczej, Naczelnej Izby Aptekarskiej, Polskiej Federacji Szpitali, czy Pracodawców RP.

20-lecie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

27 lipca 2001 roku Sejm uchwalił ustawę o diagnostyce laboratoryjnej, minęło 20 lat. Tymczasem diagności laboratoryjni nadal czekają na nową ustawę. Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej wiele zmieniła, wprowadził regulowany ustawą zawód diagnosty laboratoryjnego - zawód medyczny. Na mocy tej ustawy rok później powstał samorząd zawodowy diagnostów laboratoryjnych.

Stanowisko Izby POLMED ws. projektu zmiany ustawy refundacyjnej

Jako największa organizacja skupiająca producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych działających na polskim rynku, dążymy do stworzenia przyjaznego i transparentnego środowiska, w centrum którego jest pacjent i jego potrzeby. Dlatego też, pomimo, że konsultacje społeczne jak i prace nad nowelizacją ustawy dopiero się rozpoczęły, naszym zadaniem jest sygnalizowanie największych ryzyk związanych z projektem, podkreślając jednocześnie jak ważną rolę w funkcjonowaniu ochrony zdrowia pełnią wyroby medyczne.

Wymiana apeli między środowiskiem zawodów medycznych a organizacjami pacjentów

Środowisko zawodów medycznych odpowiedziało "listem otwartym do pacjentów" na stanowisko kilkunastu organizacji pacjentów w obronie mininstra zdrowia. Jak wskazują - "ze zdumieniem przyjęliśmy publikację przez ministra Adama Niedzielskiego listu podpisanego przez prezesów kilku organizacji pacjentów, w którym – w odpowiedzi na wniosek o odwołanie Ministra Zdrowia sformułowany przez naszą szeroką reprezentację środowiska medycznego, deklarują oni poparcie dla szefa resortu zdrowia i próbują bronić jego dokonań".

12 organizacji apeluje o odstąpienie od procedowania nowelizacji ustawy refundacyjnej

Organizacje branżowe i związki pracodawców wspólnie zaapelowały o odstąpienie od procedowania projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. W liście otwartym do Macieja Miłkowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, sygnatariusze zaznaczają, że zmiany legislacyjne w obszarze dostępu do terapii są potrzebne, ale ani czas procedowania, ani proponowany kierunek zmian zawarty w obecnym projekcie ustawy nie służą podniesieniu bezpieczeństwa lekowego w Polsce.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych apeluje o wznowienie prac nad ustawą o medycynie laboratoryjnej

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych podjęła stanowisko wyrażające sprzeciw wobec rażącego opóźnienia w procedowaniu ustawy o medycynie laboratoryjnej – kluczowego aktu prawnego zarówno z perspektywy grupy zawodowej diagnostów laboratoryjnych jak i zdrowia i życia pacjentów. Uchwalenie ustawy o medycynie laboratoryjnej jest niezbędne dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania systemu medycyny laboratoryjnej
 w Polsce.

Wspólne stanowisko towarzystw onkologicznych i konsultantów wojewódzkich w sprawie działań Fundacji Alivia

We wtorek 20 kwietnia Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej wraz  z Konsultantami Krajowymi w dziedzinach onkologicznych oraz Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie Onkologii Klinicznej opublikowało wspólne stanowisko w sprawie postępowania Fundacji Onkologicznej ALIVIA wobec Konsultanta Krajowego w dziedzinie Onkologii Klinicznej, prof. Macieja Krzakowskiego.