Artykuły powiązane z hasłem

#stanowisko

30 wyników

20-lecie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

27 lipca 2001 roku Sejm uchwalił ustawę o diagnostyce laboratoryjnej, minęło 20 lat. Tymczasem diagności laboratoryjni nadal czekają na nową ustawę. Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej wiele zmieniła, wprowadził regulowany ustawą zawód diagnosty laboratoryjnego - zawód medyczny. Na mocy tej ustawy rok później powstał samorząd zawodowy diagnostów laboratoryjnych.

Stanowisko Izby POLMED ws. projektu zmiany ustawy refundacyjnej

Jako największa organizacja skupiająca producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych działających na polskim rynku, dążymy do stworzenia przyjaznego i transparentnego środowiska, w centrum którego jest pacjent i jego potrzeby. Dlatego też, pomimo, że konsultacje społeczne jak i prace nad nowelizacją ustawy dopiero się rozpoczęły, naszym zadaniem jest sygnalizowanie największych ryzyk związanych z projektem, podkreślając jednocześnie jak ważną rolę w funkcjonowaniu ochrony zdrowia pełnią wyroby medyczne.

Wymiana apeli między środowiskiem zawodów medycznych a organizacjami pacjentów

Środowisko zawodów medycznych odpowiedziało "listem otwartym do pacjentów" na stanowisko kilkunastu organizacji pacjentów w obronie mininstra zdrowia. Jak wskazują - "ze zdumieniem przyjęliśmy publikację przez ministra Adama Niedzielskiego listu podpisanego przez prezesów kilku organizacji pacjentów, w którym – w odpowiedzi na wniosek o odwołanie Ministra Zdrowia sformułowany przez naszą szeroką reprezentację środowiska medycznego, deklarują oni poparcie dla szefa resortu zdrowia i próbują bronić jego dokonań".

12 organizacji apeluje o odstąpienie od procedowania nowelizacji ustawy refundacyjnej

Organizacje branżowe i związki pracodawców wspólnie zaapelowały o odstąpienie od procedowania projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. W liście otwartym do Macieja Miłkowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, sygnatariusze zaznaczają, że zmiany legislacyjne w obszarze dostępu do terapii są potrzebne, ale ani czas procedowania, ani proponowany kierunek zmian zawarty w obecnym projekcie ustawy nie służą podniesieniu bezpieczeństwa lekowego w Polsce.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych apeluje o wznowienie prac nad ustawą o medycynie laboratoryjnej

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych podjęła stanowisko wyrażające sprzeciw wobec rażącego opóźnienia w procedowaniu ustawy o medycynie laboratoryjnej – kluczowego aktu prawnego zarówno z perspektywy grupy zawodowej diagnostów laboratoryjnych jak i zdrowia i życia pacjentów. Uchwalenie ustawy o medycynie laboratoryjnej jest niezbędne dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania systemu medycyny laboratoryjnej
 w Polsce.

Wspólne stanowisko towarzystw onkologicznych i konsultantów wojewódzkich w sprawie działań Fundacji Alivia

We wtorek 20 kwietnia Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej wraz  z Konsultantami Krajowymi w dziedzinach onkologicznych oraz Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie Onkologii Klinicznej opublikowało wspólne stanowisko w sprawie postępowania Fundacji Onkologicznej ALIVIA wobec Konsultanta Krajowego w dziedzinie Onkologii Klinicznej, prof. Macieja Krzakowskiego.

Eksperci: Szczepionki przeciw COVID-19 ratują życie, nie deprecjonujmy żadnej z nich!

„Aby wyprodukować szczepionki przeciw COVID-19 w oparciu o technologię wektorową nie trzeba było przeprowadzać żadnej aborcji i nie ucierpiała przy tym żadna istota ludzka” – przekonują naukowcy zrzeszeni w ramach inicjatywy Nauka Przeciw Pandemii. W reakcji na stanowisko episkopatu ws. szczepionek wydali oni oświadczenie, w którym piszą, że wskazywanie, iż jedne szczepionki są mniej moralne od innych, w praktyce oznacza „budowanie ogólnej do nich niechęci”.

Asocjacja Niewydolności Serca PTK ogłosiła opinię w sprawie stosowania dapagliflozyny u pacjentów z niewydolnością serca

W dokumencie opublikowanym na łamach czasopisma naukowego „Kardiologia Polska” przedstawiono nowe zalecenia dotyczące zastosowania dapagliflozyny u pacjentów z niewydolnością serca. W opinii ekspertów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zastosowanie dapagliflozyny to kamień milowy: poprawia rokowanie i jakość życia pacjentów oraz przyczynia się do zmniejszenia liczby hospitalizacji chorych z powodu niewydolności serca. Dapagliflozyna to jedyny z przebadanych inhibitorów SGLT-2, który dodany do optymalnej terapii wykazał redukcję śmiertelności u pacjentów z niewydolnością serca.

Stanowisko KRDL w sprawie minimalnych wynagrodzeń

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych po raz kolejny apeluje do Ministra Zdrowia o zapewnienie finansowania podwyżek wynagrodzeń diagnostów laboratoryjnych adekwatnie do wiedzy, kwalifikacji i odpowiedzialności za wykonywaną pracę.

Stanowisko środowiska dermatologów w sprawie szczepień przeciwko COVID-19

Polskie Towarzystwo Dermatologiczne wraz Konsultantem Krajowym ds. Dermatologii wskazują, że u pacjentów z przewlekłymi dermatozami, w tym stosujących przewlekle leki immunosupresyjne, immunomodulujące lub biologiczne, konieczne jest zastosowanie szczepień przeciwko COVID-19, a w szczególności dotyczy to chorych znajdujących się w grupie ryzyka cięższego przebiegu COVID-19, czyli osób starszych czy mających choroby współistniejące. W każdym jednak przypadku lekarz kwalifikujący do zaszczepienia indywidualnie podejmuje decyzję, określając wskaźnik ewentualnego ryzyka do korzyści. 

Stanowisko środowiska diabetologów w sprawie szczepienia na COVID-19 chorych na cukrzycę

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne wraz z Konsultantem Krajowym ds. Diabetologii wydało stanowisko w sprawie szczepienia przeciw Covid-19 chorych na cykrzycę. Eksperci rekomendują szczepienie celem czynnego uodpornienia przeciwko COVID-19 pacjentów z cukrzycą.

Irena Rej: zmiany w RDTL nie mogą negatywnie wpłynąć na dostęp pacjentów do leków ratujących życie

Ustawa o Funduszu Medycznym spowodowała szereg zmian w programie ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL). Zarówno idea Funduszu Medycznego, jak i zamysł zmienionego RDTL opierały się na zwiększeniu dostępu chorych do niezbędnych terapii. Wchodzące w życie przepisy budzą jednak szereg wątpliwości, na które należy pilnie odpowiedzieć, by zabezpieczyć potrzeby pacjentów – uważa Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska.