BloodLab - nowe technologie wsparciem dla lekarza i pacjenta w interpretacji wyników badań laboratoryjnych

Opublikowane 26 maja 2022
BloodLab - nowe technologie wsparciem dla lekarza i pacjenta w interpretacji wyników badań laboratoryjnych
Każdy z nas doskonale zna ten proces: gdy chcesz wykonać badanie laboratoryjne zgłaszasz się do punktu pobrań, następuje pobranie krwi, laboratorium przeprowadza badanie i otrzymujesz wyniki: na wydruku lub online. Ale jeśli w badaniach zostają zidentyfikowane odchylenia od normy, pojawia się wielki znak zapytania: co one oznaczają i co powinienem zrobić dalej? Często zaczynamy od poszukiwania wiedzy w internecie, gdzie wiele jest informacji błędnych lub w najlepszym razie niepełnych. Gdy chcemy skonsultować wynik z lekarzem, w często trafiamy na barierę długiego czasu oczekiwania na wizytę m.in. z powodu zbyt małej liczby personelu medycznego. Na szczęście z pomocą - zarówno pacjentom, jak i profesjonalistom medycznym - przychodzą nowoczesne technologie, w tym te oparte o algorytmy.
Czym jest system BloodLab?
Jednym z takich innowacyjnych rozwiązań jest BloodLab - system do automatycznej, algorytmicznej i spersonalizowanej interpretacji wyników badań laboratoryjnych wspierający lekarzy i pacjentów w procesie diagnostycznym. BloodLab kompleksowo analizuje odchylenia parametrów w korelacji z innymi zmiennymi, biorąc pod uwagę płeć oraz wiek pacjenta.

System BloodLab to wyrób medyczny, który został stworzony przez polski start-up Saventic Health.

-
BloodLab jest efektem 3 lat prac badawczych i rozwojowych oraz zaangażowania zespołu lekarzy i personelu technologicznego, złożonego ze specjalistów od algorytmów i data science. Dzięki ich ciężkiej pracy, w oparciu o ogromne zanonimizowane zbiory danych medycznych obejmujące ponad 3 miliony rekordów, powstał system złożony z ponad 100 algorytmów - tłumaczy Maciej Majewski, manager projektu BloodLab.

Dla pacjenta system dostępny jest przez dedykowaną stronę internetową
www.bloodlab.pl. Osoba zainteresowana zakupem interpretacji wyniku może na tej stronie, po wybraniu badania, którym jest zainteresowana, załączyć plik z wynikami (obsługiwane są pliki pdf oraz zdjęciowe), które zostaną automatycznie odczytane przez program. Możliwe jest też ręczne wpisanie wartości. W raporcie z interpretacją pacjent znajdzie:
opis nieprawidłowości,
informacje, które warto przekazać lekarzowi podczas wizyty,
informacje na temat badania fizykalnego do przeprowadzenia przez lekarza podczas najbliższej wizyty,
listę możliwych stanów chorobowych, w których stwierdza się obserwowane nieprawidłowości,
wskazówki pomocne podczas rozmowy ze specjalistą nt. sugerowanego dalszego postępowania,
literaturę naukową, w której można poszerzyć jeszcze bardziej swoją wiedzą w danym temacie.

Wersja dla profesjonalistów medycznych zawiera dodatkowo informacje o prawdopodobnych scenariuszach klinicznych. Z myślą o lekarzach i placówkach medycznych przygotowana została możliwość integracji BloodLab z systemem medycznym przychodni - interpretacja dostępna jest wtedy poprzez link umieszczony przy wyniku analizowanego badania.

Dla kogo jest przeznaczony BloodLab?
System BloodLab to narzędzie adresowane zarówno do lekarzy, jak i do pacjentów. W tej drugiej grupie rozwiązanie jest szczególnie pomocne dla osób, które wykonały badania profilaktyczne na własną rękę i w związku z wynikami odbiegającymi od normy poszukują informacji odnośnie ich właściwej interpretacji. Wspiera także osoby, które chcą być partnerem dla lekarza w procesie diagnostycznoo-terpaeutycznym i bazować na wiedzy z wiarygodnego źródła.

-
Co bardzo ważne z perspektywy pacjenta, system BloodLab nie zastępuje konsultacji lekarskiej, natomiast ułatwia proces diagnostyczny i pomaga skrócić drogę od otrzymania wyników do wyboru właściwego specjalisty, a co często za tym idzie, również do uzyskania diagnozy i skutecznej terapii. - tłumaczy lek. Karol Lis, kierujący zespołem lekarzy tworzących system BloodLab.

BloodLab dla profesjonalistów
BloodLab jest jednocześnie narzędziem, które wspiera lekarzy w ich codziennej pracy oraz pomaga usprawnić działanie placówki medycznej. - Po pierwsze dostarcza właściwej i aktualnej wiedzy medycznej adekwatnej do konkretnej sytuacji klinicznej - algorytm generuje interpretację dostosowaną do danego wyniku badania, co do którego chcemy uzyskać informację. - tłumaczy dr Lis. - Jest też dostępny codziennie, 24 godziny na dobę i dokładnie w sytuacji, gdy lekarz potrzebuje wsparcia w interpretacji wyniku badania laboratoryjnego swojego pacjenta. Do tego system jest zawsze wypoczęty i nic go nie rozproszy, nie jest też podatny - w przeciwieństwie do człowieka - na wszelkiego rodzaju ukryte, nieuświadomione uprzedzenia, o których powstaje coraz więcej prac naukowych.

Dzięki wdrożeniu BloodLab do codziennej praktyki klinicznej zwiększa się poczucie bezpieczeństwa i zmniejsza ryzyko błędu (a w konsekwencji roszczenia). Jest to efektem tego, że lekarz może porównać wstępną diagnozę i planowane postępowanie kliniczne z informacjami zawartymi w interpretacji dostarczonej przez algorytm. A co bardzo istotne z punktu widzenia placówek medycznych i całego systemu zdrowotnego, wdrożenie

BloodLab może pomóc w ograniczeniu kosztów medycznych: dzięki sugerowanej diagnostyce różnicowej unikamy wykonywania badań zbędnych w danej sytuacji klinicznej, a także szybciej referujemy pacjenta do właściwej poradni/oddziału.

Więcej informacji na stronie

www.bloodlab.pl

źródło: Blood Lab